Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel
 Talmannens uppgifter (tolkning av artikel 19)
 Förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna ***I
 Personkontroll vid de yttre gränserna (Schweiz och Liechtenstein) ***I
 Statistik över vattenbruket ***I
 Samarbete mellan medlemsstaternas särskilda insatsgrupper *
 Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter
 Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***II
 Situationen i Iran
 Resultaten från Balikonferensen om klimatförändringarna
 Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna
 En politik för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fångst överbord inom EU:s fiske
 En europeisk strategi för romer
Texter (194 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy