Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0114(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0072/2008

Predložena besedila :

A6-0072/2008

Razprave :

PV 09/04/2008 - 27
CRE 09/04/2008 - 27

Glasovanja :

PV 10/04/2008 - 9.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0118

Sprejeta besedila
PDF 377kWORD 75k
Četrtek, 10. april 2008 - Bruselj
Ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostop plovil tretjih držav do voda Skupnosti *
P6_TA(2008)0118A6-0072/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. aprila 2008 o predlogu Uredbe Sveta o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti (KOM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0330),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0236/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za razvoj (A6-0072/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če ima namen odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če ima namen bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
Člen 1, točka (b)
(b) dodeljevanjem dovoljenj za plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, razen za ribiška plovila Skupnosti, za izvajanje dejavnosti zunaj voda Skupnosti v okviru sporazuma;
črtano
Sprememba 2
Člen 2, točka (m)
(m) resna kršitev: resna kršitev, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1447/99 z dne 24. junija 1999 o seznamu načinov vedenja, ki resno kršijo pravila skupne ribiške politike, ali resna kršitev ali prekršek v skladu z zadevnim sporazumom;
(m) resna kršitev: resna kršitev, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1447/1999 z dne 24. junija 1999 o seznamu načinov vedenja, ki resno kršijo pravila skupne ribiške politike, ali resna kršitev ali prekršek v skladu z zadevnim sporazumom; kršitev se potrdi z uspešnim sodnim pregonom v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo;
Sprememba 3
Člen 2, točka (n)
(n) seznam IUU: seznam ribiških plovil, za katere je bilo v okviru regionalne organizacije ugotovljeno, da so udeležena v nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu;
(n) seznam IUU: seznam ribiških plovil, za katere je bilo v okviru regionalne organizacije ali s strani Komisije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. ... z dne... [o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje]1 ugotovljeno, da so udeležena v nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu;
_________________
1 KOM(2007)0602.
Sprememba 5
Člen 3
Ribolovne dejavnosti v vodah iz sporazuma lahko izvajajo le ribiška plovila Skupnosti, ki jim je bilo izdano dovoljenje v skladu s to uredbo.
Ribolovne dejavnosti v vodah zunaj Skupnosti lahko izvajajo le ribiška plovila Skupnosti, ki jim je bilo izdano dovoljenje v skladu s to uredbo.
Sprememba 6
Člen 4, odstavek 1
1.  Ko se sporazum sklene, Komisija o tem obvesti države članice.
1.  Komisija lahko pred začetkom pogajanj o sporazumu od držav članic zahteva, da izrazijo interes, ki ga je potrebno potrditi po koncu pogajanj in dodelitvi. Kadar sporazum sklene tretja država in ga odobri Svet, Komisija o tem obvesti države članice.
Sprememba 7
Člen 7, odstavek 1, točka (a)
(a) ki niso upravičena do dovoljenja za ribolov v skladu z zadevnim sporazumom ali niso vključena na seznam plovil, ki so ga sporočile v skladu s členom 4;
(a) ki niso upravičena do dovoljenja za ribolov v skladu z zadevnim sporazumom;
Sprememba 8
Člen 7, odstavek 1, točka (b)
(b) ki so v preteklih 12 mesecih ribolovnih dejavnosti v skladu z zadevnim sporazumom ali, v primeru novega sporazuma, ribolovnih dejavnosti iz sporazuma, ki je bil predhoden temu sporazumu, storila resno kršitev ali, kadar je primerno, še niso izpolnila pogojev v skladu z navedenim sporazumom za navedeno obdobje;
(b) ki so v preteklih 12 mesecih ribolovnih dejavnosti v skladu z zadevnim sporazumom ali, v primeru novega sporazuma, ribolovnih dejavnosti iz sporazuma, ki je bil predhoden temu sporazumu, storila resno kršitev ali, kadar je primerno, še niso izpolnila pogojev v skladu z navedenim sporazumom za navedeno obdobje, razen kadar je kazen zadevnemu plovilu že bila naložena, kadar obstajajo dokazi, da kršitev ni bila resna in/ali kadar se je spremenil lastnik plovila in novi lastnik plovila zagotovi izpolnjevanje pogojev;
Sprememba 9
Člen 7, odstavek 1, točka (d)
(d) katerih podatki, ki jih vsebuje evidenca ribiškega ladjevja Skupnosti in informacijski sistem Skupnosti za dodeljevanje dovoljenj za ribolov v smislu člena 16, so nepopolni ali nenatančni;
(d) dokler nepopolni ali netočni podatki o plovilih, ki jih vsebuje evidenca ribiškega ladjevja Skupnosti, in informacijski sistem Skupnosti za dodeljevanje dovoljenj za ribolov v smislu člena 16 niso popravljeni;
Sprememba 10
Člen 9, odstavek 1, uvod
1.  Komisija pristojnim organom ne prenese zahtevkov, v katerih:
1.  Komisija, potem ko je državam članicam dala priložnost, da predložijo svoje ugotovitve, pristojnim organom ne prenese zahtevkov, v katerih:
Sprememba 11
Člen 9, odstavek 1, točka (a)
(a) so podatki, ki jih je zagotovila država članica, nepopolni;
(a) so podatki, ki jih je zagotovila država članica, nepopolni glede na zahteve zadevnega sporazuma o ribolovu;
Sprememba 12
Člen 10
Kadar Komisija meni, da država članica ni izpolnila vseh obveznosti iz Priloge I v zvezi s posameznim sporazumom, obvesti o tem državo članico in tej državi članici omogoči, da predloži svoje ugotovitve. Če Komisija ugotovi, da je glede na katere koli ugotovitve, ki jih je predložila država članica, prišlo do kršitev teh obveznosti, se ob ustreznem upoštevanju načel upravičenega pričakovanja in sorazmernosti odloči izključiti plovila te države članice iz nadaljnjega sodelovanja v skladu z navedenim sporazumom.
Kadar Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih dejstev ugotovi, da država članica ni izpolnila vseh obveznosti iz Priloge I v zvezi s posameznim sporazumom, obvesti o tem državo članico in tej državi članici omogoči, da predloži svoje ugotovitve. Če se ugotovi, da je glede na katere koli ugotovitve, ki jih je predložila država članica, prišlo do kršitev teh obveznosti, lahko Komisija ob ustreznem upoštevanju načel upravičenega pričakovanja in sorazmernosti odloči, da izključi plovila te države članice iz nadaljnjega sodelovanja v skladu z navedenim sporazumom.
Sprememba 13
Člen 17, odstavek 1
1.  Brez poseganja v določbe iz naslovov II in IIa Uredbe (ES) št. 2857/93 posredujejo ribiška plovila Skupnosti, za katera so bila izdana dovoljenja za ribolov v skladu z oddelkom II ali III, vsak dan svojemu nacionalnemu pristojnemu organu podatke o svojem ulovu in ribolovnem naporu.
1.  Brez poseganja v določbe iz naslovov II in IIa Uredbe (EGS) št. 2847/93 posredujejo ribiška plovila Skupnosti, za katera so bila izdana dovoljenja za ribolov v skladu z oddelkom II ali III, svojemu nacionalnemu pristojnemu organu podatke o svojem ulovu in ribolovnem naporu; to delajo tako pogosto, kot je primerno za posamezni sporazum in ribolovno območje. Zahteve glede posredovanja podatkov so združljive z zahtevami iz Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 z dne 21. decembra 2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju1.
1 UL L 409, 30.12.2006, str. 1.
Sprememba 14
Člen 19, odstavek 1
1.  Brez poseganja v člen 26(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 in člen 21(3) Uredbe (EC) št. 2847/93 država članica takoj prepove ribolovne dejavnosti za zadevno področje, stalež ali skupino staležev, kadar meni, da so ribolovne možnosti, ki so ji bile dodeljene, izčrpane.
1.  Brez poseganja v člen 26(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 in člen 21(3) Uredbe (EGS) št. 2847/93 država članica, kadar meni, da so ribolovne možnosti, ki so ji bile dodeljene, izčrpane, takoj prepove ribolovne dejavnosti za zadevno področje, stalež ali skupino staležev ter začasno ukine dovoljenja, ki so že bila podeljena.
Sprememba 15
Člen 19, odstavek 3
3.  Kadar so dovoljenja za ribolov izdana za mešani ribolov in je eden od zadevnih staležev ali skupin staležev izkoriščen, prepove država članica vse ribolovne dejavnosti, ki so del mešanega ribolova.
3.  Kadar so dovoljenja za ribolov izdana za mešani ribolov in je eden od zadevnih staležev ali skupin staležev izkoriščen, država članica prepove posamezne dejavnosti, ki so nevarne za ogrožene staleže.
Sprememba 16
Člen 20, odstavek 1
1.  Če je ribiško plovilo Skupnosti storilo resen prekršek, država članica zagotovi, da to plovilo do konca veljavnosti dovoljenja za ribolov, izdanega v skladu z zadevnim sporazumom, ne sme več uporabljati navedenega dovoljenja in o tem prek elektronskega prenosa takoj obvesti Komisijo.
1.  Če je ribiško plovilo Skupnosti med ribolovom v skladu s sporazumom storilo resen prekršek, država članica zagotovi, da to plovilo do konca veljavnosti dovoljenja za ribolov, izdanega v skladu z zadevnim sporazumom, navedenega dovoljenja ne sme več uporabljati in o tem prek elektronskega prenosa takoj obvesti Komisijo.
Sprememba 17
Člen 20, odstavek 3
3.  Poročila o pregledih in nadzoru, ki jih pripravijo inšpektorji Komisije, Skupnosti, držav članic ali tretje države, ki je stranka zadevnega sporazuma, so dopusten dokaz v upravnih ali sodnih postopkih katere koli države članice. Pri ugotavljanju dejstev se jih bo obravnavalo enako kot poročila o pregledih in nadzoru držav članic.
3.  Poročila o pregledih in nadzoru, ki jih pripravijo inšpektorji Komisije, Skupnosti, držav članic ali tretje države, ki je stranka zadevnega sporazuma, so dopusten dokaz v upravnih ali sodnih postopkih katere koli države članice. Pri ugotavljanju dejstev se jih bo obravnavalo enako kot poročila o pregledih in nadzoru držav članic v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo.
Sprememba 18
Člen 21, odstavek 1, točka (a)
(a) vsem zadevnim uporabnikom iz držav članic in zadevnih pristojnih organov na spletišču, povezanem z informacijskim sistemom Skupnosti za dodeljevanje dovoljenj za ribolov. Podatki, ki so na voljo tem osebam, so omejeni na podatke, ki jih ti potrebujejo v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za ribolov;
(a) zadevnim pristojnim organom na spletišču, povezanem z informacijskim sistemom Skupnosti za dodeljevanje dovoljenj za ribolov. Podatki, ki so na voljo tem osebam, so omejeni na podatke, ki jih ti potrebujejo v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za ribolov;
Sprememba 19
Člen 21, odstavek 1, točka (b)
(b) vsem zadevnim uporabnikom iz pristojnih inšpekcijskih organov na spletišču, povezanem z informacijskim sistemom Skupnosti za dodeljevanje dovoljenj za ribolov. Podatki, ki so na voljo tem osebam, so omejeni na podatke, ki jih ti potrebujejo v okviru svojih inšpekcijskih pregledov.
(b) pristojnim inšpekcijskim organom na spletišču, povezanem z informacijskim sistemom Skupnosti za dodeljevanje dovoljenj za ribolov. Podatki, ki so na voljo tem osebam, so omejeni na podatke, ki jih ti potrebujejo v okviru svojih inšpekcijskih pregledov.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov