Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0135(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0039/2008

Texte depuse :

A6-0039/2008

Dezbateri :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Voturi :

PV 10/04/2008 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0117

Texte adoptate
PDF 366kWORD 69k
Joi, 10 aprilie 2008 - Bruxelles
Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel*
P6_TA(2008)0117A6-0039/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a orientărilor tehnice multianuale pentru Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0393),

–   având în vedere articolul 4 alineatul (3) din Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel(1), în temeiul cărora Consiliul a consultat Parlamentul (C6-0248/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0039/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Text propus de Comisie   Amendamentele Parlamentului
Amendamentul 2
Articolul 4 alineatul (1) paragraful (1a) (nou)
Astfel de proiecte măresc competitivitatea cărbunelui pe piețele energetice locale, cu condiția de a folosi eficient rezervele locale de cărbune.
Amendamentul 3
Articolul 4 alineatul (2) litera (ca) (nouă)
(ca) conversia mai eficientă a energiei primare latente din cărbune în alte forme de energie, de exemplu prin folosirea tehnologiilor convenționale de gazeificare și lichefiere a cărbunelui;
Amendamentul 4
Articolul 4 alineatul (2) litera (cb) (nouă)
(cb) tehnologii mai economice și mai fiabile.
Amendamentul 5
Articolul 6 al doilea paragraf litera (d)
(d) recondiționarea haldelor și folosirea reziduurilor industriale din producția și consumul de cărbune;
(d) recondiționarea haldelor și folosirea reziduurilor din producția și consumul de cărbune;
Amendamentul 6
Articolul 7 alineatul (1)
Proiectele de cercetare care au acest obiectiv sunt legate de perspectivele sursei de energie pe termen lung și se referă la creșterea valorii – din punct de vedere economic, energetic și ecologic – a zăcămintelor de cărbune care nu pot fi exploatate eficient prin tehnici clasice de extracție. Proiectele pot include studii, definirea strategiilor, cercetare fundamentală și aplicată și testarea tehnicilor inovatoare care oferă perspective pentru valorizarea resurselor de cărbune din Comunitate.
Proiectele de cercetare care au acest obiectiv sunt legate de perspectivele garantării unor surse de energie pe termen lung și se referă la creșterea valorii și la transportarea eficientă – din punct de vedere economic, energetic și ecologic – a cărbunelui care nu poate fi exploatat eficient prin tehnici clasice de extracție. Proiectele pot include studii, definirea strategiilor, cercetare fundamentală și aplicată și testarea tehnicilor inovatoare care oferă perspective pentru valorizarea resurselor de cărbune din Comunitate.
Amendamentul 7
Articolul 7 alineatul (2)
Se acordă preferință proiectelor care integrează tehnici complementare precum absorbția de metan și dioxid de carbon, extracția metanului din stratul de cărbune și gazificarea subterană a cărbunelui.
Se acordă preferință proiectelor care integrează tehnici complementare precum absorbția de metan și dioxid de carbon, extracția metanului din stratul de cărbune și folosirea acestuia ca sursă energetică, arderea eficientă a cărbunelui în procesele de generare de energie termică și electrică și metodele neconvenționale de gazeificare subterană a cărbunelui.
Amendamentul 8
Articolul 8 litera (ja) (nouă)
(ja) piese turnate sau forjate din oțel și produse sinterizate obținute prin metalurgia pulberilor din pulberi de fier și feroaliaje, în calitate de produse semifinisate destinate unei procesări ulterioare;
Amendamentul 9
Articolul 9 litera (b)
(b) proprietăți ale oțelului în planul proprietăților mecanice la temperaturi scăzute și înalte, precum rezistența și reziliența, oboseala, uzura, fluajul, coroziunea și rezistența la rupere;
(b) caracteristici ale oțelului în planul proprietăților mecanice ale oțelurilor la temperaturi scăzute și înalte, precum rezistența la diverse grade de tensiune, duritatea, rezistența la șocuri, oboseala mecanică și termică, rezistența la fluaj și la rupere și uzura de abraziune, precum și rezistența la coroziune;
Amendamentele 10 şi 11
Articolul 9 litera (c)
(c) prelungirea duratei de exploatare, în special prin îmbunătățirea rezistenței oțelurilor și structurilor din oțel la căldură și coroziune;
(c) prelungirea duratei de exploatare, în special prin îmbunătățirea rezistenței oțelurilor și structurilor din oțel la uzura provocată de temperaturile înalte, coroziune şi la alte influenţe;
Amendamentul 12
Articolul 9 litera (d)
(d) compozite care conțin oțel și structuri stratificate;
(d) compozite și structuri fibroase și stratificate;
Amendamentul 13
Articolul 9 litera (e)
(e) prototipuri simulate de microstructuri și proprietăți metalice;
(e) prototipuri simulate de microstructuri, proprietăți metalice etc.;
Amendamentul 14
Articolul 10 litera (b)
(b) clase de oțel și proiectarea structurilor asamblate pentru a facilita recuperarea ușoară a fierului vechi și reconversia lui în oțel utilizabil;
(b) proiectarea unor structuri de oțel ușor de dezasamblat la sfârșitul duratei lor de viață, în vederea recuperării deșeurilor de oțel și a reconversiei acestora în oțeluri utilizabile;
Amendamentul 15
Articolul 13
Orice întreprindere, organism public, organizație de cercetare, instituție de învățământ secundar sau superior, entitate juridică, inclusiv persoanele fizice, stabilită pe teritoriul unei țări terțe, are dreptul de a participa la programul de cercetare pe baza unor proiecte individuale fără a primi nicio contribuție financiară, cu condiția ca această participare să fie în interesul Comunității.
Orice întreprindere, organism public, organizație de cercetare, instituție de învățământ secundar sau superior, entitate juridică, inclusiv persoanele fizice din țări terțe, are dreptul de a participa la programul de cercetare pe baza unor proiecte individuale fără a primi nicio contribuție financiară, cu condiția ca această participare să fie în interesul Comunității, iar participantul să poată furniza resursele de bază necesare pentru punerea în aplicare a proiectului.
Amendamentul 16
Articolul 20
Grupurile consultative pentru cărbune și oțel (denumite în continuare "grupurile consultative") sunt grupuri consultative tehnice independente.
Grupurile consultative pentru cărbune și oțel (denumite în continuare "grupurile consultative") sunt grupuri consultative tehnice independente, formate din specialiști cu specializări adecvate.
Amendamentul 17
Articolul 22 alineatul (3)
În cadrul fiecărui grup consultativ, Comisia se asigură că există o gamă echilibrată de cunoștințe și cea mai largă reprezentare geografică posibilă.
În cadrul fiecărui grup consultativ, Comisia se asigură că există o gamă echilibrată de cunoștințe și cea mai largă reprezentare geografică și geo-economică posibilă, având în vedere în special statele membre care s-au alăturat Uniunii Europene în 2004 şi după.
Amendamentul 18
Articolul 25 alineatul (3) primul paragraf
(3)  Comisia creează un pachet informativ în care se stabilesc normele de participare, metodele de gestionare a propunerilor și proiectelor, formularele de cerere, normele de prezentare a propunerilor, modelul de acord de finanțare, costurile eligibile, contribuția financiară maximă permisă, metodele de plată și obiectivele prioritare anuale ale programului de cercetare.
(3)  Comisia instituie un pachet informativ în care se stabilesc normele de participare, metodele de gestionare a propunerilor și proiectelor, formularele de cerere (inclusiv instrucțiunile de completare a acestora), normele de prezentare a propunerilor, modelul de acord de finanțare, costurile eligibile, contribuția financiară maximă permisă, metodele de plată și obiectivele prioritare anuale ale programului de cercetare.

(1) JO L 29, 5.2.2003, p. 22.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate