Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0133/2008

Rozpravy :

PV 09/04/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 143kWORD 51k
Štvrtok, 10. apríla 2008 - Brusel
Tibet
P6_TA(2008)0119RC-B6-0133/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. apríla 2008 o Tibete

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne a Tibete, a najmä na uznesenia:

   a) z 15. februára 2007 o dialógu medzi čínskou vládou a vyslancami dalajlámu(1),
   b) z 13. decembra 2007 o samite EÚ/Čína a o dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou(2),
   c) zo 7. septembra 2006 o vzťahoch EÚ a Číny(3),
   d) zo 6. septembra 2007 o fungovaní dialógov a konzultácií s tretími krajinami v oblasti ľudských práv(4),

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže 49. výročie tibetského národného povstania proti čínskej správe viedlo k veľkým demonštráciám tibetských mníchov, mníšok a radových tibetských občanov proti čínskej represii,

B.   keďže podľa čínskych orgánov zomrelo 20 osôb, zatiaľ čo podľa iných zdrojov zomrelo počas týchto nepokojov viac ako 140 Tibeťanov a desiatky ďalších bolo zatknutých,

C.   keďže čínska vláda vyhlásila výnimočný stav a za pomoci stoviek ozbrojených policajných dôstojníkov a vojenských jednotiek, ktoré boli prevelené do Tibetu z ostatných oblastí Číny, dala zatvoriť obchody a chrámy v Lhase, ako aj v ostatných mestách,

D.   keďže Jeho Svätosť dalajláma nazval túto neadekvátnu čínsku reakciu "kultúrnou genocídou", a zároveň vyzval Tibeťanov, aby "nepoužívali násilie a neodkláňali sa z tejto cesty bez ohľadu na vážnosť situácie"(5); keďže Jeho Svätosť dalajláma nepožadoval nezávislosť Tibetu, ale strednú cestu spočívajúcu v skutočnej kultúrnej a politickej autonómii a slobode vierovyznania, čo je postoj, ktorý Európsky parlament podporuje,

E.   keďže k dlhodobému riešeniu je možné dospieť iba mierovými prostriedkami a úprimným dialógom,

F.   keďže okrem oficiálneho pobytu zástupcov medzinárodnej tlače, ktorý zorganizovala čínska vláda, bol medzinárodnej tlači odopretý prístup do Tibetu, odkiaľ chceli informovať o tamojších udalostiach, a všetci novinári boli vyhostení; keďže spomínaný pobyt medzinárodnej tlače bol prísne kontrolovaný a zúčastneným novinárom bol odopretý neobmedzený prístup k obyvateľom Tibetu,

G.   keďže čínska vláda pravdepodobne blokuje zahraničné webové stránky v Číne a cenzuruje vysielania televíznych staníc do zahraničia o situácii v Tibete,

H.   v presvedčení, že olympijské hry v Pekingu sú mimoriadnou príležitosťou pre Čínu, aby sa otvorila svetu a naopak a aby preukázala, že dokáže plniť svoje predsavzatia v oblasti podpory základných práv pre všetkých Číňanov bez rozdielu,

I.   keďže dialóg medzi EÚ a Čínou o ľudských právach, ktorý sa začal v roku 2000, nepriniesol očakávané výsledky,

1.   ostro odsudzuje brutálny zásah čínskych bezpečnostných orgánov proti tibetským demonštrantom a všetky násilné činy akéhokoľvek pôvodu, ku ktorým prišlo v uliciach Lhasy a v iných oblastiach Tibetu, a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí;

2.   vyzýva čínsku vládu, aby zabezpečila primeranú zdravotnú starostlivosť pre zranených Tibeťanov a právnu pomoc pre zatknutých Tibeťanov; požaduje, aby úrady poskytli zoznam nimi zadržaných osôb, aby s týmito osobami zaobchádzali v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a aby sa za každých okolností zdržali mučenia; žiada okamžité prepustenie všetkých osôb, ktoré protestovali pokojným spôsobom a vyjadrili tak svoje zákonné právo na slobodu prejavu;

3.   kritizuje časté diskriminačné zaobchádzanie s etnickými menšinami, ktoré nepatria k Han-Číňanom; vyzýva Čínu, aby dodržiavala svoje záväzky v oblasti ľudských práv, práv menšín a právneho štátu; naliehavo žiada Čínu, aby nezneužívala olympijské hry v roku 2008 na zatýkanie disidentov, novinárov a aktivistov v oblasti ľudských práv s cieľom zamedziť demonštráciám a reportážam, ktoré úrady považujú za zahanbujúce; v tejto súvislosti vyzýva na okamžité prepustenie Chu Ťia, popredného aktivistu v oblasti ľudských práv, ktorý bol odsúdený na tri a pol ročné väzenie z dôvodu podvratnej činnosti;

4.   žiada, aby sa pod záštitou OSN uskutočnilo otvorené a nezávislé vyšetrovanie nedávnych nepokojov a represií v Tibete; naliehavo žiada čínske orgány, aby Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a iným orgánom a subjektom OSN vydali stále pozvanie na návštevu Tibetu;

5.   víta skutočnosť, že Jeho Svätosť dalajláma vyzval tibetský ľud, aby protestoval nenásilným spôsobom, odmietol výzvy na nezávislosť Tibetu a navrhol namiesto toho strednú cestu spočívajúcu v skutočnej kultúrnej a politickej autonómii a slobode vierovyznania; opätovne potvrdzuje svoju podporu územnej celistvosti Číny;

6.   vyzýva čínske orgány, aby médiám, diplomatom a najmä zástupcom EÚ umožnili prístup do Tibetu; naliehavo vyzýva čínske úrady, aby okamžite ukončili cenzúru a blokovanie správ a informačných internetových stránok, ktoré majú sídlo v zahraničí; žiada prepustenie všetkých novinárov, používateľov internetu a internetových disidentov, ktorí sú väznení v Číne za uplatňovanie svojho práva na informácie;

7.   vyjadruje znepokojenie nad rastúcou ekonomickou marginalizáciou Tibeťanov v Tibete, ktorí sa musia vyrovnávať s rastúcim počtom čínskych migrujúcich pracovníkov, ktorí prichádzajú do Tibetu a berú Tibeťanom prácu a pôdu; poukazuje na hrubú diskrimináciu v systéme vzdelávania, v rámci ktorého sa tibetské deti učia svoju rodnú reč ako druhý jazyk;

8.   vyzýva Čínu, aby dodržiavala záväzky v oblasti ľudských práv, práv menšín, demokracie a zásad právneho štátu, ku ktorým sa verejne zaviazala pri rozhodovaní Medzinárodného olympijského výboru (MOV) udeliť Číne právo usporiadať olympijské hry;

9.   naliehavo vyzýva Čínu, aby bezodkladne a v každom prípade ešte pred začiatkom olympijských hier ratifikovala Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach (OSN, 1966); vyzýva Peking, aby zaviedol moratórium na trest smrti v súlade s požiadavkami rezolúcie Valného zhromaždenia OSN 62/149 z 18. decembra 2007 o moratóriu na vykonávanie trestu smrti;

10.   ľutuje, že v šiestich kolách rozhovorov medzi čínskymi orgánmi a Jeho Svätosťou dalajlámom sa nedosiahli výsledky, a vyzýva na bezpodmienečné otvorenie konštruktívneho dialógu s cieľom dosiahnuť celkovú politickú dohodu vrátane trvalo udržateľného riešenia, čo sa týka kultúrnej a politickej autonómie Tibetu, slobody vierovyznania a skutočných menšinových práv pre tibetský národ v ostatných susediacich čínskych provinciách;

11.   vyzýva Radu a najmä predsedníctvo, aby pozorne monitorovali vývoj a zabezpečili, aby EÚ prijala konzistentnú spoločnú pozíciu a aby sa rozhodnutia prijaté na jej základe riadne vykonali, a domnieva sa, že diplomatickí zástupcovia EÚ v Pekingu by mali iniciatívne navštíviť región s cieľom spätného informovania Rady o súčasnej situácii;

12.   v tejto súvislosti opakovane žiada Radu, aby určila osobitného vyslanca pre tibetské záležitosti s cieľom uľahčiť dialóg medzi stranami a aby dôkladne sledovala rokovania po ich obnovení;

13.   podporuje vyhlásenie Jeho Svätosti dalajlámu, že olympijské hry sú vynikajúcou príležitosťou pre slobodu pre celý čínsky ľud;

14.   vyzýva súčasné predsedníctvo EÚ, aby sa snažilo dosiahnuť spoločnú pozíciu EÚ týkajúcu sa účasti hláv štátov, predsedov vlád a vysokého predstaviteľa EÚ na otváracom ceremoniáli olympijských hier s možnosťou neúčasti v prípade neobnovenia dialógu medzi čínskymi úradmi a Jeho Svätosťou dalajlámom;

15.   naliehavo žiada Čínsku ľudovú republiku, aby prestala kontrolovať a hodnotiť olympijských športovcov na základe ich politických názorov a zastrašovať ich vylúčením z olympijských hier, pokiaľ nesúhlasia s oficiálnym stanoviskom čínskej vlády;

16.   víta plánovanú návštevu Jeho Svätosti dalajlámu v Európskom parlamente koncom roka 2008, ktorej cieľom je vystúpiť na plenárnom zasadaní, a vyzýva konferenciu predsedov, aby preskúmala možnosť skoršej návštevy;

17.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vládam a parlamentom krajín uchádzajúcich sa o členstvo, prezidentovi a predsedovi vlády Čínskej ľudovej republiky, predsedovi čínskeho Národného ľudového zhromaždenia, Medzinárodnému olympijskému výboru a Jeho Svätosti dalajlámovi.

(1) Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 554.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2007)0622.
(3) Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 219.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2007)0381.
(5) Vyhlásenie zo 6. apríla 2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia