Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0063/2008

Viták :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Szavazatok :

PV 13/03/2008 - 4.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0101

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 40k
2008. március 13., Csütörtök - Strasbourg
A fegyverkivitelről szóló európai magatartási kódex
P6_TA(2008)0101RC-B6-0063/2008

Az Európai Parlament 2008. március 13-i állásfoglalása a fegyverkivitelről szóló európai uniós magatartási kódexről – a közös álláspont Tanács általi elfogadásának és jogilag kötelező érvényű eszközzé tételének hiánya

Az Európai Parlament,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel 2008-ban lesz tíz éve, hogy létrehozták az Európai Unió fegyverzetkivitelre vonatkozó magatartási kódexét (a továbbiakban: kódex),

B.   mivel több mint 2 évvel ezelőtt, 2005. június 30-án a Coreper technikai szinten egyetértett a kódex felülvizsgálatát célzó folyamat eredményeként létrejött közös álláspont szövegével, amely folyamat célja, hogy a kódexet az Unió területéről EU-s cégek által végrehajtott fegyverkivitelek ellenőrzésének hasznos eszközévé tegye,

C.   mivel e közös álláspont elfogadásával a kódex valamennyi tagállam számára a fegyverek kivitelének ellenőrzésére irányuló, jogilag kötelező érvényű eszközzé válik,

D.   mivel az Európai Parlament több alkalommal határozottan üdvözölte e közös állásfoglalást, nevezetesen 2007. január 18-i, az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 8. operatív rendelkezése értelmében készített hetedik és nyolcadik éves tanácsi jelentésről szóló állásfoglalásában(1),

E.   mivel ennek ellenére az Európai Tanácsnak 2005 óta politikai szinten nem sikerült elfogadnia e közös álláspontot,

F.   mivel ennek okait hivatalosan egyszer sem indokolták, ám nyilvánvaló, hogy az bizonyos tagállamok azon törekvéséhez kapcsolódik, hogy megszüntessék a Kínai Népköztársasággal szembeni jelenleg érvényben lévő uniós fegyverkiviteli embargót;

G.   mivel a kérdés az alábbi fejlemények miatt égetően sürgőssé vált:

   i. a Lisszaboni Szerződés aláírása, amely szerződés arra kötelezi az EU-t, hogy világviszonylatban felelős szereplőként lépjen fel;
   ii. a folyamatosan fejlődő európai biztonsági és védelmi politika (EBVP), amelynek keretében egyre több külső katonai és polgári missziót szerveznek, és amelynek megvalósítása során az EU személyzet a korábban tagállamok által szállított fegyverekkel találhatják szemben magukat;
   iii. egyes tagállamok közelmúltbeli kijelentései, amelyek gazdasági érdekeiknek megfelelően fegyverkivitelük növelésére irányuló hajlandóságukat tükrözik;
   iv. a nemzeti fegyverbeszerzési politikák és a Közösségen belüli fegyverátadások és -eladások összehangolására irányuló több kezdeményezés,

H.   mivel a kódex és alkalmazásának további javítására irányuló, COARM által kifejtett pozitív erőfeszítéseket hátráltatja a tagállamokból olyan országokba irányuló fegyverkivitel, amelyeket konfliktushelyzet, instabilitás vagy az emberi jogok megsértése jellemez, és amelyek ezáltal a kódex értelmében "felelőtlen célországoknak" minősülnek,

I.   mivel azon politikai szándék hiánya, hogy a kódex közös állásponttá váljon, ellentmondásban áll a valamennyi nemzetközi állami és magán fegyverátadás ellenőrzésére irányuló jogi eszközök – nevezetesen a fegyverkereskedelmi egyezmény – előmozdításában az Európai Unió és tagállamai által játszott vezető szereppel;

1.   sajnálatát fejezi ki a közös állásfoglalás elfogadásával kapcsolatban létrejött jelenlegi politikai patthelyzet miatt, tekintettel a kódex létrehozásának 10. évfordulójára;

2.   felhívja a szlovén elnökséget, hogy tegye a közös álláspont elfogadását az Európai Tanács Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa valamennyi ülésének állandó napirendi pontjává mindaddig, amíg a kérdés meg nem oldódik;

3.   sürgeti a jogilag kötelező érvényű kódexet ellenző uniós tagállamokat, hogy fontolják meg álláspontjukat;

4.   úgy véli, hogy egy nemzetközileg kötelező érvényű fegyverkereskedelmi szerződéshez való uniós hozzájárulás akkor válik hitelessé, ha az Unió saját fegyverzet-ellenőrzési rendszere jogilag kötelező érvényűvé válik;

5.   meg van győződve arról is, hogy a közös állásfoglalás elfogadásával párhuzamosan többek között az alábbi intézkedéseket kell meghozni:

   a) a felelőtlen fegyverátadások megelőzése a kódex kritériumainak mind a vállalatokra, mind pedig a nemzeti fegyveres erőkre való szigorú alkalmazása révén;
   b) a közvetítői tevékenységek ellenőrzésének fejlesztése és alkalmazása, valamint a légi úton és hajóval történő illegális fegyvercsempészet megakadályozása;
   c) a fegyverembargó megsértésére vonatkozó legújabb állítások azonnali kivizsgálása;
   d) az EBVP- és SSR-műveletek, valamint más uniós kezdeményezések alkalmával begyűjtött fegyverek magánközvetítők felé történő értékesítésének és későbbi eladásának megakadályozása;
   e) a tagállamok által a kódexről szóló éves jelentés keretében benyújtott adatok átláthatóságának és minőségének javítása;

6.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL C 244 E, 2007.10.18., 210. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat