Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2008 m. sausio 31 d. - Briuselis
 Parlamento Pirmininko funkcijos (Darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnio aiškinimas)
 Supaprastintas asmenų kontrolės prie išorės sienų režimas, grindžiamas vienašališku Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Kipro, Vengrijos, Latvijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms ***I
 Supaprastintas asmenų kontrolės prie Europos Sąjungos išorės sienų režimas (Šveicarija ir Lichtenšteinas) ***I
 Akvakultūros statistika ***I
 Valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimas *
 Europos mokslinių tyrimų erdvė. Naujos perspektyvos
 Bendrijos pašto paslaugos ***II
 Padėtis Irane
 Balio konferencijos dėl klimato kaitos rezultatai
 Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą
 Nepageidaujamos priegaudos sumažinimas ir jos išmetimo į jūrą panaikinimas Europos žvejyboje
 Europos strategija romų klausimais
Tekstai (188 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika