Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0188(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0064/2008

Predkladané texty :

A6-0064/2008

Rozpravy :

PV 09/04/2008 - 23
CRE 09/04/2008 - 23

Hlasovanie :

PV 10/04/2008 - 9.8
CRE 10/04/2008 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0116

Prijaté texty
PDF 276kWORD 46k
Štvrtok, 10. apríla 2008 - Brusel
Podpora MSP, ktoré pôsobia v oblasti výskumu a vývoja ***I
P6_TA(2008)0116A6-0064/2008
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. apríla 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na programe v oblasti výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi (KOM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0514),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 169 a článok 172 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0281/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0064/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. apríla 2008 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2008/ES o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi
P6_TC1-COD(2007)0188

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, rozhodnutiu č. .../2008/ES.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia