Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B6-0063/2008

Dibattiti :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Votazzjonijiet :

PV 13/03/2008 - 4.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0101

Testi adottati
PDF 207kWORD 41k
Il-Ħamis, 13 ta' Marzu 2008 - Strasburgu
Il-Kodiċi ta" Kondotta ta" l-UE rigward l-Esportazzjoni ta" l-Armi
P6_TA(2008)0101RC-B6-0063/2008

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Marzu 2008 dwar il-Kodiċi ta" Kondotta ta" l-UE rigward l-Esportazzjoni ta" l-Armi – in-nuqqas min-naħa tal-Kunsill li jadotta l-Pożizzjoni Komuni u jibdel dan il-Kodiċi fi strument li jorbot legalment

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.   billi fl-2008 l-Kodiċi ta' Kondotta Ewropea dwar l-Esportazzjoni ta' l-Armi ("il-Kodiċi")se tiċċelebra l-għaxar anniversarju tagħha,

B.   billi iktar minn sentejn ilu, fit-30 ta' Ġunju 2005, il-COREPER qabel fil-livell tekniku dwar it-test tal-Pożizzjoni Komuni bħala riżultat ta' proċess magħmul bir-reqqa ta' reviżjoni tal-Kodiċi bil-għan li l-Kodiċi jinbidel fi strument effikaċi għall-kontroll ta' l-esportazzjoni ta' l-armi mit-territorju ta' l-UE u minn kumpaniji ta' l-UE,

C.   billi bl-adozzjoni ta' din il-Pożizzjoni Komuni l-Kodiċi se ssir strument għall-kontroll ta' l-esportazzjoni ta' l-armi li jkun jorbot legalment lill-Istati Membri kollha,

D.   billi l-Parlament laqa' b'sodisfazzjon kbir din il-Pożizzjoni Komuni f'diversi okkażjonijiet, fost l-oħrajn fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Jannar 2007 dwar is-Seba' u t-Tmien Rapporti Annwali tal-Kunsill skond id-Dispożizzjoni Operattiva 8 tal-Kodiċi ta' Kondotta ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-Esportazzjoni ta' l-Armi(1),

E.   billi madankollu il-Kunsill Ewropew sa mill-2005 naqas milli jadotta din il-Pożizzjoni Komuni fil-livell politiku,

F.   billi r-raġunijiet għal dan qatt ma ġewx spjegati b'mod uffiċjali imma huma marbuta b'mod ċar max-xewqa ta' wħud mill-Istati Membri li jneħħu l-embargo attwali ta' l-UE fuq l-esportazzjonijiet ta' l-armi li hemm fis-seħħ min-naħa ta' l-UE kontra r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina,

G.   billi din il-kwistjoni saret aktar urġenti minħabba dawn l-iżviluppi li ġejjin:

   i) l-iffirmar tat-Trattat ta' Liżbona, li jobbliga lill-UE li jkollha sehem bħala parteċipanta responsabbli b'mod globali,
   ii) il-Politika Ewropea ta' Sigurtà u Difiża (l-ESDP) li qiegħda tiżviluppa, u li permezz tagħha qegħdin jintbagħtu missjonijiet esterni militari u ċivili ta' l-UE, u b'hekk l-istaff ta' l-UE jista' jkun mhedded b'armi li jkunu ġew ipprovduti mill-Istati Membri;
   iii) dikjarazzjonijiet reċenti mill-Istati Membri li juru r-rieda min-naħa tagħhom li jżidu l-esportazzjoni ta' l-armi bħala għodda għall-promozzjoni ta' l-interessi ekonomiċi,
   iv) diversi inizjattivi sabiex jiġu armonizzati l-politiki nazzjonali għall-akkwist ta' l-armi kif ukoll it-trasferimenti u l-bejgħ intrakomunitarji ta' l-armi,

H.   billi, minkejja l-isforzi pożittivi tal-COARM (Grupp ta" Ħidma tal-Kunsill dwar l-Armi) sabiex ikomplu jittejbu l-Kodiċi u l-applikazzjoni tagħha, dan ix-xogħol qiegħed jiġi mfixkel sew mill-esportazzjonijiet ta' l-armi mill-Istati Membri lejn pajjiżi li jinsabu f'sitwazzjoni ta' kunflitt, f'instabilità jew nuqqas ta' rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u li huma meqjusa bħala "destinazzjonijiet irresponsabbli" skond il-Kodiċi,

I.   billi n-nuqqas ta' rieda politika biex il-Kodiċi jinbidel f'Pożizzjoni Komuni jmur kontra l-irwol ta' tmexxija ta' l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha fil-promozzjoni ta' strumenti legali li għandhom l-għan li jikkontrollaw it-trasferimenti kollha ta' l-armi, kemm pubbliċi kif ukoll privati, b'mod partikolari t-Trattat dwar il-Kummerċ fl-Armi,

1.  Jiddeplora l-impass politiku attwali rigward l-adozzjoni ta' din il-Pożizzjoni Komuni, fid-dawl ta' l-għaxar anniversarju tal-Kodiċi;

2.  Jistieden lill-Presidenza Slovena biex tqiegħed l-adozzjoni ta' dik il-Pożizzjoni Komuni bħala punt permanenti fl-aġenda tal-laqgħa ta' kull Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali sakemm din il-kwistjoni tiġi riżolta;

3.  Iħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri ta' l-UE li jopponu Kodiċi li jkun torbot legalment sabiex jerġgħu jikkunsidraw il-pożizzjoni tagħhom;

4.  Jemmen li l-kredibilità tal-kontribuzzjoni ta' l-UE għal Trattat dwar il-Kummerċ fl-Armi li jorbot b'mod internazzjonali tiżdied sew hekk kif ir-reġim tagħha stess dwar il-kontroll ta' l-armi jsir jorbot legalment;

5.  Hu konvint ukoll li, flimkien ma' l-adozzjoni tal-Pożizzjoni Komuni, għandha tittieħed azzjoni sabiex, fost l-oħrajn:

   a) jiġu evitati trasferimenti irresponsabbli ta' armi permezz ta' applikazzjoni stretta tal-kriterji tal-Kodiċi kemm għall-kumpaniji u kif ukoll għall-forzi armati nazzjonali;
   b) jiġu mtejba u applikati l-kontrolli ta' l-intermedjarji, u jiġi evitat li jkun hemm traffikar illegali ta' armi bl-ajru u bil-baħar;
   c) tiġi żgurata investigazzjoni immedjata ta' allegazzjonijiet reċenti dwar il-ksur ta' embargos ta' l-armi;
   d) jiġi evitat li jsir bejgħ, lil intermedjarji privati, ta' armi miġbura matul operazzjonijiet ta' l-ESDP u r-Riforma tas-Settur tas-Sigurta' (SSR) u matul inizjattivi oħra ta' l-UE, u t-trasferiment sussegwenti tagħhom;
   e) jiġu mtejba t-trasparenza u l-kwalità tad-dejta ppreżentata mill-Istati Membri fil-kuntest tar-Rapport Annwali fuq il-Kodiċi;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali kollha ta' l-Istati Membri.

(1) ĠU C 244 E, 18.10.2007, p. 210.

Avviż legali - Politika tal-privatezza