Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 15 januari 2008 - Strasbourg
 Partnerskap inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen *
 Vägtransporter av farligt gods (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
 Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor ***I
 Flygplatsavgifter ***I
 Export och import av farliga kemiska produkter ***I
 Tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ***I
 CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk
 Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer
 Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012
Texter (169 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy