Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2043(ACI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0083/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0083/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 10/04/2008 - 9.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0114

Elfogadott szövegek
PDF 213kWORD 46k
2008. április 10., Csütörtök - Brüsszel
Az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybe vételéről (Málta és Portugália)
P6_TA(2008)0114A6-0083/2008
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2008. április 10-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybe vételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontja alapján, (COM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0094 – C6-0085/2008),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1), és különösen annak 28. pontjára,

–   tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i, az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendeletére(2),

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0083/2008),

A.   mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedéshez,

B.   mivel az Európai Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani,

C.   mivel Málta és Portugália 2007. szeptember 12-i és 2007. októberi 9-i levelükben(3) a máltai textilágazatban és a portugáliai gépkocsigyártási ágazatban történt elbocsátások tekintetében nyújtottak be támogatásra irányuló kérelmet,

1.   kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap igénybe vételének felgyorsítására;

2.   hangsúlyozza az Alapból finanszírozott intézkedések természetével kapcsolatos aggodalmát annak érdekében, hogy a nem foglalkoztatott személyek száma csökkenjen; kéri a Bizottságot, hogy a portugál hatóságokkal együttműködve szorosan kísérje figyelemmel a helyzetet az 1927/2006/EK rendelet 3. cikke második bekezdéseivel összefüggésben, és tegyen jelentést a jogalkotói és költségvetési hatóságoknak;

3.   jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

4.   utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o. A 2008/29/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 6., 2008.1.10., 7. o.) módosított megállapodás.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(3) EGF/2007/008 és EGF/2007/010 kérelem.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

2008. április 10.

az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybe vételéről, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodásra(1), és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: az Alap) azzal a céllal hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett változásokból eredő fő strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak a munkaerőpiacon történő ismételt beilleszkedéshez.

(2)  A 2006. május 7-i intézményközi megállapodás az Alap igénybevételét évi 500 millió eurós felső határig engedélyezi,

(3)  2007. szeptember 12-én Málta kérelmet nyújtott be az Alap igénybevételére bizonyos textilipari leépítések vonatkozásában, különösen a VF (Málta)Ltd és a Bortex Clothing Ind Co Ltd vállalatoktól elbocsátott dolgozók érdekében. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás meghatározásához kapcsolódó követelményeknek.

(4)  2007. október 9-én Portugália kérelmet nyújtott be az Alap igénybevételére bizonyos gépjárműipari leépítések vonatkozásában, különösen az Opel (Azambuja), az Alcoa Fujikura (Seixal) és a Johnson Controls (Portalegre) vállalatoktól elbocsátott dolgozók érdekében. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás meghatározásához kapcsolódó követelményeknek.

(5)  Ennélfogva az alapot igénybe kell venni annak érdekében, hogy a kérelmekhez szükséges pénzügyi hozzájárulást megadhassák,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió 2008. évi általános költségvetésének keretein belül mobilizálni kell az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, hogy a 3 106 882 EUR összeg a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 10-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o. A 2008/29/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 6., 2008.1.10., 7. o.) módosított megállapodás.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat