Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0188(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0064/2008

Ingediende teksten :

A6-0064/2008

Debatten :

PV 09/04/2008 - 23
CRE 09/04/2008 - 23

Stemmingen :

PV 10/04/2008 - 9.8
CRE 10/04/2008 - 9.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0116

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 38k
Donderdag 10 april 2008 - Brussel
Programma voor ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling verrichtende KMO's ***I
P6_TA(2008)0116A6-0064/2008
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 april 2008 over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname door de Gemeenschap aan een door verschillende lidstaten ondernomen programma voor onderzoek en ontwikkeling dat gericht is op de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling verrichtende KMO's (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0514),

–   gelet op artikel 251, lid 2, artikel 169 en artikel 172, lid 2, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0281/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0064/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 april 2008 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. .../2008/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelneming door de Gemeenschap aan een door verscheidene lidstaten opgezette programma voor onderzoek en ontwikkeling dat gericht is op de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling verrichtende kleine en middelgrote ondernemingen
P6_TC1-COD(2007)0188

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Beschikking nr. .../2008/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid