Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0188(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0064/2008

Teksty złożone :

A6-0064/2008

Debaty :

PV 09/04/2008 - 23
CRE 09/04/2008 - 23

Głosowanie :

PV 10/04/2008 - 9.8
CRE 10/04/2008 - 9.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0116

Teksty przyjęte
PDF 274kWORD 35k
Czwartek, 10 kwietnia 2008 r. - Bruksela
Program Eurostars ***I
P6_TA(2008)0116A6-0064/2008
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, podjętym przez kilka państw członkowskich (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0514),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 169 i 172 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0281/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0064/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, podjętym przez kilka państw członkowskich
P6_TC1-COD(2007)0188

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (WE) nr .../2008.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności