Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2181(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0052/2008

Pateikti tekstai :

A6-0052/2008

Debatai :

PV 12/03/2008 - 11
CRE 12/03/2008 - 11

Balsavimas :

PV 13/03/2008 - 4.5
CRE 13/03/2008 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0100

Priimti tekstai
PDF 299kWORD 85k
Ketvirtadienis, 2008 m. kovo 13 d. - Strasbūras
Europos Sąjungos vaidmuo Irake
P6_TA(2008)0100A6-0052/2008

2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Europos Sąjungos vaidmens Irake (2007/2181(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai dėl Europos Sąjungos vaidmens Irake (B6-0328/2007), kurį PSE frakcijos vardu pateikė Ana Maria Gomes,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako, kurių naujausia buvo priimta 2007 m. spalio 25 d. Komisijos sprendimo, įsteigiančio specialiąją priemonę Irakui 2007 m., projekto(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl pabėgėlių iš Irako humanitarinės padėties(2),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 15 d. ir gruodžio 6 d. pirmininkų sueigos sprendimus dėl ad hoc delegacijos santykiams su Iraku sudėties ir kompetencijos,

–   atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos išvadas dėl ES dalyvavimo Irake 2007 m. balandžio 23–24 d., spalio 15–16 d. ir lapkričio 19–20 d.,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 7 d. Komisijos komunikatą "Rekomendacijos dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo su Iraku" (COM(2006)0283),

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį susitarimą su Iraku, sudarytą 2007 m. gegužės 3 d. Šarm el Šeiche, Egipte,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JTST) rezoliucijas: 2004 m. birželio 8 d. rezoliuciją Nr. 1546 (2004), 2007 m. rugpjūčio 10 d. rezoliuciją Nr. 1770 (2007) ir 2007 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 1790 (2007), ypač į jos I ir II priedus,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 7 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake (EUJUST LEX)(3) Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) srityje ir į vėlesnius juos pakeitusius bendruosius veiksmus, kuriais buvo išplėstas misijos mandatas,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Europos saugumo strategiją "Saugi Europa geresniame pasaulyje",

–   atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 22 d. Europos konsensusą dėl vystymosi,

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl moterų padėties vykstant ginkluotiems konfliktams ir jų vaidmens atstatant šalis po konflikto(4),

–   atsižvelgdamas į 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ketvirtąją Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu, į jos I-ąjį ir II-ąjį papildomus protokolus bei ypatingai susirūpinęs prievarta, kurią vykdydami savo pareigas patiria humanitarinio, medicininio ir religinio personalo atstovai,

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) besivystančiose šalyse(5),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą dėl Europos Sąjungos vaidmens Irake (A6-0052/2008),

A.   kadangi nuo 2005 m. Irako Respublikoje įvyko dveji daugiapartiniai rinkimai, referendumas, kuriuo buvo patvirtinta konstitucija, sukurtas pagrindas federalinei valstybei ir pradėtas sudėtingas demokratinių valdžios institucijų kūrimo procesas,

B.   kadangi ir Irako visuomenė, ir jos politiniai vadovai yra susiskaldę ir kadangi saugumo padėtis kai kuriose šalies dalyse išlieka itin pavojinga,

C.   kadangi Irakas kenčia nuo religinio konflikto ir sukilėlių išpuolių bei to, kad apskritai nesilaikoma teisinės valstybės principų,

D.   kadangi saugumo padėtis Irako Respublikoje pagerėjo, tačiau Irako pajėgos, padedamos tarptautinės bendruomenės, toliau turi spręsti jos išlaikymo ir stiprinimo uždavinį, ir kadangi rimtos pastangos siekiant užtikrinti atstatymo darbų sėkmę ir tvarų vystymąsi bei ES galimybės padėti Irako žmonėms priklauso nuo to, kaip toliau gerės politinė ir saugumo padėtis,

E.   kadangi diktatūros dešimtmečiais Irako viešuoju valdymu buvo labiau siekiama kontroliuoti gyventojus, o ne teikti viešąsias paslaugas ir kadangi griežto centralizuoto Ba'ath partijos valdymo metais žymiai susilpnėjo Irako gebėjimai tinkamai tvarkyti biudžetą ir valdyti finansinius išteklius, todėl viešasis sektorius dabar yra trapus ir silpnas bei nesama susiformavusios nuostatos prioritetą skirti viešųjų paslaugų Irako gyventojams teikimui,

F.   kadangi kaimyninės šalys turi susilaikyti ir nesikišti į Irako vidaus reikalus, gerbti jo nepriklausomybę, suverenitetą, teritorinį vientisumą ir Irako gyventojų troškimą savo pastangomis kurti šalies konstitucinę ir politinę sistemą,

G.   kadangi iki šiol dėl šio konflikto 2,4 mln. gyventojų persikėlė Irako viduje, o 2,28 mln. pabėgėlių išvyko iš šalies, daugiausia į kaimynines Siriją ir Jordaniją,

H.   kadangi kurdų regionas yra vienintelis Irako regionas, kuriame užtikrinama taika ir saugumas ir kuriame didėja tarptautinis vystomasis bendradarbiavimas ir auga privačios investicijos,

I.   kadangi ES, kaip pasaulio veikėja, turėtų prisiimti atsakomybę už naujo demokratiško Irako kūrimą ir kadangi ES politika Irako atžvilgiu turėtų būti vertinama platesniame ES strateginės partnerystės su Viduržemio jūros ir Vidurinių Rytų valstybėmis kontekste,

J.   kadangi ES, remdama Irako pažangą siekiant tapti demokratine federacine valstybe, turėtų veikti labiau strategiškai; kadangi ES pripažįsta, jog tam, kad ji galėtų teikti veiksmingą pagalbą, būtina garantuoti tvirtą partnerystę su Irako gyventojais, nuolatinį Irako vyriausybės įsipareigojimą užtikrinti saugumą, susitaikymą, pasiryžimą bendradarbiauti, pastangas stiprinti gebėjimus ir demokratiją bei kovą su korupcija ir veiklos skaidrumą bei efektyvumą, nes tai yra svarbios išankstinės aktyvesnio Europos Sąjungos vaidmens Irake sąlygos; kadangi pagrindinės atstatymo problemos kyla institucinėje ir socialinėje srityse, t. y., kuriant institucijų ir administravimo gebėjimus, konsoliduojant teisinę valstybę, užtikrinant teisės aktų vykdymą ir pagarbą žmogaus teisėms,

K.   kadangi ES pripažino, kad siekiant didesnio jos pagalbos veiksmingumo būtinas daugiametis veiksmų planavimas, kuris būtų išsamesnis negu dabartinis specialiosiomis priemonėmis pagrįstas metinis planavimas,

L.   kadangi ES turi numatyti savo išteklių panaudojimą atsižvelgdama į konkrečias Irakui iškilusias vidaus, regionines ir humanitarinio pobūdžio problemas, kadangi veiksmingumas, skaidrumas ir aiškumas yra svarbios išankstinės aktyvesnio Europos Sąjungos vaidmens Irake sąlygos,

M.   kadangi Irakas, 8-ajame dešimtmetyje klasifikuotas kaip vidutinių pajamų valstybė, patyrė nuosmukį ir kadangi ES turi atitinkamai pritaikyti savo išteklių panaudojimą,

N.   kadangi nuo 2005 m. gruodžio mėn. Bagdade veikia nedidelė Komisijos delegacija, kurios veiklos skyrius buvo įsteigtas Amane, ir kadangi dėl karinės tvarkos ir saugumo padėties kai kuriose vietovėse, ypač Bagdade, veikti labai sudėtinga,

O.   kadangi nuo 2003 m. Komisija Irakui suteikė pagalbos už 800 mln. EUR (daugiausia per Tarptautinį Irako atstatymo fondą (angl. IRFFI)) ir kadangi nuo 2005 m. ES, vykdydama ESGP EUJUST LEX misiją, tiesiogiai dalyvavo stiprinant teisėtumą Irake; kadangi EUJUST LEX mandatas buvo išplėstas,

P.   kadangi Irako vyriausybė kartu su Jungtinėmis Tautomis ir Pasaulio Banku 2007 m. gegužės mėn. 3 d., visiškai pritariant Europos Sąjungai, kaip vienai iš svarbiausių donorių, susitarė dėl Tarptautinio susitarimo su Iraku, kaip Irako vyriausybės vizijos ateinantiems 5 metams ir pagrindinės tarptautinės bendruomenės dalyvavimo Irake gairės,

Q.   kadangi priėmus pirmiau minėtą JTST rezoliuciją Nr. 1770 (2007) neseniai buvo labai išplėsti Jungtinių Tautų misijos Irake įgaliojimai,

R.   kadangi po Ba'ath režimo valdymo metų ir karo dešimtmečių visuomenė traumuota dėl karo, represijų, etninių valymų (įskaitant cheminius išpuolius, kaip Chalabdžos mieste) ir dėl to, kad tarptautinė bendruomenė ignoravo šiuos nusikaltimus; kadangi tarptautinė bendruomenė, ypač tos valstybės, kurios parėmė intervenciją, turi teisinę ir moralinę pareigą bei saugumo interesą remti Irako gyventojus ir kadangi Europos Sąjunga, derindama veiklą su kitais tarptautiniais donorais, turi nedelsdama ir kūrybiškai panaudoti visas tinkamas priemones ir imtis veiklos,

S.   kadangi Europos Parlamentas yra pasiryžęs toliau plėtoti santykius su Irako Atstovų taryba, įskaitant oficialius ryšius,

1.   teikia Tarybai šias rekomendacijas:

   a) kartu su Komisija priimti naują strategiją, kuri ir kiekybiniu, ir ypač kokybiniu, požiūriu padidintų ES paramą Jungtinėms Tautoms siekiant sukurti saugų, stabilų, vieningą, klestintį ir demokratinį Iraką, kuriame gerbiamos žmogaus teisės, ginamos mažumos ir skatinama etninių mažumų tarpusavio tolerancija, siekiant sudaryti sąlygas regioniniam stabilumui ir saugumui; ir atsižvelgti į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1770 (2007), kuria labai sustiprinamas JT vaidmuo Irake;
   b) ES paramą demokratiniam valdymui paskirstyti visų pirma šiems trims tikslams: vyriausybės ir Irako Atstovų tarybos veiklos koordinavimui stiprinti, kad būtų kuo labiau sumažinti trikdžiai teisėkūros procese; vietos rinkimų procedūroms stiprinti, siekiant užtikrinti, kad provincijos tarybose būtų atstovaujama visiems vietos gyventojams; ir vietos demokratinei tvarkai, kuri būtų paremta konsultaciniais mechanizmais siekiant nuolat įtraukti vietos gyventojus į sprendimų priėmimo procesą, stiprinti;
   c) ES pagalbą Irakui daugiausia nukreipti į atitinkamą techninę pagalbą ir gebėjimų kūrimą teisinės valstybės ir teisingumo bei žmogaus teisių, gero valdymo, finansinio ir biudžeto valdymo, lyčių lygybės, sveikatos apsaugos ir švietimo bei federalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų stiprinimo srityse;
  d) primygtinai raginti Komisiją užtikrinti ES paramos Irakui skaidrumą ir veiksmingumą:
   - atsižvelgiant į susirūpinimą, išreikštą 2005 m. Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto nuomonėje dėl 2006 m. bendrojo biudžeto, reguliariai teikiant išsamią ir skaidrią informaciją apie tai, kaip išmokamos ES paramos lėšos ir kaip jos panaudojamos, visų pirma lėšos, kurios paskirstomos per IRFFI;
   - tiesiogiai veikiant vietovėse, kuriose esama atitinkamų saugumo sąlygų, t. y. pietinių pelkių vietovėse, kurių gyventojai visiškai apleisti, ir kurdų regione;
   - raginant Jungtinių Tautų agentūras ir kitas tarptautines organizacijas prisidėti prie šios veiklos;
   - užtikrinant visišką paramą vietos suinteresuotosioms šalims (įskaitant pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas) kuriant, įgyvendinant ir remiant projektus ir programas;
   - užtikrinant, kad ES finansuojami projektai nesidubliuotų su kitų tarptautinių donorų veikla, o ją papildytų;
   - didinant ES lėšų, skiriamų dvišalei techninei pagalbai ir gebėjimų kūrimui, dalį ir gerinant tiesioginę EB finansavimo kontrolę;
   - ES paramą skiriant visų pirma dvišaliams projektams, kurie nukreipti į techninę pagalbą ir gebėjimų kūrimą teisinės valstybės, finansinio valdymo, demokratinės vyriausybės ir žmogaus teisių srityse;
   - užtikrinant, kad esminė ES parama būtų skirta viešųjų finansų valdymo ir biudžeto kontrolės tobulinimui, siekiant, kad Irako vyriausybė galėtų tinkamiau išmokėti savo turimas didėjančias valstybės lėšas;
   - naudojant patirtį, sukauptą vykdant paramos Europos kaimynystės partneriams programas, siekiant užtikrinti efektyvesnę ES veiklą Irake;
   e) Komisijai apsvarstyti galimybę priimti daugiametį strateginį dokumentą, skirtą Irakui;
   f) skatinti dvišalių politinių, diplomatinių, kultūrinių ir ekonominių santykių ir mainų tarp valstybių narių ir Irako atnaujinimą;
  g) į naują strategiją dėl aktyvaus ES ir jos valstybių narių dalyvavimo Irake, kuri bus įgyvendinama, kai susidarys palankios aplinkybės, visų pirma stabili saugumo padėtis, glaudžiai konsultuojantis su Irako valdžios institucijomis bei kitais partneriais, pvz., JT agentūromis ir nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), įtraukti šiuos elementus:
   - Komisijos delegacijos Bagdade apimties, atsakomybės ir lėšų didinimą, naujų pastatų įsigijimą ir darbuotojų gyvenimo ir darbo saugumo užtikrinimą; ragina Bagdade neatstovaujamas ES valstybes nares grįžti į šalį ir kartu naudotis šiais pastatais bei kartu padengti atitinkamas išlaidas saugumui užtikrinti;
   - ES (Europos Komisijos) veiklos Erbilyje, Nasirijoje, Basroje ir kituose Irako regionuose, kuriuose sudarytos atitinkamos saugumo sąlygos, matomumo užtikrinimą;
   - palankesnių sąlygų paramai teisėtumo ir teisingumo sritims teikti sudarymą, daugiausia dėmesio skiriant šiems su teismų sistemos institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis susijusiems siekiams: teismų sistemos darbuotojų mokymo centro veiklos stiprinimui, paramos steigiant visas pagrindines nusikaltimų tyrimo tarnybas teikimui, Aukščiausiosios teismų tarybos veiklos stiprinimui, paramą steigiant nuolatinį teismą Basroje teikimui, Irako advokatų asociacijos stiprinimui ir paramos steigiant teisinės pagalbos centrus teikimui;
   - EUJUST LEX patirties kaupimą ir tolesnių misijos priemonių parengimą remiantis įgyta patirtimi ir visapusišku misijos poveikio (taip pat ir Irako vidaus padėčiai) išorės įvertinimu siekiant toliau stiprinti Irako policiją ir baudžiamosios teisenos sistemą panaudojant ir Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) ir Bendrijos priemones;
   - paramos valstybės finansų valdymo ir atskaitomybės sistemų reformoms teikimą;
   - tolesnį techninės pagalbos laisvų ir sąžiningų rinkimų organizavimui teikimą;
   - paramą susitaikymo procesui, visų pirma JT iniciatyvoms dėl Kirkuko ir kitų ginčytinų vidaus teritorijų, įskaitant asirų teritorijas (Ninevijos lygumų) ir jų krikščionių mažumas; paramą JT iniciatyvoms regioniniam dialogui palengvinti, t. y. surasti būdų ir priemonių operatyvinės veiklos pajėgumams, įskaitant oro transportą, didinti;
   - naudojimąsi specialios stabilumo priemonės(6) teikiamais privalumais ir suteikti didelę paramą, būtiną vystymuisi krizės atveju arba prasidedant tokiai krizei, kuri yra Irake; paramą demokratinių, ne sektantiškų, pliuralistinių, federalinių, regioninių ir vietos institucijų kūrimui, ypač didelį dėmesį skiriant Atstovų Tarybai ir jos gebėjimui valdyti teisėkūros procesą, kontroliuoti vykdomąją valdžią ir užtikrinti didesnį moterų vaidmenį Irako visuomenėje; pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, demokratijai ir teisės viršenybei skatinimą ir gynimą ypač atkreipiant dėmesį į moterų, mažumų ir vaikų teises; paramą priemonėms, skirtoms pilietinės visuomenės plėtrai ir struktūrai stiprinti ir jos vaidmeniui politiniuose procesuose didinti, taip pat skirtoms nepriklausomai, pliuralistinei ir kvalifikuotai žiniasklaidai kurti; teikti paramą veiklai, susijusiai su minų pašalinimu; teikti konsultacijas ir paramą kurdų regionui ir jo vyriausybei, kovojantiems su neteisėta prekyba narkotikais;
   - tolesniam telkimui vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės(7) lėšų, kurios teikiamos Irakui tūkstantmečio plėtros tikslų siekimui, visų pirma siekiant užtikrinti, kad pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų visuotinai prieinamos, taip pat skubiai plėtrai institucijų ir infrastruktūros tinklo, kad būtų pagerinta šių sričių padėtis, skubiems veiksmams (įskaitant praktines priemones, kurios sudarytų sąlygas mergaitėms mokytis visais švietimo sistemos lygmenimis), kad būtų išvengta tolesnio švietimo sistemos blogėjimo, tai pat paramai, susijusiai su ekologinės ir socialinės pelkynų sistemos atgaivinimu ir unikalaus pelkių rajonuose gyvenančių arabų paveldo apsauga; pasinaudoti vystomojo bendradarbiavimo priemone siekiant užtikrinti technines žinias ir gebėjimų kūrimą remiant Irako iniciatyvas, kuriomis siekiama nustatyti ir panaikinti ekologinę žalą ir klimato kaitos padarinius;
   - Europos NVO bendradarbiavimo su analogiškomis Irako organizacijomis, kurios jau iš dalies aktyvios kurdų regione, skatinimui ir visapusiškos Europos iniciatyvos remti demokratiją ir žmogaus teises(8) suteikiant techninę ir finansinę paramą pilietinės visuomenės organizacijoms panaudojimo užtikrinimui siekiant spręsti šias problemas: vienodo moterų ir vyrų dalyvavimo politiniame, ekonominiame ir socialiniame gyvenime; smurto, nukreipto prieš moteris, visų pirma priverstinių vedybų, "garbės" nusikaltimų, prekybos moterimis ir moterų lytinių organų žalojimo problemą; vietos gyventojų ir asmenų, priklausančių mažumoms ir etninėms grupėms, įskaitant asirus (chaldėjus, sirus ir kitas krikščionių bendruomenes), jezidus ir turkmėnus, teisių klausimą; vaikų teisių, ypač kovos su vaikų darbu, vaikų prostitucija ir prekyba vaikais klausimą; kovos prieš savavališką įkalinimą ir kankinimus; mirties bausmės panaikinimo klausimą;
   - remti Irako vyriausybę ir teikti jai pagalbą rengiant ir skubiai priimant teisės aktus, kurie sudarytų sąlygas finansinei paramai daugiau nei milijonui skurstančių moterų, atliekančių šeimos galvos vaidmenį, ir jų išlaikytiniams teikti;
   - padidinti Erasmus Mundus programos finansinį paketą, skirtą Irakui; teikti paramą vykdomai ir naujai veiklai, kurios tikslas sukurti tinklinius ryšius tarp Irako ir užsienio mokslo institucijų ir organizacijų, atskirų mokslininkų ir intelektualų, taip pat tarp studentų organizacijų, kad būtų atgaivinta akademinė aplinka;
   - stiprinti Irako valdžios institucijų pajėgumą vykdyti veiksmingą sienų kontrolę, kuri inter alia sumažintų į šalį patenkančių ginklų srautus; teikti pagalbą stabdant šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės gabenimą į Iraką, t. y. be kita ko užtikrinti, kad Europos Sąjungos elgesio kodekso dėl ginklų eksporto nuostatos taptų privalomos, pagerinti Europos Sąjungos pareigų (EUFOR) operacijos "Althea" (Bosnija ir Hercegovina) metu surinktų ginklų priežiūrą, pagreitinti Balkanuose esančių ginklų atsargų sunaikinimą, taip pat padėti Irako valdžios institucijoms sunaikinti šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės perteklių, įgyvendinant stambaus masto nusiginklavimą, demobilizaciją ir reintegraciją, taip pat panaudojant ir Europos saugumo ir gynybos politikos, ir Bendrijos priemones;
   - pageidautinų ir vaisingų derybų dėl naujo ES ir Irako prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo panaudojimui, pabrėžiant pagarbos žmogaus teisėms svarbą, kuri yra svarbus elementas, turintis poveikį ES sutartims su bet kuria trečiąja šalimi, taip pat ir kovos su terorizmu kontekste;
   - teikti administracinę ir techninę paramą ir skatinti kurti vietos infrastruktūrą, siekiant padėti Irako vyriausybei įgyvendinti savo naujausią nedidelių paskolų programą ir pasinaudoti gerąja patirtimi, susijusia su mikrokreditų panaudojimu, kuris galėtų pagerinti moterų, ypač daugiau nei milijono skurstančių našlių, padėtį jų bendruomenėse;
  - raginti Komisiją palengvinti Irako pabėgėlių, esančių Jordanijoje ir Sirijoje, taip pat kitose regiono šalyse, kurias paveikė Irako krizė, padėtį, be to, ragina toliau išvardytais būdais iš esmės padidinti veiklos, susijusios su ES parama, teikiama Irako pabėgėliams šiose šalyse, skaidrumą ir veiksmingumą;
   - padidinti ES paramą – daugiausia pasitelkiant Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos generalinio direktoratą (angl. DG ECHO) NVO ir tarptautinių organizacijų pastangoms palengvinti Irako pabėgėlių Jordanijoje ir Sirijoje bei perkeltųjų asmenų Irake, įskaitant 4 000 asirų šeimų, daugiausia radusių prieglobstį Ninevijos lygumose, padėtį; ragina Irako valdžios institucijas įgyvendinti savo įsipareigojimą teikti finansinę ir kitokio pobūdžio paramą, skirtą pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų reintegracijai;
   - įgyvendinant persikėlimo programas, dėl kurių buvo susitarta su JTVPK (25 tūkst. atvejų), arba nagrinėjant pavienius prieglobsčio prašymus padidinti Irako pabėgėlių galimybes gauti prieglobstį ES valstybėse narėse ir nustoti taikius šiuo metu taikomus nepagrįstus apsaugos užtikrinimo kriterijus bei užtikrinti, jog nebūtų taikomas prievartinis grąžinimas į jokią Irako dalį; skubiai spręsti klausimus, susijusius Irako ir Sirijos pasienio stovyklose esančių Palestinos pabėgėlių Irake padėtimi;
   - Irako vyriausybės ir tarptautinių valdžios institucijų skatinimą siekti atgauti eksponatus, paimtus iš Irako nacionalinio muziejaus Bagdade ir iš kitų Irako vietovių po 2003 m. intervencijos, siekiant išsaugoti Irako kultūrą ir istoriją ateinančioms kartoms;
   h) remtis vertinga patirtimi, kurią ES ir jos valstybės narės įgijo sėkmingai vykdydamos Provincijų atstatymo grupių (angl. PRT) operacijas Afganistane, ir apsvarstyti PRT veiklos Irake galimybę, visų pirma užtikrinant būsimas paslaugas ir atkuriant infrastruktūrą;
   i) skatinti Europos įmones, laimėjusias viešuosius paslaugų pirkimo konkursus dėl atstatymo darbų, kuriuos atskirai ir (arba) glaudžiai bendradarbiaudamos paskelbė (ir darbus finansuos) valstybių narių ir Irako vyriausybės, investuoti į Irako atstatymą;
   j) skatinti ir padėti Europos įmonėms dalyvauti skelbiamuose viešuosiuose paslaugų pirkimo konkursuose dėl Irako atstatymo darbų, taip pat skatinti remtis ankstesne prieškariniame ir pokariniame Irake sukaupta patirtimi;
   k) džiaugiasi Irako įgytu stebėtojo statusu Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), kadangi tai labai svarbus žingsnis Irako reintegracijos į tarptautinę ekonomiką link, padedantis teigiamai paveikti Europos Sąjungos ir Irako derybas dėl prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo; tikisi, kad tinkamu laiku ateityje Irakas taps tikru PPO nariu;
   l) vykdyti ES ir Irako derybas dėl prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo taip, kad tai padėtų ir skatintų Irako vidaus reformas ir priartintų Irako prekybos režimą prie daugiašalių sistemų taisyklių ir tvarkos; nuolat informuoti Parlamentą apie pasiektą ES ir Irako derybų dėl prekybos ir bendradarbiavimo etapą;
   m) skatinti Irako vyriausybę naudoti pajamas, gautas iš prekybos nafta, siekiant užtikrinti jų investavimą į Iraką ir kad jas valdytų viešųjų pirkimų subjektai, kuriems vadovautų Irako vyriausybė; rekomenduoja, kad šis principas būtų ES paramos Irako ekonomikos rekonstrukcijai ir plėtrai privaloma išankstinė sąlyga;
   n) ragina Irako daugianacionalines pajėgas (MNF-I) bendradarbiauti su Irako vyriausybe ir pateikti ataskaitą apie 24000 MNF-I kalinamus asmenis, kad būtų užtikrinta, jog bus laikomasi sąžiningo teismo ir pagarbos pagrindinėms žmogaus teisėms principų;
   o) pradėti dialogą su JAV ir siekti daugiašališkumo principo, susijusio su tarptautinės bendruomenės vaidmeniu šalyje, stiprinimo pasitelkus JT sistemą; remti Irako pastangas dažniau ir išsamiau diskutuoti su Irako kaimyninėmis šalimis, ypač su Iranu, Sirija, Saudo Arabija ir Turkija, dėl Irako ateities ir dėl kitų susirūpinimą keliančių klausimų; raginti Turkiją gerbti Irako teritorinį vientisumą ir nereaguoti į teroristų veiksmus kariniais veiksmais Irako teritorijoje; raginti Irako valdžios institucijas neleisti, kad Irako teritorija būtų naudojama kaip teroristinių veiksmų prieš Turkiją bazė;
   p) paskelbti informaciją apie tai, kokios privačios karinės bendrovės (angl. PMC) ir saugumo bendrovės (angl. PSC) užtikrina ES darbuotojų saugumą Irake; parengti koncepciją dėl PMC ir PSC samdymo vykdant ESGP operacijas, taip pat nustatyti aiškias gaires dėl tvarkos, kuria remdamosi Europos Sąjungos institucijos galėtų samdyti privačias karines bendroves (angl. PMC) ir privačias saugumo bendroves (angl. PSC);

2.   pabrėžia Parlamento įsipareigojimą laikytis parlamentinės demokratijos principų ir praktikos; todėl primena Parlamento iniciatyvą, įtrauktą į 2008 m. biudžetą, dėl paramos trečiųjų šalių parlamentams, skirtos demokratijai kurti, Parlamento įsipareigojimą aktyviai remti Irako Atstovų tarybą, t. y. teikti šią paramą infrastruktūrai kurti, ir Parlamento įsipareigojimą dirbti pasitelkus ad hoc delegaciją Irake, kuri padėtų skatinti dvišalius ryšius; todėl yra pasiryžęs aktyviai remti Irako Atstovų tarybą, t. y. teikti šią paramą:

   a) rengti iniciatyvas stiprinti išrinktųjų Irako atstovų galimybėms įvykdyti savo konstitucinius įsipareigojimus visuomenei remiantis gerąja parlamentine patirtimi ir tinkamai bendradarbiaujant su vykdomąja valdžia ir rinkimų apygardų paramos centrais;
   b) didinti patirties, susijusios su veiksmingu administravimu, profesionalių darbuotojų mokymu, be sutrikimų veikiančios komitetų struktūros kūrimu, visapusiškų darbo tvarkos taisyklių įvedimu ir skaidrumo bei atskaitingumo principų taikymu institucijose, perdavimą;
   c) perduoti teisės aktų rengimo patirtį, kadangi tai ypač svarbi veiksmingos federalinės valstybės struktūros sukūrimo prielaida;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, taip pat susipažinti Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Irako Respublikos vyriausybei ir Atstovų Tarybai.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0481.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0357.
(3) OL L62, 2005 3 9, p. 37.
(4) OL C 298 E, 2006 12 8, p. 287.
(5) OL C 298 E, 2006 12 8, p. 171.
(6) Žr. 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1717/2006, nustatantį stabilumo priemonę (OL L 327, 2006 11 24, p. 1).
(7) Žr. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (OL L 378, 2006 12 27, p. 41).
(8) Žr. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantį demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę (OL L 386, 2006 12 29, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika