Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0135(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0039/2008

Predložena besedila :

A6-0039/2008

Razprave :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Glasovanja :

PV 10/04/2008 - 9.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0117

Sprejeta besedila
PDF 369kWORD 65k
Četrtek, 10. april 2008 - Bruselj
Raziskovalni sklad za premog in jeklo *
P6_TA(2008)0117A6-0039/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. aprila 2008 o predlogu Odločbe Sveta o večletnih tehničnih smernicah za raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (KOM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0393),

–   ob upoštevanju člena 4(3) Odločbe Sveta 2003/76/ES z dne 1. februarja 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti(1), na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0248/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0039/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 2
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)
S temi projekti bo premog na lokalnih energetskih trgih konkurenčnejši, saj se bodo lokalne zaloge premoga učinkoviteje uporabile.
Sprememba 3
Člen 4, odstavek 2, točka (c a) (novo)
(ca) učinkovitejša pretvorba primarne energije, ki jo skriva premog, v druge oblike energije, na primer z uporabo konvencionalnih tehnologij uplinjanja in utekočinjanja premoga;
Sprememba 4
Člen 4, odstavek 2, točka (c b) (novo)
(cb) bolj gospodarne in zanesljive tehnologije.
Sprememba 5
Člen 6, odstavek 2, točka (d)
(d) sanacija nakopičene jalovine in industrijska uporaba ostankov iz proizvodnje in uporabe premoga;
(d) sanacija nakopičene jalovine in uporaba ostankov iz proizvodnje in uporabe premoga;
Sprememba 6
Člen 7, odstavek 1
Raziskovalni projekti s tem ciljem se nanašajo na možnosti dolgoročne oskrbe z energijo in zadevajo povečanje vrednosti – v ekonomskem, energetskem in okoljskem smislu – nahajališč premoga, ki jih ni mogoče rentabilno izkoriščati s klasičnimi rudarskimi tehnikami. Lahko gre za študije, opredelitev strategij, temeljne in uporabne raziskave ter preskušanje inovativnih tehnik, ki ponujajo možnosti povečanja vrednosti premogovnih virov Skupnosti.
Raziskovalni projekti s tem ciljem se nanašajo na možnosti ohranjanja dolgoročne oskrbe z energijo in zadevajo povečanje vrednosti in učinkovit prevoz premoga – v ekonomskem, energetskem in okoljskem smislu, ki ga ni mogoče rentabilno izkoriščati s klasičnimi rudarskimi tehnikami. Lahko gre za študije, opredelitev strategij, temeljne in uporabne raziskave ter preskušanje inovativnih tehnik, ki ponujajo možnosti povečanja vrednosti premogovnih virov Skupnosti.
Sprememba 7
Člen 7, odstavek 2
Prednost imajo projekti, ki vključujejo komplementarne tehnike, kot so adsorpcija metana ali ogljikovega dioksida, črpanje metana iz premogovnih ležišč in podzemno uplinjanje premoga.
Prednost imajo projekti, ki vključujejo komplementarne tehnike, kot so adsorpcija metana ali ogljikovega dioksida, črpanje metana iz premogovnih ležišč in njegova uporaba kot energijski vir, učinkovito izgorevanje premoga pri proizvodnji toplote in električne energije in nekonvencionalne metode podzemnega uplinjanja premoga.
Sprememba 8
Člen 8, točka (j a) (novo)
(ja) jeklene litine in kovaški izdelki ter sintrani izdelki, pridobljeni s prašno metalurgijo iz jeklenih prahov in ferozlitin kot polizdelki za nadaljnjo obdelavo;
Sprememba 9
Člen 9, točka (b)
(b) lastnosti jekla na ravni mehanskih lastnosti pri nizkih in visokih temperaturah, kot so trdnost in žilavost, utrujenost, obraba, lezenje, korozija in prelomna trdnost;
(b) značilnosti jekla na ravni mehanskih lastnosti jekla pri nizkih in visokih temperaturah, kot so trdnost pri različnih napetostih, trdota, odpornost proti udarcem, mehanska in termična utrujenost, lezenje in prelomna trdnost ter obraba zaradi abrazije in odpornost proti koroziji;
Spremembi 10 in 11
Člen 9, točka (c)
(c) podaljševanje dobe trajanja, zlasti z izboljševanjem toplotne in korozijske odpornosti jekla in jeklenih struktur;
(c) podaljševanje dobe trajanja, zlasti z izboljševanjem odpornosti jekla in jeklenih struktur na obrabo pred visokimi temperaturami, korozijo in druge vplive;
Sprememba 12
Člen 9, točka (d)
(d) sestavljeni konstrukcijski elementi in sendvič strukture, ki vsebujejo jeklo;
(d) vlaknasti in slojasti sestavljeni konstrukcijski elementi in strukture;
Sprememba 13
Člen 9, točka (e)
(e) simulacijski modeli mikrostruktur in mehanskih lastnosti za napovedovanje;
(e) simulacijski modeli mikrostruktur, mehanskih lastnosti itd. za napovedovanje;
Sprememba 14
Člen 10, točka (b)
(b) vrste jekla in konstrukcijski modeli za lažje ponovno pridobivanje jekla iz odpadkov in njegovo pretvarjanje v uporabna jekla;
(b) modeli jeklenih struktur, ki se ob koncu življenjske dobe zlahka razstavijo, da bi omogočili ponovno pridobivanje jekla iz odpadkov in njegovo pretvarjanje v uporabna jekla;
Sprememba 15
Člen 13
Katero koli podjetje, javni organ, raziskovalna organizacija ali visokošolska in srednješolska izobraževalna ustanova ali drug pravni subjekt, vključno s fizičnimi osebami, iz tretjih držav lahko sodeluje na podlagi individualnih projektov, ne da bi prejemal finančno podporo na podlagi raziskovalnega programa, če je njegovo sodelovanje v interesu Skupnosti.
Katero koli podjetje, javni organ, raziskovalna organizacija ali visokošolska in srednješolska izobraževalna ustanova ali drug pravni subjekt, vključno s fizičnimi osebami, iz tretjih držav lahko sodeluje na podlagi individualnih projektov, ne da bi prejemal finančno podporo na podlagi raziskovalnega programa, če je njegovo sodelovanje v interesu Skupnosti in če je udeleženec zmožen priskrbeti osnovna sredstva, ki so potrebna za izvedbo projekta.
Sprememba 16
Člen 20
Svetovalni skupini za premog in jeklo (v nadaljnjem besedilu "svetovalni skupini") sta neodvisni tehnični svetovalni skupini.
Svetovalni skupini za premog in jeklo (v nadaljnjem besedilu "svetovalni skupini") sta neodvisni tehnični svetovalni skupini, ki jo sestavljajo primerno kvalificirani specialisti..
Sprememba 17
Člen 22, odstavek 3
Komisija znotraj vsake svetovalne skupine zagotovi uravnotežen nabor strokovnega znanja ter največjo možno geografsko zastopanost.
Komisija znotraj vsake svetovalne skupine zagotovi uravnotežen nabor strokovnega znanja ter največjo možno geografsko in geoekonomsko zastopanost, pri čemer se posebna pozornost nameni [državam članicam, ki so leta 2004 pristopile k EU].
Sprememba 18
Člen 25, odstavek 3, pododstavek 1
3.  Komisija pripravi opisno dokumentacijo, v kateri določi podrobna pravila za udeležbo, metode obravnavanja predlogov in projektov, obrazce za vlogo, pravila za predložitev predlogov, vzorce sporazumov o dodelitvi sredstev, upravičene stroške, najvišji dovoljeni finančni prispevek, način plačevanja in letne prednostne cilje raziskovalnega programa.
3.  Komisija pripravi opisno dokumentacijo, v kateri določi podrobna pravila za udeležbo, metode obravnavanja predlogov in projektov, obrazce za vlogo (vključno z navodili za njihovo izpolnjevanje), pravila za predložitev predlogov, vzorce sporazumov o dodelitvi sredstev, upravičene stroške, najvišji dovoljeni finančni prispevek, način plačevanja in letne prednostne cilje raziskovalnega programa.

(1) UL L 29, 5.2.2003, str. 22.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov