Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες
 Καθήκοντα του Προέδρου (ερμηνεία του άρθρου 19 του Κανονισμού)
 Απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης ***I
 Απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης (Ελβετία και Λιχτενστάιν) ***I
 Στατιστικά στοιχεία για την υδατοκαλλιέργεια ***I
 Συνεργασία μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών *
 Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές
 Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών ***II
 Κατάσταση στο Ιράν
 Αποτελέσματα της διάσκεψης του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος
 Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού
 Πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία
 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά
Κείμενα (335 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου