Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0133/2008

Dezbateri :

PV 09/04/2008 - 13

Voturi :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 218kWORD 53k
Joi, 10 aprilie 2008 - Bruxelles
Tibet
P6_TA(2008)0119RC-B6-0133/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind Tibetul

Parlamentul European,

–   reamintind rezoluţiile sale anterioare privind China şi Tibetul, în special cele privind:

   a) dialogul dintre guvernul chinez și trimișii lui Dalai Lama (15 februarie 2007)(1),
   b) reuniunea la nivel înalt UE-China și dialogul privind drepturile omului UE/China (13 decembrie 2007)(2),
   c) relaţiile dintre UE şi China (7 septembrie 2006)(3),
   d) funcționarea dialogurilor și a consultărilor cu țările terțe cu privire la drepturile omului (6 septembrie 2007)(4),

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât cea de-a 49-a aniversare a revoltei naţionale tibetane împotriva administraţiei chineze a condus la demonstraţii de amploare ale călugărilor şi călugăriţelor din Tibet, precum şi ale simplilor cetăţeni tibetani, care au manifestat în semn de protest faţă de represiunea chineză;

B.   întrucât, potrivit autorităţilor chineze, 20 de persoane şi-au pierdut viaţa; întrucât, potrivit altor surse, cel puţin 140 de tibetani au murit în ciocnirile respective, iar zeci de persoane au fost arestate;

C.   întrucât guvernul chinez a declarat starea de urgenţă, iar în Lhasa, precum şi în alte oraşe, magazinele şi templele au fost închise, sute de ofiţeri de poliţie înarmaţi şi de militari fiind deplasaţi în Tibet din restul Chinei;

D.   întrucât Sfinţia Sa Dalai Lama a calificat această reacţie excesivă din partea Chinei drept "un genocid cultural", şi, în acelaşi timp, i-a îndemnat pe tibetani "să continue acţiunile nonviolente şi să nu se abată de la această cale, indiferent cât de gravă ar putea fi situaţia"(5); întrucât Sfinţia Sa Dalai Lama nu a cerut independenţa Tibetului, ci o soluţie de compromis, sub forma unei veritabile autonomii culturale şi politice şi a unei reale libertăţi de credinţă, poziţie care se bucură de sprijinul Parlamentului European;

E.   întrucât nu se poate ajunge la o soluţie durabilă decât prin mijloace paşnice şi printr-un dialog sincer;

F.   întrucât, cu excepţia unei călătorii oficiale a presei internaţionale, organizate de guvernul chinez, presei internaţionale i-a fost refuzat accesul în Tibet pentru a relata în legătură cu evenimentele din regiune, iar toţi jurnaliştii au fost expulzaţi; întrucât călătoria presei internaţionale menţionată anterior a fost supusă unor controale stricte, iar jurnaliştilor participanţi le-au fost refuzate contactele nerestricţionate cu poporul tibetan;

G.   întrucât se pare că guvernul chinez blochează paginile străine de internet în interiorul Chinei şi cenzurează programele străine de televiziune având drept subiect situaţia din Tibet;

H.   exprimându-şi convingerea în legătură cu faptul că organizarea Jocurilor Olimpice la Beijing reprezintă o oportunitate excepţională pentru China de a se deschide către lume şi vice-versa, precum şi de a demonstra că este capabilă să îşi onoreze promisiunile în ceea ce priveşte promovarea drepturilor fundamentale pentru toţi cetăţenii chinezi, fără a face nicio diferenţiere;

I.   întrucât dialogul dintre UE şi China pe tema drepturilor omului, instituit în 2000, nu a oferit rezultatele aşteptate,

1.   condamnă cu fermitate acţiunile represive brutale întreprinse de forţele chineze de securitate împotriva manifestanţilor tibetani, precum şi toate actele de violenţă, indiferent de autorii acestora, care s-au produs pe străzile oraşului Lhasa precum şi în alte localităţi din Tibet şi transmite sincere condoleanţe familiilor victimelor;

2.   invită guvernul chinez să garanteze acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare tibetanilor răniţi şi acordarea de asistenţă juridică pentru tibetanii arestaţi; lansează un apel prin care solicită autorităţilor să prezinte o evidenţă a persoanelor deţinute, să le trateze în conformitate cu legislaţia internaţională privind drepturile omului şi să nu recurgă, în nicio împrejurare, la tortură; solicită eliberarea imediată a celor care au protestat în mod paşnic, exercitându-şi dreptul legitim la libertatea de exprimare;

3.   critică tratamentul adesea discriminator rezervat minorităţilor etnice chineze, altele decât etnia Han; invită China să-şi respecte angajamentele cu privire la drepturile omului şi ale minorităţilor şi statul de drept; îndeamnă China să nu se folosească de Jocurile Olimpice din 2008 arestând dizidenţi, jurnalişti şi activişti pentru drepturile omului pentru a împiedica demonstraţiile şi relatările pe care autorităţile le consideră incomode la adresa lor; solicită, în acest sens, eliberarea imediată a lui Hu Jia, activist important pentru drepturile omului, condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare sub acuzaţia de activitate subversivă;

4.   solicită efectuarea, sub auspiciile ONU, a unei anchete deschise şi independente privind recentele revolte şi represiuni din Tibet; îndeamnă autorităţile chineze să emită o invitaţie permanentă pentru Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului şi pentru organismele ONU să viziteze Tibetul;

5.   salută apelul la demonstraţii nonviolente adresat de către Sfinţia Sa Dalai Lama poporului tibetan şi faptul că Sfinţia Sa a respins apelurile la independenţa Tibetului şi a propus, în schimb, calea de mijloc pe care o reprezintă acordarea unei veritabile autonomii culturale şi politice, precum şi a libertăţii de credinţă; își reiterează angajamentul cu privire la integritatea teritorială a Chinei;

6.   solicită autorităţilor chineze să permită mass-media şi diplomaţilor, în special reprezentanţilor Uniunii Europene, accesul în Tibet; îndeamnă autorităţile chineze să pună capăt fără întârziere cenzurii şi blocajului impus paginilor de internet de ştiri şi informaţii din străinătate; solicită eliberarea tuturor jurnaliştilor, a utilizatorilor de internet şi a dizidenţilor care acţionează pe internet aflaţi în detenţie în China din cauza faptului că şi-au exercitat dreptul la informare;

7.   își exprimă îngrijorarea cu privire la marginalizarea economică crescândă a poporului tibetan în Tibet, care se confruntă cu un număr tot mai mare de lucrători migranţi chinezi care merg în Tibet şi ocupă locuri de muncă tibetane şi pământ tibetan; semnalează discriminările majore din sistemul educaţional în cadrul căruia copiii tibetani învaţă limba lor maternă ca a doua limbă;

8.   invită China să îşi respecte propriile angajamente asumate în mod public cu privire la drepturile omului şi ale minorităţilor, democraţie şi statul de drept, aduse la cunoştinţă cu ocazia deciziei Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) de a permite Chinei să organizeze Jocurile Olimpice;

9.   îndeamnă China să ratifice Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (ONU, 1966) fără nicio întârziere suplimentare şi, în orice caz, înainte de Jocurile Olimpice; invită Beijingul să instituie un moratoriu asupra pedepsei cu moartea, după cum se solicită în Rezoluţia Adunării Generale a ONU 62/149 din 18 decembrie 2007 privind instituirea unui moratoriu asupra folosirii pedepsei cu moartea;

10.   regretă eşecul înregistrat de cele şase runde de convorbiri dintre autorităţile chineze şi Sfinţia Sa Dalai Lama şi solicită deschiderea, fără condiţii prealabile, a unui dialog constructiv în vederea ajungerii la un acord politic global, care să ofere, de asemenea, modalităţi durabile de soluţionare a problematicii autonomiei culturale şi politice a Tibetului, a libertăţii religioase şi a acordării unor veritabile drepturi ale minorităţilor poporului tibetan, precum şi comunităţilor din alte provincii chineze învecinate;

11.   invită Consiliul şi, în special, Preşedinţia să urmărească îndeaproape evoluţiile din regiune şi să garanteze adoptarea, de către UE, a unei poziţii comune coerente, precum şi punerea în aplicare corespunzătoare a deciziilor luate în temeiul respectivei poziţii comune; consideră că reprezentanţii diplomatici ai UE la Beijing ar trebui să îşi asume iniţiativa de a vizita regiunea, în scopul informării Consiliului în legătură cu situaţia actuală;

12.   îşi reiterează, în această privinţă, apelul lansat Consiliului de a numi un emisar special pentru situaţia din Tibet, în scopul de a facilita dialogul dintre părţi şi de a urmări îndeaproape negocierile, odată ce acestea vor fi reluate;

13.   îşi declară sprijinul faţă de declaraţia în care Sfinţia Sa Dalai Lama îşi exprimă opinia că Jocurile Olimpice reprezintă o ocazie favorabilă semnificativă pentru libertatea întregului popor chinez;

14.   invită preşedinţia în exerciţiu a UE să depună eforturi în vederea adoptării unei poziţii comune a UE privind prezenţa şefilor de guvern şi de stat şi a Înaltului Reprezentant al UE la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, luând în considerare posibilitatea de a nu asista la ceremonie în cazul în care dialogul dintre autorităţile chineze şi Sfinţia Sa Dalai Lama nu este reluat;

15.   îndeamnă Republica Populară Chineză să pună capăt controlului şi judecării sportivilor olimpici în funcţie de opiniile lor politice, precum şi ameninţărilor de interzicere a participării sportivilor respectivi la Jocurile Olimpice în cazul în care aceştia exprimă un punct de vedere diferit de poziţia oficială adoptată de guvernul chinez;

16.   aşteaptă cu interes vizita Sfinţiei Sale Dalai Lama la Parlamentul European, programată în ultima parte a anului 2008, ocazie cu care invitatul se va adresa deputaţilor reuniţi în şedinţă plenară şi solicită Conferinţei Preşedinţilor să studieze posibilitatea devansării datei vizitei;

17.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, guvernelor şi parlamentelor ţărilor candidate, Preşedintelui şi Prim-ministrului Republicii Populare Chineze, Preşedintelui Congresului Naţional al Poporului Chinez, Comitetului Internaţional Olimpic şi Sfinţiei Sale Dalai Lama.

(1) JO C 287 E, 29.11.2007, p. 554.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2007)0622.
(3) JO C 305 E, 14.12.2006, p. 219.
(4) Texte adoptate. P6_TA(2007)0381.
(5) Declaraţie făcută la 6 aprilie 2008.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate