Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2181(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0052/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0052/2008

Viták :

PV 12/03/2008 - 11
CRE 12/03/2008 - 11

Szavazatok :

PV 13/03/2008 - 4.5
CRE 13/03/2008 - 4.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0100

Elfogadott szövegek
PDF 247kWORD 93k
2008. március 13., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Unió szerepe Irakban
P6_TA(2008)0100A6-0052/2008

Az Európai Parlament 2008. március 13-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió Irakban betöltött szerepéről (2007/2181(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a PSE képviselőcsoport nevében Ana Maria Gomes által előterjesztett, az Európai Unió Irakban betöltött szerepéről szóló, a Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslatra (B6-0328/2007),

–   tekintettel az Irakról szóló korábbi állásfoglalásaira, legutóbb a 2007-es iraki különintézkedést létrehozó bizottsági határozat tervezetéről szóló, 2007. október 25-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az iraki menekültek humanitárius helyzetéről szóló, 2007. július 12-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel az iraki kapcsolatokkal foglalkozó ad hoc küldöttség összetételéről és megbízásáról szóló 2007. november 15-i és december 6-i elnökök értekezletén hozott határozatokra,

–   tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának az Európai Unió iraki részvételéről szóló 2007. április 23–24-i, október 15–16-i és november 19–20-i következtetéseire,

–   tekintettel az "Ajánlások az Európai Unió megújított iraki szerepvállalására" című, 2006. június 7-i bizottsági közleményre (COM(2006)0283),

–   tekintettel a Sharm el-Sheikben, Egyiptomban 2007. május 3-án hatályba lépett, Irakkal való nemzetközi megállapodásra,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2004. június 8-i 1546(2004), a 2007. augusztus 10-i 177(/2007) és a 2007. december 18-i 1790(2007) számú határozatára, különösen az utóbbi I. és II. mellékletére,

–   tekintettel az Európai Uniónak az Európai Biztonsági és Védelmi Politika (EBVP) keretében létrehozott integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005. március 7-i 2005/190/KKBP tanácsi együttes fellépésére(3), valamint az ezt módosító és a misszió megbízását meghosszabbító további együttes fellépésekre,

–   tekintettel a 2003. december 12-i "Biztonságos Európa egy jobb világban" című európai biztonsági stratégiára,

–   tekintettel a Tanácsnak és a Tanács keretében ülésező tagállamok kormányai képviselőinek, az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak az Európai Unió fejlesztési politikájáról szóló, 2005. november 22-i közös nyilatkozatára (Európai konszenzus a fejlesztésről),

–   tekintettel a nők helyzetéről a fegyveres konfliktusokban és a konfliktust követő újjáépítésben betöltött szerepükről szóló 2006. június 1-jei állásfoglalására(4),

–   tekintettel a fegyveres konfliktusok esetén a polgári személyzet védelméről szóló, 1949. augusztus 12-i negyedik genfi egyezményre és annak I. és II. jegyzőkönyvére, és aggodalommal tekintve különösen azokra az erőszakos cselekményekre, amelyeknek a humanitárius, egészségügyi és vallási személyzet áldozatul esik feladatai gyakorlása során,

–   tekintettel a fejlődő országokban a kis- és középvállalkozások helyzetéről szóló 2006. június 1-jei állásfoglalására(5),

–   tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottságnak az Európai Unió Irakban betöltött szerepéről szóló jelentésére (A6-0052/2008),

A.   mivel az Iraki Köztársaság 2005 óta két többpárti választást tartott, népszavazás útján alkotmányt fogadott el, megteremtette a szövetségi állam alapjait, és megkezdte a demokratikus intézmények kiépítésének nehéz folyamatát,

B.   mivel Irakban mind a társadalom, mind a politikai vezetés megosztott, és mivel az ország egyes részeinek biztonsági helyzete továbbra is rendkívül kritikus,

C.   mivel Irakot vallási konfliktus és felkelések sújtják, ugyanakkor a jogállamiság általános hiánya is érezteti hatását,

D.   mivel a biztonsági helyzet az Iraki Köztársaságban valamelyest javult, de az iraki hadseregre vár a javulás fenntartásának és konszolidálásának feladata, amelyet nemzetközi segítséggel hajt végre, és mivel az újjáépítés és a fenntartható fejlődés biztosítását célzó komoly erőfeszítések, valamint az EU iraki népnek nyújtott támogatásának megvalósulása a politikai és biztonsági helyzet folyamatos javulásának függvénye,

E.   mivel a diktatúra évtizedeiben Irak közigazgatásának feladata sokkal inkább a lakosság ellenőrzése volt, mint a köz szolgálata, és mivel a Ba'ath párt irányítása alatt hosszú évekig működő, szigorúan központosított közigazgatási rendszer eredményeképp az irakiak ma súlyos hiányosságokkal küzdenek a költségvetés és a pénzügyi erőforrások kezelése terén, aminek további folyománya, hogy a közszféra ma törékeny és gyenge, és hiányzik belőle az a közigazgatási kultúra, amely szellemében az iraki lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása volna a legfontosabb feladat,

F.   mivel a szomszédos országoknak tartózkodniuk kell az Irak belügyeibe való bármiféle beavatkozástól, és tiszteletben kell tartaniuk függetlenségét, szuverenitását és területi integritását, illetve az iraki nép azon óhaját, hogy saját maga építse ki az ország alkotmányos és politikai rendszerét,

G.   mivel a konfliktus eddig Irakon belül 2,4 millió embert kényszerített lakhelyének elhagyására, és 2,28 millióan menekültek a szomszédos országokba, elsősorban Szíriába és Jordániába,

H.   mivel az iraki kurd régió olyan térség, ahol a béke és a biztonság valamilyen szinten garantált, és ahol a nemzetközi fejlesztési együttműködés és magánberuházások mértéke növekszik;

I.   mivel az EU-nak mint globális szereplőnek felelősséget kell vállalnia egy új, demokratikus Irak kiépítéséért, és az EU iraki politikáját az EU és a Földközi-tengeri térség, illetve a Közel-Kelet közötti stratégiai partnerség tágabb összefüggéseiben kell vizsgálni,

J.   mivel az EU-nak koherensebb stratégia mentén kell támogatnia Irakot a demokratikus szövetségi állammá alakulás útján; mivel az EU elismeri, hogy a hatékony segítségnyújtás érdekében erős partnerséget kell kiépítenie az iraki néppel, továbbá az iraki kormánynak folyamatos elkötelezettséget kell mutatnia a biztonság és a megbékélés szavatolása, az együttműködés, a kapacitásépítés és a demokrácia elmélyítése, a korrupció leküzdése, az átláthatóság és hatékonyság irányában, melyek alapvető előfeltételei az Európai Unió fokozott iraki szerepvállalásának; mivel az újjáépítés legnagyobb kihívásai intézményi és társadalmi téren jelentkeznek, ideértve az intézmények és az igazgatás kapacitásépítését, a jogállamiság, a rendfenntartás és az emberi jogok tiszteletben tartása megerősítését,

K.   mivel az EU megállapította, hogy a segítségnyújtás eredményességének fokozása érdekében speciális intézkedésekre épülő többéves műveleti tervezésre van szükség, amely túllép a jelenlegi éves tervezésen,

L.   mivel az EU-nak erőforrásai használatát az Irakban fennálló egyedi belső, regionális és humanitárius kihívásokhoz kell igazítania, mivel az EU fokozott iraki szerepvállalásának alapvető előfeltétele az eredményesség, az átláthatóság és a láthatóság,

M.   mivel Irak a hetvenes években elért saját – bevételei tekintetében középszintű – teljesítményéhez képest visszafejlődött, és mivel az EU-nak ehhez kell igazítania forrásai felhasználását,

N.   mivel 2005 decembere óta a Bizottságnak egy kis küldöttsége van Bagdadban, amelynek operatív részlege Ammanban működik, és egyes területeken, különösen Bagdadban, nagy nehézségek akadályozzák működését a katonai és a biztonsági helyzet miatt,

O.   mivel a Bizottság 2003 óta több mint 800 millió euró segélyt biztosított Irak számára (elsősorban a Nemzetközi Iraki Újjáépítési Alapon (IRFFI) keresztül), és mivel az EU az európai biztonsági és védelmi politika EUJUST LEX missziója révén 2005 óta közvetlenül részt vesz Irakban a jogállamiság megteremtésében; mivel az EUJUST LEX mandátumát még egyszer utoljára meghosszabbították,

P.   mivel az iraki kormány az Egyesült Nemzetekkel és a Világbank támogatásával 2007 május 3-án tető alá hozta az Irakkal való nemzetközi megállapodást, amely az iraki kormány következő 5 évre vonatkozó elképzelését tükrözi, valamint irányt szab a nemzetközi közösség iraki szerepvállalásának, és amelyet az Európai Unió, mint a jelentős adományozók egyike, teljes mértékben támogat,

Q.   mivel a fent említett 1770(2007) számú ENSZ BT határozat nemrégiben jelentősen meghosszabbította az Egyesült Nemzetek iraki missziójának megbízását,

R.   mivel a Ba'ath diktatúra évei és a háború évtizedei következtében a társadalom a háború, az elnyomás, a – többek között vegyi fegyverekkel történő (lásd Halabja) – etnikai tisztogatások okozta traumákat hordozza, továbbá megélte, hogy a nemzetközi közösség nem törődött e bűnökkel; mivel a nemzetközi közösségnek, és különösen a beavatkozást támogató államoknak erkölcsi kötelessége és biztonsági érdeke az iraki nép támogatása, és mivel az Európai Uniónak – a többi nemzetközi adományozóval összehangoltan – feladata teljesítéséhez gyorsan és kreatívan mozgósítania kell a rendelkezésére álló összes alkalmas eszközt,

S.   mivel az Európai Parlament elkötelezett amellett, hogy részben hivatalos kapcsolatok révén továbbfejlessze az iraki képviselőtanáccsal való kapcsolatát,

1.   a következő ajánlásokat címezi a Tanácshoz:

   a) a Bizottsággal együtt új stratégia elfogadása, amely mennyiségi – de különösen minőségi tekintetben – növeli az EU támogatását egy olyan biztonságos, stabil, egységes, virágzó, föderális és demokratikus Irak kiépítésére irányuló erőfeszítésekben, amely támogatja az emberi jogokat, megóvja kisebbségeit, illetve ösztönzi az etnikumok közötti toleranciát annak érdekében, hogy kikövezze az utat a regionális stabilitás és biztonság felé; és válaszadás az ENSZ BT 1770(2007) számú határozatára, amely jelentősen megnöveli az ENSZ Irakban betöltött szerepét;
   b) az EU támogatásának a demokratikus kormányzaton keresztül különösen három célkitűzés felé terelése: a koordináció növelése az iraki kormány és a Képviselők Tanácsa között a jogalkotási folyamat akadályainak minimalizálása érdekében; a választási eljárások helyi szintű megerősítése annak biztosítása érdekében, hogy a tartományi tanácsokban valamennyi helyi lakos megfelelően képviselethez jusson; és a helyi demokrácia megerősítése konzultációs mechanizmussal, annak érdekében, hogy a helyiek rendszeresen és gyakran bekerüljenek a döntéshozatali folyamatba;
   c) az EU iraki támogatásának általában a fontos technikai segítségnyújtás és kapacitás irányába terelése a jogállamiság, az igazságszolgáltatás és az emberi jogok, a felelősségteljes kormányzás, a pénzügyi és költségvetési irányítás, a nemek közötti egyenlőség, az egészségügy és az oktatás, illetve a szövetségi, regionális és helyi kormányzati intézmények megerősítése területén;
  d) sürgetni a Bizottságot, hogy biztosítsa az Iraknak nyújtott EU-támogatás átláthatóságát és hatékonyságát azáltal, hogy:
   a Parlament Külügyi Bizottságának a 2006. évi általános költségvetésről benyújtott véleményében már 2005-ben kifejtett aggodalmakat figyelemmel kísérik, az EU segítségnyújtásának tényleges kifizetésére és végrehajtására vonatkozó teljes, rendszeres és átlátható információk biztosítása útján, különös tekintettel az IRFFI útján történő finanszírozásra;
   közvetlenül a helyszínen működnek, ha és amennyiben ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi, nevezetesen a délen található mocsaras területen, ahol különösen elhanyagolt a lakosság, valamint a kurd régióban;
   ösztönzik az ENSZ ügynökségeit és egyéb nemzetközi szervezeteket, hogy hasonlóképp cselekedjenek;
   biztosítják a helyi érintettek teljes körű támogatását – ideértve a civil társadalmat és a kormányzati hatóságokat is – a projektek és programok megtervezésében, végrehajtásában és fenntarthatóságában;
   biztosítják, hogy az EU által finanszírozott projektek nem mutatnak átfedést a többi nemzetközi adományozó munkájával, inkább kiegészítik azt;
   sürgősen megnövelik a kétoldalú technikai segítségnyújtásra szánt EU-támogatások arányát és javítják a finanszírozás közvetlen EK-ellenőrzését;
   az EU-támogatások elsődleges irányvonalát átirányítják olyan kétoldalú projektekre, amelyek a jogállamiság, a pénzügyi irányítás, a demokratikus kormányzás és az emberi jogok területén a technikai segítségnyújtásra és a kapacitásbővítésre összpontosítanak;
   biztosítják azt, hogy a lényeges EU-segítségnyújtást a közfinanszírozás és a költségvetési ellenőrzés irányításának javítása felé tereljék, annak biztosítása érdekében, hogy az iraki kormány jobban képes legyen a rendelkezésére álló jelentős és egyre növekvő összegű állami finanszírozás kifizetésére;
   európai szomszédságpolitikai partnereinek nyújtott támogatási programokból szerzett tapasztalatainak felhasználása, az eredményesebb iraki jelenlét módozatainak megtalálása érdekében;
   e) annak a lehetőségnek a mérlegelése, hogy a Bizottság egy többéves országstratégiai dokumentumot fogadjon el Irak számára;
   f) a tagállamok és Irak közötti kétoldalú politikai, diplomáciai, kulturális és gazdasági kapcsolatok és cserék megújításának ösztönzése;
  g) az alábbi szempontok belefoglalása egy új stratégiába, amely az EU és tagállamai proaktív részvételére ösztönöz Irakban, és amelynek végrehajtása akkor válik esedékessé az iraki hatóságokkal és más partnerekkel, úgy mint az Egyesült Nemzetek ügynökségeivel és a nem kormányzati szervezetekkel szorosan együttműködve, amint a körülmények, nevezetesen a biztonsági helyzet ezt lehetővé teszi:
   a Bagdadban működő bizottsági küldöttség méretének, felelősségi körének és forrásainak megnövelése, saját új helyiségeik beszerzése, továbbá annak biztosítása, hogy a munkavállalók biztonságban élhessenek és dolgozhassanak; a Bagdadban nem képviselt EU-tagállamok ösztönzése arra, hogy térjenek vissza, és osztozzanak ezeken a helyiségeken és az ezekhez kapcsolódó biztonsági költségeken;
   az EU/EK láthatóságának biztosítása Erbilben, Nasiriyahban, Bászrában és Irak más területein a biztonsági helyzettől függően;
   a jogállamiság és az igazságszolgáltatás támogatásának növelése azáltal, hogy továbbra is különösen az igazságszolgáltatási intézményekre és nem kormányzati szervekre összpontosítanak a következő területeken: a Bírói Szakképzési Intézet megerősítése, nagyobb nyomozóhivatalok létrehozásának támogatása, a Legfelsőbb Bírói Tanács megerősítése, Bászrában kísérleti bíróság támogatása, az iraki ügyvédi kamara megerősítése, valamint a jogsegélyközpontok létrehozásának támogatása;
   az iraki rendőrség és a bűnügyi igazságszolgáltatási rendszer további megerősítése érdekében az EUJUST LEX kedvező tapasztalataira való építés és a misszió nyomon követésének előkészítése az eddigi tapasztalatok alapján, továbbá a misszió többek között Irak belsejében kifejtett hatásának alapos külső értékelése alapján, mind az EBVP, mind a közösségi eszközök felhasználása révén;
   támogatás biztosítása az államháztartási gazdálkodási reformhoz és elszámoltathatósághoz;
   folyamatos technikai segítségnyújtás a szabad és tisztességes választások megtartásához;
   a megbékélési folyamat támogatása, nevezetesen Kirkukkal és egyéb nemzeti szinten vitatott területekkel kapcsolatban, beleértve a ninivei síkság néven ismert asszír területeket, ahol keresztény kisebbség él; a regionális párbeszéd megkönnyítésére irányuló ENSZ-kezdeményezések támogatása a működési kapacitás fejlesztésére vonatkozó lehetőségek és eszközök megtalálásával, beleértve a légi közlekedést is;
   a Stabilitási Eszköz(6) sajátos jellegének kihasználása jelentős támogatás nyújtásához, amely az Irakban uralkodó válsághelyzetben, illetve kialakulóban lévő válsághelyzetben a fejlődés szempontjából alapvető fontosságú; demokratikus, nem szektariánus, pluralista, föderális, regionális és helyi intézmények fejlődésének támogatása, különös tekintettel a képviselőtanácsra és annak a jogalkotási folyamat irányítását, a végrehajtó hatalom ellenőrzését, illetve a nők iraki társadalomban való nagyobb szerepvállalásának biztosítását illető képességére; az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartásának előmozdítása, különös hangsúlyt fektetve a nők, kisebbségek és gyermekek jogaira; intézkedések támogatása a civil társadalom fejlődésének és szervezetének, továbbá a politikai folyamatban való részvételének megerősítésére, és a független, pluralista és hivatásos média támogatására; a taposóakna-felszedési tevékenységek támogatása; tanácsadás és támogatás a kurd régió és kormánya számára a kábítószer-kereskedelem elleni harcban kifejtett erőfeszítéseikben;
   a fejlesztési együttműködés eszközének(7) Irakba érkező forrásait továbbra is a millenniumi fejlesztési célokra kell összpontosítani, ezzel elsődlegesen kiemelt módon egyetemes hozzáférést biztosítva az alapvető egészségügyi ellátáshoz, amelynek terén sürgős intézmény- és kapacitásépítés szükséges az akut strukturális hiány kezelése érdekében, továbbá szükséges azonnali intézkedések meghozatala az oktatási rendszer további romlásának elkerülése érdekében, ideértve az annak biztosítását célzó gyakorlati intézkedések végrehajtását is, hogy a lányok teljes mértékben képesek legyenek az oktatásban minden szinten való részvételre, illetve támogatás nyújtása a mocsárvidék ökológiai és társadalmi rendszerének újraélesztéséhez, valamint a mocsári arabok egyedi hagyományainak védelme; a fejlesztési együttműködés eszközét az ökológiai károkat és az éghajlatváltozás hatásait azonosítani és ellensúlyozni szándékozó iraki kezdeményezések műszaki szaktudással és kapacitásbővítéssel történő támogatására fordítani;
   az európai nem kormányzati szervek ösztönzése a hasonló – a kurd régióban már különösen aktív – iraki szervezetekkel folytatott együttműködésre, valamint a demokrácia és az emberi jogok európai eszközének(8) átfogó hasznosítása a civil társadalmi szervezeteknek történő technikai és pénzügyi támogatás révén a következő problémák megoldására: a nők jogai, valamint a nők és a férfiak egyenlő részvétele a politikai, gazdasági és társadalmi életben; a nők elleni erőszak, nevezetesen a kényszerházasságok, a "becsületbeli" gyilkosságok, leánykereskedelem és a női nemi szerv megcsonkítása, a bennszülött lakosság és a kisebbségekhez, illetve etnikai csoportokhoz tartozó személyek, többek között az asszírok (káldeusok, szírek és más keresztény közösségek), a jezidek és a türkmének jogai, a gyermekek jogai, különösen a gyermekmunka, a gyermekprostitúció és a gyermekkereskedelem elleni küzdelem keretében, az önkényes fogvatartás és a kínzás elleni harc, és a halálbüntetés eltörlése;
   az iraki kormány kivételesen sürgős ösztönzése és támogatása abban, hogy sürgősen jogszabályokat hozzanak a több mint egymillió nyomorgó női családfő és az általuk eltartottak számára pénzügyi támogatás biztosítása érdekében;
   az Erasmus Mundus program iraki pénzügyi előirányzatának bővítése; az iraki és a külföldi akadémiai intézmények és szervezetek, az egyes tudósok és értelmiségiek, illetve hallgatói szervezetek közötti hálózatok kiépítését célzó, folyamatban lévő és új tevékenységek támogatása az akadémiai környezet újjáélesztése érdekében;
   az iraki hatóságok azon képességének megerősítése, hogy tényleges határellenőrzést folytassanak, mely többek között csökkenti a fegyvereknek az országba történő beáramlását; a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek Irakba való illegális behozatala leállításának elősegítése, többek között az EU fegyverkivitelre vonatkozó magatartási kódexének jogilag kötelezővé tételével, fejlesztve az Európai Unió által vezetett erők (EUFOR) Althea által a bosznia-hercegovinai készletek felett gyakorolt ellenőrzést, meggyorsítva a balkáni készletek megsemmisítését, illetve az európai védelmi és biztonsági politika és közösségi eszközök felhasználásával segítséget nyújtva az iraki hatóságok számára abban, hogy a felesleges kézi lőfegyvereket és könnyű fegyvereket nagyarányú lefegyverezési, demobilizációs és reintegrációs program útján megsemmisítsék;
   az EU és Irak közötti új kereskedelmi és együttműködési megállapodásra irányuló, örvendetes és produktív tárgyalások folytatása, hangsúlyozva egyúttal az emberi jogok iránti tiszteletet mint olyan tényezőt, amely befolyással van az EU-nak bármely harmadik országgal folytatott szerződéses kapcsolataira, többek között a terrorizmus elleni küzdelemben;
   igazgatási és technikai támogatás nyújtása és a helyi kapacitásépítés támogatása annak érdekében, hogy segítsék az iraki kormányt legutóbbi mikrohitelprogramjának végrehajtásában és az azzal a kedvező szereppel kapcsolatos bevált gyakorlat megosztásában, melyet a mikrohitelek a nők – különösen a több mint egymillió nyomorgó özvegy – közösségeiken belüli felemelkedésében játszhatnak;
   a Bizottság sürgetése arra, hogy enyhítse az iraki menekültek nehéz helyzetét Jordániában és Szíriában és az iraki menekültválsággal érintett más régióbeli országokban, illetve hogy jelentős mértékben növelje az EU által az említett országok iraki menekültjeinek nyújtott EU-s segítségnyújtás átláthatóságát és hatékonyságát, az alábbiak útján:
   a nem kormányzati szervezetek és a nemzetközi szervezetek számára a szomszédos országokban élő iraki menekültek, valamint az országon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek, ezen belül az elsősorban a ninivei síkságon menedéket kereső 4000 asszír család nehéz helyzetének megkönnyítésére irányuló erőfeszítésekhez nyújtott uniós támogatás fokozása, nevezetesen az Európai Bizottság Humanitárius Segélyügyi Főigazgatóságán (ECHO Főigazgatóság) keresztül; az iraki hatóságok felszólítása arra, hogy tegyenek eleget a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek visszaintegrálásához szükséges pénzügyi és egyéb támogatás nyújtására vonatkozó kötelezettségüknek;
   az iraki menekültek lehetőségeinek javítása, hogy menedéket találjanak az uniós tagállamokban azon befogadási programok keretében, melyekről az ENSZ menekültügyi főbiztosával (UNHCR) született megállapodás (25 000 eset), illetve egyéni menedékjog iránti kérelmek alapján, a védelem megadása tekintetében jelenleg alkalmazott önkényes kritériumok megszüntetése és az Irak bármely részébe történő kényszerű visszatérés megakadályozása; az Irak és Szíria közötti határövezetben rekedt palesztin menekültek aggasztó helyzetének sürgős kezelése;
   az iraki kormány és a nemzetközi hatóságok felszólítása arra, hogy adják vissza a bagdadi Iraki Nemzeti Múzeumból és Irak más részeiről a 2003. évi inváziót követően elvitt antik tárgyakat, az iraki történelem és kultúra jövőbeli generációk számára történő megőrzése érdekében;
   h) az EU és tagállamai által a sikeres tartományi újjáépítési csapatok (PRT) afganisztáni műveletei során szerzett értékes tapasztalatok hasznosítása, illetve a PRT iraki törekvéseiben való részvétel megfontolása, elsősorban az alapvető szolgáltatások és infrastruktúra nyújtása terén;
   i) az európai cégek bátorítása az iraki újjáépítésbe történő beruházásra mind a tagállamok kormányai, mind az iraki kormány által és/vagy a köztük létrejött szoros együttműködés alapján finanszírozott tenderek összefüggésében;
   j) az európai cégek ösztönzése és támogatása abban, hogy vegyenek részt az iraki újjáépítéssel kapcsolatos pályázatokon, hogy legyenek jelen a helyszínen, és hogy hasznosítsák az Irakban korábban, a háború előtti, illetve az újjáépítési időszakban szerzett tapasztalatokat;
   k) annak üdvözlése, hogy Irak – a nemzetközi gazdaságba való visszailleszkedésének döntő lépéseként – megfigyelői státuszt kapott a Világkereskedelmi Szervezetben (WTO), ami pozitív hatással van a kereskedelmi és együttműködési megállapodásról az EU és Irak között folyó tárgyalásokra; várakozással tekintve az ország megfelelő időben történő jövőbeli teljes jogú WTO-tagsága felé;
   l) tárgyalások folytatása a kereskedelmi és együttműködési megállapodásról az Európai Unió és Irak között oly módon, hogy az elősegítse és ösztönözze a belső reformokat Irakban, és közelítse az iraki kereskedelmi rendszert a többoldalú rendszer szabályaihoz és szabályzataihoz; a Parlament rendszeres tájékoztatása az Európai Unió és Irak között a kereskedelemről és az együttműködésről folyó tárgyalások állásáról;
   m) az iraki kormány ösztönzése arra, hogy az olajértékesítésből származó bevételeket oly módon használja fel, hogy azok Irakban kerüljenek befektetésre, és hogy azokat az iraki kormány felügyelete alatt álló közbeszerzési testületek irányítsák; e megközelítés ajánlása az iraki gazdaság újjáépítéséhez és fejlesztéséhez nyújtott EU-támogatás elengedhetetlen előfeltételeként;
   n) a megfelelő eljárások és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében az iraki multinacionális haderő (MNF-I) felhívása arra, hogy működjön együtt az iraki kormánnyal, és számoljon el arról a helyzetről, hogy több mint 24 000 fogvatartottat tartanak az MNF-I őrizete alatt;
   o) párbeszéd elindítása az Egyesült Államokkal és törekvés a nemzetközi közösség szerepének sokoldalúbbá tételére az országban az ENSZ kereteinek felhasználásával; az Irak által szomszédaival, különösen Iránnal és Szíriával, Szaúd-Arábiával és Törökországgal Irak jövőjéről folytatott megbeszélések gyakoribbá tételére és elmélyítésére tett erőfeszítések támogatása, minden más aggályos kérdéstől függetlenül; Törökország sürgetése arra, hogy tartsa tiszteletben Irak területi integritását, és a terrorcselekményekre ne iraki területen végrehajtott katonai akciókkal reagáljon; az iraki hatóságok felszólítása arra, hogy ne engedjék, hogy Irak területét Törökország elleni terrorcselekmények bázisaként használják;
   p) azzal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala, hogy mely katonai és biztonsági magáncégek biztosítják a bagdadi EU-személyzet biztonságát Irakban; a katonai és biztonsági magáncégeknek az európai biztonsági és védelmi politikával összefüggő műveletek során történő alkalmazásával kapcsolatos koncepció elfogadása, valamint a katonai és biztonsági magáncégek uniós intézmények általi alkalmazására vonatkozó világos iránymutatások kialakítása;

2.   hangsúlyozza a Parlamentnek a parlamenti demokrácia elvei és gyakorlata iránti elkötelezettségét; ezért emlékeztet a 2008. évi költségvetésben szereplő kezdeményezésére, mely szerint támogatja a demokrácia harmadik országok parlamentjeivel együttesen történő építését, azon kötelezettségvállalására, hogy a kapacitások kiépítésében nyújtott segítség felajánlásával aktívan támogatja az iraki képviselőtanácsot, valamint az iraki ad hoc küldöttségen keresztül a kétoldalú kapcsolatok előmozdítása érdekében végzett munkájára; ezért úgy határoz, hogy az iraki képviselőtanács további fejlesztését az alábbiakkal segíti:

   a) olyan kezdeményezések kialakítása, melyek erősítik a megválasztott iraki képviselők kapacitását annak érdekében, hogy betölthessék a társadalomban alkotmányos szerepüket a bevált parlamenti gyakorlat, a végrehajtó hatalommal való eredményes kapcsolatok és a választókerületek megszólítása útján;
   b) az eredményes közigazgatás keretében a tapasztalatátadás ösztönzése, a hivatásos személyzet képzése, egy teljesen működőképes bizottsági struktúra kialakítása, átfogó eljárási szabályok és intézményi átláthatóság és elszámoltathatóság;
   c) szakértelem biztosítása a szövetségi államszerkezet eredményes megvalósításához elengedhetetlen jogalkotás megszövegezéséhez;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Bizottságnak, valamint a tagállamok és az Iraki Köztársaság kormányának és képviselőtanácsának.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0481.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0357.
(3) HL L 62., 2005.3.9., 37. o.
(4) HL C 298. E, 2006.12.8., 287. o.
(5) HL C 298. E, 2006.12.8., 171. o.
(6) Ld. az Európai Parlament és a Tanács 1717/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a Stabilitási Eszköz létrehozásáról (HL L 327., 2006.11.24., 1. o.).
(7) Ld. az Európai Parlament és a Tanács 1905/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).
(8) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1889/2006/EK rendelete a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról (HL L 386., 2006.12.29., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat