Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 31. jaanuar 2008 - Brüssel
 Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 19 (presidendi ülesanded) tõlgendamine
 Välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud korra kehtestamine ***I
 Välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel liikmesriigid tunnustavad ühepoolselt teatavaid Šveitsi ja Liechtensteini välja antud elamislubasid ***I
 Vesiviljeluse statistika ***I
 Liikmesriikide eriüksuste koostöö *
 Euroopa teadusruum: uued perspektiivid
 Ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine ***II
 Olukord Iraanis
 Bali kliimamuutuste konverentsi tulemused
 Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali realiseerimine
 Soovimatu kaaspüügi vähendamine ja saagi vette tagasi laskmise likvideerimine Euroopa kalanduses
 Romisid käsitlev Euroopa strateegia
Tekstid (180 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika