Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0133/2008

Viták :

PV 09/04/2008 - 13

Szavazatok :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 222kWORD 50k
2008. április 10., Csütörtök - Brüsszel
Tibet
P6_TA(2008)0119RC-B6-0133/2008

Az Európai Parlament 2008. április 10-i állásfoglalása Tibetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Kínáról és Tibetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a következőkre:

   a) a kínai kormány és a dalai láma követei közötti párbeszédről (2007. február 15.)(1),
   b) az EU–Kína csúcstalálkozóról – az EU és Kína között folyó emberi jogi párbeszédről (2007. december 13.)(2),
   c) az EU–Kína-kapcsolatokról (2006. szeptember 7.)(3),
   d) a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédek és emberi jogi konzultációk működéséről (2007. szeptember 6.)(4)

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel a kínai adminisztráció elleni tibeti nemzeti felkelés 49. évfordulója a tibeti szerzetesek, szerzetesnők és hétköznapi tibeti polgárok kínai elnyomás elleni jelentős tüntetéseihez vezetett,

B.   mivel a kínai hatóságok szerint húsz ember meghalt; más források szerint viszont 140-nél is több tibeti vesztette életét az összecsapásokban, és több tucat személyt vettek őrizetbe,

C.   mivel a kínai kormány rendkívüli állapotot hirdetett, míg Lhászában, valamint más városokban üzleteket és templomokat zártak be, és Kína más részeiből fegyveres rendőrök százait és katonai alakulatokat vezényeltek Tibetbe,

D.   mivel őszentsége, a dalai láma ezt a kínaiak részéről történő túlreagálást "kulturális népirtásnak" nevezte, és ugyanakkor arra kérte a tibetieket, hogy "békésen és erőszakmentesen tiltakozzanak és ne térjenek le erről az útról, bármilyen súlyos is legyen a helyzet"(5); mivel őszentsége, a dalai láma nem követelte Tibet függetlenségét, csupán a középutat jelentő igazi kulturális és politikai autonómiát és vallásszabadságot, amely álláspontot az Európai Parlament is támogatja,

E.   mivel a tartós megoldás csak békés úton, őszinte párbeszéd révén érhető el,

F.   mivel a kínai kormány által szervezett hivatalos nemzetközi sajtóút ellenére a nemzetközi sajtótól megtagadták a belépést a tibeti régióba, hogy az eseményekről tudósíthasson, és valamennyi újságírót kiutasították; mivel a fent említett nemzetközi sajtóút erősen kontrollált volt, és a részt vevő újságíróktól megtagadták a tibetiekkel való korlátozás nélküli érintkezés lehetőségét,

G.   mivel úgy tűnik, hogy a kínai kormány Kínán belül blokkolja a külföldi weboldalakat és cenzúrázza a tibeti helyzetről szóló külföldi televíziós közvetítéseket;

H.   abban a meggyőződésben, hogy a pekingi olimpiai játékok kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy Kína megnyíljon a világra, a világ pedig Kínára, illetve hogy Kína bebizonyítsa, képes teljesíteni a kínai nép alapvető jogainak előmozdítását illetően vállalt kötelezettségeit, különbségtétel nélkül,

I.   mivel az EU és Kína között 2000-ben létrejött emberi jogi párbeszéd eddig nem hozta meg a várt eredményt,

1.   határozottan elítéli a tibeti tüntetőkkel szemben a kínai biztonsági erők által alkalmazott brutális elnyomást és a Lhásza utcáin és Tibet más területein történt valamennyi, bármely oldal által elkövetett erőszakos cselekményt, és őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak;

2.   felhívja a kínai kormányt, hogy biztosítson megfelelő orvosi ellátást a sérült tibetieknek és jogsegélyt a letartóztatottaknak; kéri a hatóságokat, hogy számoljanak be a fogva tartottakról, bánjanak velük a nemzetközi emberi jogi normáknak megfelelően, és minden körülmények mellett tartózkodjanak a kínzástól; sürgeti valamennyi békés tüntető azonnali szabadon bocsátását, akik a szólásszabadság törvényes jogával éltek;

3.   kifogásolja a nem han származású etnikai kisebbséggel szemben gyakran alkalmazott hátrányos megkülönböztetést; felhívja Kínát, hogy tartsa tiszteletben az emberi és kisebbségi jogokra, valamint a jogállamiságra vonatkozó kötelezettségvállalásait; sürgeti Kínát, hogy ne használja arra a 2008-as olimpiai játékokat, hogy letartóztassa a másképp gondolkodókat, újságírókat és emberi jogi aktivistákat a hatóságok által számukra megszégyenítőnek tartott demonstrációk és riportok megakadályozása céljából; e tekintetben felszólít Hu Csia prominens emberi jogi aktivista azonnali szabadon bocsátására, akit felforgatás vádjával három és fél éves börtönbüntetésre ítéltek;

4.   az ENSZ égisze alatt végzett nyílt és független vizsgálat lefolytatását kéri a közelmúltbeli tibeti lázadásokról és leverésükről; sürgeti a kínai hatóságokat, hogy adjanak állandó meghívást az ENSZ emberi jogi főbiztosának és az egyéb ENSZ-szerveknek Tibetbe;

5.   üdvözli, hogy őszentsége, a dalai láma erőszakmentes tiltakozásra szólította fel a tibeti népet, és elutasította a tibeti függetlenségre való felhívásokat, ehelyett a középutat jelentő valódi kulturális és szellemi autonómiát és vallási szabadságot javasolta; újra megerősíti Kína területi integritása iránti elkötelezettségét;

6.   felszólítja a kínai hatóságokat, hogy nyissák meg Tibetet a sajtó és a diplomaták, különösen az EU képviselői előtt; sürgeti a kínai hatóságokat, hogy azonnal hagyjanak fel a külföldi székhellyel rendelkező weboldalak és hírek cenzúrázásával és blokkolásával; felhív az információhoz való jogaik gyakorlásáért Kínában fogva tartott minden újságíró, internethasználó és véleményét az interneten közzétevő másként gondolkodó szabadon bocsátására;

7.   aggodalommal tölti el a tibeti nép egyre növekvő gazdasági kirekesztettsége Tibetben, akik a Tibetbe érkező, a tibeti munkahelyeket és a tibeti földet elfoglaló kínai migráns munkavállalók emelkedő számával szembesülnek; rámutat az oktatási rendszerben meglévő durva diszkriminációra, amelynek következtében a tibeti gyermekek saját nyelvüket második nyelvként tanulják;

8.   felszólítja Kínát, hogy tartsa tiszteletben az emberi és kisebbségi jogok, a demokrácia és a jogállamiság vonatkozásában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előtt vállalt kötelezettségeit, amelyek lehetővé tették, hogy megkaphassa az olimpiai játékok rendezési jogát;

9.   sürgeti Kínát, hogy további késlekedés nélkül, de legkésőbb az olimpiai játékok kezdete előtt ratifikálja a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát (ENSZ, 1966.); felszólítja Pekinget, hogy vezessen be a halálbüntetésre vonatkozó moratóriumot, a halálbüntetésre vonatkozó moratóriumról szóló, 2007. december 18-i 62/149. sz. ENSZ-közgyűlési határozatnak megfelelően;

10.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kínai hatóságok és őszentsége, a dalai láma közötti tárgyalások hat fordulója nem vezetett eredményre, és előfeltételek nélküli építő jellegű párbeszédre szólít fel egy átfogó politikai megállapodás elérése érdekében, beleértve Tibet kulturális és politikai autonómiáját és vallási szabadságát, valamint a szomszédos kínai tartományokban élő tibeti nép valódi kisebbségi jogainak biztosítását célzó tartós megoldás megtalálását;

11.   kéri a Tanácsot, és főként annak elnökségét, hogy kísérje figyelemmel az eseményeket, gondoskodjon az Európai Unió közös álláspontjának kohéziójáról, és ügyeljen az ennek alapján meghozott döntések végrehajtására, valamint úgy véli, hogy a pekingi uniós diplomáciai képviselőknek látogatást kellene kezdeményezniük a régióba, hogy jelentést tehessenek a Tanácsnak az aktuális helyzetről;

12.   e tekintetben megismétli a Tanácshoz intézett felhívását, hogy a két fél közötti párbeszéd előmozdítása, valamint az újrainduló tárgyalások nyomon követése érdekében jelöljön ki a tibeti kérdésekkel foglalkozó különmegbízottat;

13.   megerősíti őszentsége, a dalai láma azon kijelentését, miszerint az olimpiai játékok nagyszerű lehetőséget kínálnak a szabadságra a kínai népnek;

14.   felszólítja a hivatalban lévő EU-elnökséget, hogy törekedjen közös EU-álláspont kialakítására a kormány- és államfők, valamint az EU főképviselőjének az olimpiai játékok nyitó ünnepségén való részvételére vonatkozóan, olyan fenntartással, hogy az eseményen az előbbiek nem vesznek részt, amennyiben a kínai hatóságok és őszentsége, a dalai láma között nem indul újra a párbeszéd;

15.   sürgeti a Kínai Népköztársaságot, hogy hagyjon fel az olimpián részt vevő sportolók politikai nézeteinek vizsgálatával és megítélésével, és ne fenyegesse őket az olimpiai játékokon való részvételből való kizárással, ha nézeteik eltérnek a kínai kormány hivatalos álláspontjától;

16.   várakozással tekint őszentsége, a dalai láma 2008 végére tervezett európai parlamentbeli látogatása elé, amikor fel fog szólalni a plenáris ülés előtt, és felszólítja az Elnökök Értekezletét, hogy vizsgálja meg egy korábbi látogatás lehetőségét;

17.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a tagfelvételüket kérő országok kormányainak és parlamentjeinek, a Kínai Népköztársaság elnökének és miniszterelnökének, a Kínai Nemzeti Népi Kongresszus elnökének, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak és őszentségének, a dalai lámának.

(1) HL C 287. E, 2007.11.29., 554. o.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0622.
(3) HL C 305. E, 2006.12.14., 219. o.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0381.
(5) A 2008. április 6-án kiadott nyilatkozat.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat