Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0135(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0039/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0039/2008

Viták :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Szavazatok :

PV 10/04/2008 - 9.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0117

Elfogadott szövegek
PDF 299kWORD 64k
2008. április 10., Csütörtök - Brüsszel
Szén- és Acélipari Kutatási Alap *
P6_TA(2008)0117A6-0039/2008

Az Európai Parlament 2008. április 10-i jogalkotási állásfoglalása a Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjára vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0393),

–   tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén-és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2003. február 1-jei 2003/76/EK tanácsi határozat 4. cikkének (3) bekezdésére(1), amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0248/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0039/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való ismételt konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 2
4. cikk (1) bekezdés (1a) albekezdés (új)
E projekteknek a helyi széntartalékok hatékony felhasználásától függően versenyképesebbé kell tenniük a szenet a helyi energiapiacokon.
Módosítás: 3
4. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)
ca) a szénben rejlő elsődleges energia hatékonyabb átalakítása más energiaformákká, például a hagyományos széngázosítási és cseppfolyósítási technológiák alkalmazásával;
Módosítás: 4
4. cikk (2) bekezdés cb) pont (új)
cb) gazdaságosabb és megbízhatóbb technológiák.
Módosítás: 5
6. cikk, (2) bekezdés, d) pont
d) a hulladéktárolók felújítása, valamint a széntermelésből és szénfelhasználásból származó hulladékok ipari felhasználása;
d) a hulladéktárolók felújítása, valamint a széntermelésből és szénfelhasználásból származó hulladékok felhasználása;
Módosítás: 6
7. cikk, (1) bekezdés
A fenti célt kitűző kutatási projekteknek a hosszú távú energiaellátás kilátásaival és az olyan szénlelőhelyek – gazdasági, energiával kapcsolatos és környezetvédelmi szempontból történő – fejlesztésével kell foglalkozniuk, amelyek a hagyományos bányászati technikákkal gazdaságosan nem bányászhatók. A projektek magukban foglalhatnak tanulmányokat, stratégiák meghatározását, alap- és alkalmazott kutatást, valamint olyan innovatív technikák tesztelését, amelyek a közösségi szénforrások felértékelésének távlatát kínálják.
A fenti célt kitűző kutatási projekteknek a hosszú távú energiaellátás védelmének kilátásaival és az olyan szén – gazdasági, energiával kapcsolatos és környezetvédelmi szempontból történő – fejlesztésével és hatékony szállításával kell foglalkozniuk, amelyek a hagyományos bányászati technikákkal gazdaságosan nem bányászhatók. A projektek magukban foglalhatnak tanulmányokat, stratégiák meghatározását, alap- és alkalmazott kutatást, valamint olyan innovatív technikák tesztelését, amelyek a közösségi szénforrások felértékelésének távlatát kínálják.
Módosítás: 7
7. cikk, (2) bekezdés
Előnyben kell részesíteni azokat a projekteket, amelyek integrálják az olyan kiegészítő technikákat, mint például a metán vagy széndioxid adszorpciója, metán kivonása a szénrétegből, valamint a felszín alatti szén gázosítása.
Előnyben kell részesíteni azokat a projekteket, amelyek integrálják az olyan kiegészítő technikákat, mint például a metán vagy széndioxid adszorpciója, metán kivonása a szénrétegből és ennek energiaforrásként való hasznosítása, hatékony szénégetés hő- és villamosenergia-termelő folyamatokban, valamint a felszín alatti újszerű széngázosítási módszerek.
Módosítás: 8
8. cikk ja) pont (új)
ja) acélöntés és -kovácsolás, valamint porkohászati eljárással vasporból és vasötvözetekből nyert szinterelt termékek továbbfeldolgozás céljából.
Módosítás: 9
9. cikk b) pont
b) acéltulajdonságok: mechanikai tulajdonságok alacsony és magas hőmérsékleteken, például szilárdság, ellenállóképesség, kifáradás, elhasználódás, csúszás, korrózió és töréssel szembeni ellenállás;
b) az acél jellemzői: az acél mechanikai tulajdonságai alacsony és magas hőmérsékleteken, például szilárdság különböző mértékű húzóerő mellett, keménység, ellenállás hirtelen hatásokkal szemben, mechanikus és termikus kifáradás, csúszással és töréssel szembeni ellenállás, kopási és korróziós ellenállás;
Módosítás: 10 és 11
9. cikk, c) pont
c) az élettartam meghosszabbítása, különösen az acélok és acélszerkezetek hővel és korrózióval szembeni ellenállásának fejlesztésével;
c) az élettartam meghosszabbítása, különösen az acélok és acélszerkezetek magas hőmérséklet melletti kopással, korrózióval és egyéb hatásokkal szembeni ellenállásának fejlesztésével;
Módosítás: 12
9. cikk d) pont
d) acéltartalmú kompozitok és szendvicsszerkezetek;
d) szálas szerkezetű és rétegelt kompozitok és szerkezetek;
Módosítás: 13
9. cikk e) pont
e) mikroszerkezetek és mechanikai tulajdonságok prediktív szimulációs modelljei;
e) mikroszerkezetek, mechanikai tulajdonságok prediktív szimulációs modelljei, stb.;
Módosítás: 14
10. cikk b) pont
b) acélfajták és összeállított szerkezetek tervezése a hulladékacél könnyű visszanyerésének, valamint azok újból felhasználható acéllá történő alakításának elősegítésére;
b) életciklusuk végén egyszerűen szétszerelhető acélszerkezetek tervezése a hulladékacél könnyű visszanyerésének, valamint azok újból felhasználható acéllá történő alakításának érdekében;
Módosítás: 15
13. cikk
A harmadik országok bármely vállalkozása, államháztartási szerve, kutatási szervezete vagy felsőfokú és középfokú oktatási intézménye vagy más jogi személye − a természetes személyeket is beleértve − jogosult az egyedi projektek alapján a részvételre, anélkül hogy a kutatási program alapján pénzügyi hozzájárulásban részesülne, feltéve hogy ez a részvétel a Közösség érdekeit szolgálja.
A harmadik országok bármely vállalkozása, államháztartási szerve, kutatási szervezete vagy felsőfokú és középfokú oktatási intézménye vagy más jogi személye − a természetes személyeket is beleértve − jogosult az egyedi projektek alapján a részvételre, anélkül hogy a kutatási program alapján pénzügyi hozzájárulásban részesülne, feltéve hogy ez a részvétel a Közösség érdekeit szolgálja, és a résztvevő biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges eszközöket.
Módosítás: 16
20. cikk
A szén- és acélipari tanácsadó csoportok (a továbbiakban: "a tanácsadó csoportok") független műszaki tanácsadó csoportok.
A szén- és acélipari tanácsadó csoportok (a továbbiakban: "a tanácsadó csoportok") megfelelően képzett szakemberekből álló független, műszaki tanácsadó csoportok.
Módosítás: 17
22. cikk, (3) bekezdés
A Bizottság minden egyes tanácsadó csoportban biztosítja a szakértői egyensúlyt, valamint a lehető legátfogóbb földrajzi képviseletet.
A Bizottság minden egyes tanácsadó csoportban biztosítja a szakértői egyensúlyt, valamint a lehető legátfogóbb földrajzi és geoökonómiai képviseletet, különös tekintettel az Európai Unióhoz 2004-ben és azt követően csatlakozott tagállamokra.
Módosítás: 18
25. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
(3)  A Bizottság a kutatási programra vonatkozóan összeállítja a részletes részvételi szabályokat, a pályázatok és a projektek kezelési módszereit, a pályázati űrlapokat, a pályázatok benyújtásának szabályait, a típusszerződéseket, az elszámolható költségeket, az engedélyezett pénzügyi hozzájárulás maximumát, a fizetési módokat és az éves prioritási célokat tartalmazó információs csomagot.
(3)  A Bizottság a kutatási programra vonatkozóan összeállítja a részletes részvételi szabályokat, a pályázatok és a projektek kezelési módszereit, a pályázati űrlapokat (beleértve a kitöltésükre vonatkozó utasításokat), a pályázatok benyújtásának szabályait, a típusszerződéseket, az elszámolható költségeket, az engedélyezett pénzügyi hozzájárulás maximumát, a fizetési módokat és az éves prioritási célokat tartalmazó információs csomagot.

(1) HL L 29., 2003.2.5., 22. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat