Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2549(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0124/2008

Rozpravy :

PV 13/03/2008 - 9.2
CRE 13/03/2008 - 9.2

Hlasovanie :

PV 13/03/2008 - 11.2
CRE 13/03/2008 - 11.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0105

Prijaté texty
PDF 126kWORD 50k
Štvrtok, 13. marca 2008 - Štrasburg
Rusko
P6_TA(2008)0105B6-0124/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o Rusku

Európsky parlament,

–   so zreteľom na ciele konsolidácie demokracie a politických slobôd v Rusku, ktoré sú ustanovené v Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na druhej strane(1), ktorá nadobudla platnosť v roku 1997 a jej platnosť skončila v roku 2007,

–   so zreteľom na konzultácie o ľudských právach EÚ - Rusko,

–   so zreteľom na cieľ EÚ a Ruska stanovený v spoločnom vyhlásení po 11. samite EÚ - Rusko, ktorý sa uskutočnil v Petrohrade 31. mája 2003, ktorým je vytvorenie spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločného priestoru spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a spoločného priestoru výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, najmä na uznesenie z 25. októbra 2006 o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom po zavraždení ruskej novinárky Anny Politkovskej(2), uznesenie z 26. apríla 2007(3), uznesenie zo 14. novembra 2007 o samite EÚ–Rusko(4) a na uznesenie z 13. decembra 2006 o samite EÚ–Rusko, ktorý sa konal 24. novembra 2006 v Helsinkách(5),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže posilnená spolupráca a dobré susedské vzťahy medzi EÚ a Ruskom majú kľúčový význam pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu celej Európy; keďže uzavretie dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskom má naďalej zásadný význam pre ďalší vývoj a zintenzívnenie spolupráce medzi oboma partnermi, najmä pokiaľ ide o otázky politickej, bezpečnostnej, hospodárskej a energetickej spolupráce, ale tiež dodržiavanie zásad právneho štátu, demokratických zásad a postupov a základných ľudských práv,

B.   keďže okrem členstva v OSN je Rusko aj riadnym členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a zaviazalo sa preto k dodržiavaniu zásad demokracie, demokratických volieb a slobody slova a zhromažďovania stanovených týmito organizáciami; keďže tieto zásady a hodnoty sú aj základom strategického partnerstva EÚ a Ruska,

C.   keďže Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODHIR) ako medzinárodný pozorovateľ dodržiavania volebných noriem musel zrušiť plánovanú misiu pozorovania volieb v Rusku z dôvodu prísnych obmedzení, ktoré na jeho pozorovateľov uvalila ruská vláda,

D.   keďže vedúci pozorovateľov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy vyhlásil, že sa nezlepšili podmienky prístupu kandidátov k médiám, a tým spochybnil spravodlivosť volieb,

E.   keďže Michail Kasjanov, bývalý predseda vlády a súčasný líder Ľudovej demokratickej únie, sa 14. decembra 2007 zaregistroval ako kandidát, ale neskôr ho Ústredná volebná komisia Ruska diskvalifikovala uvádzajúc, že z dvoch miliónov podporných podpisov bolo príliš veľa sfalšovaných; keďže Michail Kasjanov sa voči rozhodnutiu odvolal na Najvyšší súd, ktorý jeho odvolanie 6. februára 2008 zamietol,

F.   keďže podľa správ vedúcich opozičných síl vyvíjali ruské orgány pred parlamentnými a prezidentskými voľbami zvýšený tlak na opozičné skupiny a mimovládne organizácie, aby ich odradili od vykonávania činností zameraných proti prezidentovi a vláde, a aj bránili médiám informovať o týchto činnostiach,

G.   keďže demokracia v Rusku bola oslabená najmä tým, že všetky významné televízne stanice a väčšina rozhlasových staníc sú kontrolované vládou, rozšírila sa autocenzúra v tlačených médiách, sú nové obmedzenia práva organizovať verejné zhromaždenia a zhoršilo sa prostredie pre činnosť mimovládnych organizácií,

H.   keďže 3. marca 2008 usporiadala koalícia opozičných strán Iné Rusko protestný pochod proti prezidentským voľbám v Rusku konaným 2. marca 2008; keďže mestské orgány odmietli povoliť tento protest s odôvodnením, že provládna mládežnícka skupina Mladé Rusko už naplánovala zhromaždenia na všetkých väčších miestach v hlavnom meste; keďže Iné Rusko sa rozhodlo uskutočniť pochod a vyhlásilo, že podá odvolanie voči rozhodnutiu mesta,

I.   keďže viacerých opozičných demonštrantov zatkla pri zásahu na Turgenevovom námestí v centre Moskvy poriadková polícia a milície v prilbách a s ochrannými štítmi; keďže Nikita Belych, vedúci predstaviteľ Zväzu pravicových síl, bol tiež medzi zatknutými osobami; keďže líder strany Jabloko v Petrohrade, Maxim Reznik, bol taktiež zatknutý;

1.   odsudzuje neprimerané použitie násilia políciou, poriadkovou políciou a milíciami voči demonštrantom, ku ktorému došlo 3. marca 2008, a vyzýva orgány na vyšetrenie týchto incidentov a postavenie zodpovedných osôb pred súd;

2.   žiada o okamžité prepustenie všetkých zadržiavaných demonštrantov;

3.   ľutuje, že najmä obdobie pred prezidentskými voľbami bolo poznačené nezákonným zaobchádzaním s opozičnými kandidátmi; ľutuje, že sa nedávne voľby nepodarilo využiť na posilnenie demokracie a právneho štátu v Rusku;

4.   ľutuje, že ruské orgány považovali plánovanú pozorovaciu misiu OBSE / ODIHR za zasahovanie do vnútorných záležitostí; vyjadruje pevnú podporu dôležitej práci tejto misie a pripomína Rusku záväzky a povinnosti, ktoré má ako člen OBSE a Rady Európy a medzi ktoré patrí právo združovať sa a právo na pokojné demonštrácie;

5.   víta, že novozvolený prezident Ruska sa zaviazal zaručiť právny štát a demokraciu, a vyjadruje nádej, že novozvolený prezident Ruska bude považovať prehlbovanie vzťahov s EÚ za prioritu;

6.   žiada novozvoleného prezidenta Ruska, aby preskúmal zaobchádzanie s väznenými verejne známymi osobami (o. i. Michail Chodorkovskij a Platon Lebedev), ktorých väznenie považuje väčšina pozorovateľov za politicky motivované; zdôrazňuje, že by to zvýšilo dôveryhodnosť ruských orgánov a ešte posilnilo blízke partnerstvo Ruska a EÚ;

7.   vyzýva Radu a členské štáty, aby považovali úplné dodržiavanie rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva zo strany Ruska za kľúčovú prioritu dialógu s Ruskom na všetkých úrovniach;

8.   vyzýva nového ruského prezidenta a vládu, aby spolu s EÚ vytvorili podmienky potrebné pre rýchly začiatok rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom; opäť zdôrazňuje, že v tejto súvislosti musí byť dodržiavanie zásad právneho štátu, demokracie a ľudských práv významnou súčasťou každej budúcej dohody s Ruskom;

9.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie, ako aj prezidentovi Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 271.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2007)0169.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2007)0528.
(5) Ú. v. EÚ C 317 E, 23.12.2006, s. 474.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia