Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0063/2008

Dezbateri :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Voturi :

PV 13/03/2008 - 4.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0101

Texte adoptate
PDF 201kWORD 49k
Joi, 13 martie 2008 - Strasbourg
Codul de conduită al UE privind exportul de arme
P6_TA(2008)0101RC-B6-0063/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2008 privind Codul de conduită al UE privind exportul de arme – neadoptarea de către Consiliu a poziției comune și eșecul transformării Codului într-un instrument cu forță juridică

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât în 2008 se împlinesc 10 ani de la înființarea Codului de conduită al Uniunii Europene privind exportul de arme ("Codul");

B.   întrucât, în urmă cu mai mult de doi ani, la 30 iunie 2005, COREPER a ajuns la un acord la nivel tehnic cu privire la textul unei poziții comune în urma unui proces amănunțit de revizuire a Codului, având ca obiectiv transformarea acestuia într-un instrument eficient de control al exporturilor de arme de pe teritoriul UE și de către întreprinderile din UE;

C.   întrucât, prin adoptarea acestei poziții comune, Codul devine un instrument de control al exportului de arme cu forță juridică în toate statele membre;

D.   întrucât Parlamentul European a salutat în diverse ocazii această poziție comună, inter alia prin Rezoluția sa din 18 ianuarie 2007 privind cel de-al șaptelea și cel de-al optulea raport anual al Consiliului, în conformitate cu dispozitivul operațional nr. 8 din Codul de conduită al Uniunii Europene privind exportul de armament(1);

E.   întrucât, din 2005 până astăzi, Consiliul European nu a reușit încă să adopte la nivel politic această poziție comună;

F.   întrucât motivele acestui fapt nu au fost niciodată explicate în mod oficial, dar țin, în mod evident, de dorința unor state membre de a ridica embargoul actual asupra exportului de arme din UE spre Republica Populară Chineză;

G.   întrucât această chestiune a căpătat un nou caracter de urgență datorită următoarelor evoluții:

   i) semnarea Tratatului de la Lisabona, prin care UE își asumă obligația de a acționa ca un actor cu responsabilități la nivel mondial;
   ii) evoluția Politicii europene de securitate și apărare (PESA), în cadrul căreia se desfășoară din ce în ce mai multe misiuni militare și civile externe în cadrul cărora viața personalului UE poate fi amenințată de arme furnizate în prealabil de către statele membre;
   iii) declarațiile recente ale unor state membre, care indicau dorința acestora de a intensifica exportul de arme ca modalitate de promovare a intereselor lor economice;
   iv) apariția unor diverse inițiative de armonizare a politicilor naționale de achiziție a armelor, precum și a transferurilor și vânzărilor intracomunitare de arme;

H.   întrucât eforturile COARM (Grupul de lucru pentru exportul de arme convenționale al Consiliului) de îmbunătățire a Codului și a aplicării sale sunt subminate de exporturile de arme din statele membre spre țări aflate într-o situație de conflict, de instabilitate sau de nerespectare a drepturilor omului și considerate, prin urmare, în temeiul Codului, ca "destinații iresponsabile";

I.   întrucât absența unei voințe politice de transformare a Codului într-o poziție comună contravine rolului de lider al Uniunii Europene și al statelor sale membre în promovarea instrumentelor juridice menite să controleze toate transferurile publice sau private de arme, în special a Tratatului privind comerțul cu arme;

1.   deplânge, în contextul celei de-a zecea aniversări a Codului, impasul politic actual în care se află adoptarea poziției comune;

2.   invită Președinția slovenă să introducă adoptarea poziției comune pe agenda tuturor reuniunilor Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe până când această chestiune va fi rezolvată;

3.   îndeamnă statele membre ale UE care se opun existenței unui Cod cu forță juridică să-și reevalueze poziția;

4.   consideră că contribuția UE la un Tratat privind comerțul cu arme cu forță juridică la nivel internațional va deveni mai credibilă odată ce propriul său regim de control al armelor va căpăta forță juridică;

5.   este convins că, în paralel cu adoptarea poziției comune, trebuie luate, printre altele, următoarele măsuri:

   a) prevenirea transferurilor iresponsabile de arme prin intermediul unei aplicări stricte a criteriilor Codului atât la nivelul întreprinderilor, cât și al forțelor armate naționale;
   b) îmbunătățirea și aplicarea controalelor la nivelul operațiunilor de intermediere a comerțului cu arme și prevenirea traficului ilegal de arme pe căi aeriene sau maritime;
   c) investigarea promptă a acuzațiilor recente referitoare la încălcarea embargourilor asupra armelor;
   d) prevenirea debarasării de armele colectate în cursul operațiunilor PESA și a celor din cadrul reformei sectorului de securitate, precum și în cursul altor inițiative ale UE prin vânzarea acestora unor intermediari privați și prevenirea transferului ulterior al acestor arme;
   e) sporirea transparenței și îmbunătățirea calității datelor prezentate de statele membre în contextul Raportului anual privind Codul;

6.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și tuturor guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 244 E, 18.10.2007, p. 210.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate