Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2000(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0127/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0127/2008

Viták :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Szavazatok :

PV 22/04/2008 - 7.2
PV 22/04/2008 - 7.3
CRE 22/04/2008 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0162

Elfogadott szövegek
PDF 399kWORD 86k
2008. április 22., Kedd - Strasbourg
2006. évi mentesítés: az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság
P6_TA(2008)0162A6-0127/2008
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2008. április 22-i határozata az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Hatóság válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2008. február 12-i ajánlására (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az európai műholdas rádiónavigációs programok kezelési struktúráinak létrehozásáról szóló 2004 július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0127/2008),

1.   megadja a mentesítést az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság ügyvezető igazgatója számára a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtására vonatkozóan;

2.   észrevételeit az alábbi állásfoglalásban fejti ki;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai GPSS Felügyeleti Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételükről (L sorozat).

(1) HL C 261., 2007.10.31., 38. o.
(2) HL C 309., 2007.12.19., 72. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 246., 2004.7.20., 1. o. Az 1942/2006/EK rendelettel (HL L 367., 2006.12.22., 18. o.) módosított rendelet.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


2.Az Európai Parlament 2008. április 22-i határozata az Európai GNSS Felügyeleti Hatóságnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Hatóság válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2008. február 12-i ajánlására (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az európai műholdas rádiónavigációs programok kezelési struktúráinak létrehozásáról szóló 2004 július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0127/2008),

1.   megállapítja, hogy az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság végleges éves beszámolója megfelel a Számvevőszék jelentéséhez csatoltnak;

2.   jóváhagyja az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság 2006-os pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

(1) HL C 261., 2007.10.31., 38. o.
(2) HL C 309., 2007.12.19., 72. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 246., 2004.7.20., 1. o. Az 1942/2006/EK rendelettel (HL L 367., 2006.12.22., 18. o.) módosított rendelet.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


3.Az Európai Parlament 2008. április 22-i állásfoglalása az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság 2006-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára(1),

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Hatóság válaszaival együtt(2),

–   tekintettel a Tanács 2008. február 12-i ajánlására (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az európai műholdas rádiónavigációs programok kezelési struktúráinak létrehozásáról szóló 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0127/2008),

A.   mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

B.   mivel a Hatóság 2006-ban kezdte meg működését, és a szükséges pénzügyi rendszerek bevezetését követően a Hatóság 2006 szeptemberében átvette a pénzügyi műveleteire vonatkozó felelősséget a Bizottságtól;

Általános észrevételek, amelyek az uniós ügynökségek horizontális kérdéseivel kapcsolatosak, és ezáltal minden egyes ügynökség mentesítési eljárása szempontjából jelentőséggel bírnak

1.   megjegyzi, hogy a Számvevőszék által ellenőrzött 24 ügynökség és egyéb kapcsolódó szerv költségvetése 2006-ban összesen 1 080,5 millió eurót tett ki (közülük 271 millió euróval a legnagyobb az Európai Újjáépítési Ügynökség, 5 millió euróval pedig a legkisebb az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) költségvetése volt);

2.   rámutat arra, hogy a pénzügyi ellenőrzés és mentesítés hatálya alá tartozó külső uniós szervek köre jelenleg nemcsak a hagyományos szabályozó ügynökségeket öleli fel, hanem az egyes konkrét programok megvalósítása érdekében felállított végrehajtó ügynökségeket is, és a közeljövőben a köz- és magánszféra partnersége keretében létrehozott közös vállalkozásokra (közös technológiai kezdeményezések) is ki fog terjedni;

3.   a Parlament vonatkozásában megállapítja, hogy a mentesítési eljárás hatálya alá tartozó ügynökségek száma az alábbiak szerint alakult: 2000-es költségvetési év: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 szabályozó ügynökség és 2 végrehajtó ügynökség (a Számvevőszék által ellenőrzött, ugyanakkor belső mentesítési eljárás alá tartozó két ügynökségen kívül);

4.   ezért arra a következtetésre jut, hogy az ügynökségek/kapcsolódó szervek költségvetésének méretéhez viszonyítva az ellenőrző/mentesítési eljárás nehézkessé és aránytalanná vált; utasítja illetékes bizottságát, hogy végezze el az ügynökségek és kapcsolódó szervek mentesítési eljárásának széles körű felülvizsgálatát egy egyszerűbb és racionálisabb megközelítés kialakítása érdekében, az elkövetkező években egyedi mentesítési jelentést igénylő szervek egyre növekvő számára tekintettel;

Alapvető megfontolások

5.   kéri a Bizottságot, hogy új ügynökségek létrehozása előtt vagy már meglévők átalakítása során adjon világos magyarázatot az alábbi elemekre vonatkozóan: az ügynökség típusa, célkitűzései, belső irányítási struktúrája, termékei, szolgáltatásai, főbb eljárásai, célcsoportja, megrendelői és érdekelt felei, hivatalos kapcsolatai külső szereplőkkel, költségvetési felelőssége, pénzügyi tervezése, valamint személyzeti politikája;

6.   kéri, hogy minden ügynökséget a közte és a felelős főigazgatóság között kialakított éves teljesítmény-megállapodás vezéreljen, amelynek tartalmaznia kell a következő év fő célkitűzéseit, a pénzügyi keretet és a teljesítmény mérésére szolgáló egyértelmű mutatókat;

7.   kéri, hogy az ügynökségek teljesítményét rendszeresen (és ad hoc jelleggel) ellenőrizze a Számvevőszék vagy más független könyvvizsgáló; úgy véli, hogy ennek nem szabadna csupán a pénzügyi irányítás és a közpénzek helyes felhasználásának hagyományos elemeire korlátozódnia, hanem az irányítás hatékonyságára és eredményességére is ki kellene terjednie, és az egyes ügynökségek pénzügyi irányítására vonatkozó minősítést is tartalmaznia kellene;

8.   álláspontja szerint azon ügynökségek esetében, amelyek folyamatosan túlbecsülik költségvetési szükségleteiket, a be nem töltött álláshelyek alapján technikai csökkentést kell végrehajtani; úgy véli, hogy hosszú távon ez az ügynökségek célhoz kötött bevételeinek csökkenését és ezáltal alacsonyabb igazgatási költségeket eredményez majd;

9.   megjegyzi, hogy súlyos problémát jelent, hogy számos ügynökséget bírálnak a közbeszerzési szabályok, a költségvetési rendelet, a személyzeti szabályzat stb. betartásának hiánya miatt; úgy véli, hogy ennek fő oka az, hogy a legtöbb szabályzatot és a költségvetési rendeletet nagyobb intézményekre szabták, valamint hogy a legtöbb kisebb ügynökség nem rendelkezik a szabályozási követelmények betartásához szükséges kritikus tömeggel; ezért arra kéri a Bizottságot, hogy próbáljon gyors megoldást találni a hatékonyság növelésére azáltal, hogy a kritikus tömeg biztosítása céljából összevonja több ügynökség igazgatási funkcióit (figyelembe véve az ügynökségekre és költségvetési függetlenségükre vonatkozó alapvető szabályozás szükségszerű megváltoztatását), vagy sürgősen dolgozzon ki az ügynökségekre vonatkozó olyan speciális szabályokat (különösen végrehajtási szabályokat), amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az ügynökségek teljes mértékben meg tudjanak felelni a szabályozásoknak;

10.   ragaszkodik ahhoz, hogy az előzetes költségvetési tervezet megalkotásakor a Bizottság vegye figyelembe a költségvetés egyes ügynökségek általi, előző években történő végrehajtásának eredményeit, különös tekintettel az n-1. évre, és az adott ügynökség kérésének megfelelően vizsgálja felül a költségvetést; felkéri illetékes bizottságát e felülvizsgálat tiszteletben tartására, illetve arra, hogy – amennyiben a Bizottság ezt nem teszi meg – saját maga vizsgálja felül és tegye reálisabbá a kérdéses költségvetést, az adott ügynökség abszorpciós és végrehajtási kapacitásának megfelelően;

11.   emlékeztet a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, amelyben arra kérte a Bizottságot, hogy ötévente készítsen tanulmányt az egyes ügynökségek által generált hozzáadott értékről; felhívja az összes érintett intézményt, hogy bármely ügynökség hozzáadott értékéről szóló negatív értékelés esetén tegyék meg a szükséges lépéseket az ügynökség megbízatásának átalakítására vagy az ügynökség bezárására; megjegyzi, hogy a Bizottság 2007-ben egyetlen értékelést sem végzett; ragaszkodik ahhoz, hogy a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítési határozatot megelőzően a Bizottság legalább öt ilyen értékelést mutasson be, kezdve a legrégebbi ügynökségekkel;

12.   úgy véli, hogy a Számvevőszék ajánlásait haladéktalanul végre kell hajtani, és az ügynökségek részére kifizetett támogatásokat összhangba kell hozni azok valós készpénzszükségleteivel; úgy gondolja továbbá, hogy az általános költségvetési rendelet módosításait bele kell foglalni az ügynökségekre vonatkozó költségvetési keretrendeletbe és az ügynökségek külön pénzügyi szabályzataiba;

Az adatok közlése

13.   megjegyzi, hogy az ügynökségek között nincsen egységes megközelítés a kérdéses pénzügyi évben végzett tevékenységek ismertetésére, a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról szóló elszámolásokra és jelentésekre, valamint arra vonatkozóan, hogy a megbízhatósági nyilatkozatot az ügynökség igazgatójának kell-e megfogalmaznia; megállapítja, hogy nem minden ügynökség tesz egyértelmű különbséget a) az ügynökség tevékenységének a nyilvánosság előtti bemutatása és b) a költségvetés teljesítéséről és pénzgazdálkodásáról szóló technikai jelentés között;

14.   megjegyzi, hogy míg a Bizottság állandó iránymutatásai a tevékenységi jelentések elkészítésére vonatkozóan nem írják elő kifejezetten, hogy az ügynökségek igazoló nyilatkozatot készítsenek, mégis számos igazgató így tett 2006-ban, s egy esetben ez lényeges fenntartást tartalmazott;

15.   emlékeztet 2005. április 12-i állásfoglalására(6), amelyben felkéri az ügynökségek igazgatóit, hogy a jövőben a pénzügyi és igazgatási adatokkal együtt benyújtott éves tevékenységi jelentésükhöz csatoljanak a Bizottság főigazgatói által aláírthoz hasonló, tevékenységük jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatkozatot;

16.   kéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa az ügynökségekre vonatkozó állandó iránymutatásokat;

17.   emellett javasolja a Bizottságnak, hogy az ügynökségekkel közösen dolgozzon ki egy valamennyi ügynökségre és kapcsolódó szervezetre alkalmazható harmonizált modellt, amely határozott különbséget tesz az alábbiak között:

   a szervezet működéséről, tevékenységéről és eredményeiről beszámoló, széles olvasóközönségnek szánt éves jelentés;
   pénzügyi kimutatás és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés;
   a Bizottság főigazgatói által készített tevékenységi jelentésekhez hasonló tevékenységi jelentés;
   a szervezet igazgatója által aláírt igazoló nyilatkozat bármely egyéb fenntartással vagy megjegyzéssel együtt, amelyekre szükségesnek tartja felhívni a mentesítő hatóság figyelmét;

A Számvevőszék általános megállapításai

18.   tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását (éves jelentés 10.29. bekezdése(7)), miszerint a Bizottság által a Közösség költségvetéséből finanszírozott támogatások kifizetése nem az ügynökségek készpénzszükségleteinek kellően megalapozott felbecslésén alapul, és az előző évről áthozott összegekkel együtt ez jelentős készpénzállomány fenntartásához vezet; tudomásul veszi továbbá a Számvevőszék javaslatát, hogy az ügynökségek részére kifizetett támogatások legyenek összhangban azok valós készpénzszükségleteivel;

19.   megjegyzi, hogy 2006 végére még 14 ügynökségnek kell bevezetnie az ABAC számviteli rendszert (éves jelentés, a 10.31. bekezdés lábjegyzete);

20.   tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését (éves jelentés 1.25. bekezdése) a ki nem vett szabadságokra egyes ügynökségeknél elhatárolt kiadásokra vonatkozóan; rámutat, hogy a Számvevőszék három ügynökség (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP), CEPOL és Európai Vasúti Ügynökség) esetében a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatában fenntartásokat fogalmazott meg (2005-ben: CEDEFOP, Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság, Európai Újjáépítési Ügynökség);

Belső ellenőrzés

21.   emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 185. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság belső ellenőre egyben az uniós költségvetés terhére támogatásban részesülő szabályozó ügynökségek belső ellenőre is; rámutat arra, hogy a belső ellenőr minden egyes ügynökség igazgatói testületének és igazgatójának jelentést készít;

22.   felhívja a figyelmet a belső ellenőr 2006-os éves tevékenységi jelentésében megfogalmazott alábbi fenntartásra:"

A Bizottság belső ellenőre a személyi erőforrások hiánya miatt nincs abban a helyzetben, hogy kellő mértékben megfeleljen a költségvetési rendelet 185. cikkében meghatározott, a közösségi szervek belső ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeinek

"

23.   tudomásul veszi ugyanakkor a Számvevőszék 2006-os tevékenységi jelentésében tett megjegyzését, miszerint 2007-től a Bizottság által a belső ellenőrzési szolgálat (IAS) számára biztosított további személyi erőforrásokkal valamennyi működő szabályozó ügynökséget évente belső ellenőrzés alá fogják vetni;

24.   tudomásul veszi a költségvetési rendelet 185. cikke alapján az IAS általi ellenőrzésre kötelezett szabályozó és végrehajtó ügynökségek, valamint közös vállalkozások egyre növekvő számát; kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa az illetékes parlamenti bizottságot arról, hogy az IAS rendelkezésére álló személyi erőforrások elegendőek lesznek-e valamennyi ilyen szervezet éves ellenőrzésének lefolytatására az elkövetkező években;

25.   megjegyzi, hogy a 2343/2002/EK, Euratom rendelet 72. cikkének (5) bekezdése alapján valamennyi ügynökségnek minden évben el kell küldenie a mentesítésért felelős hatóságnak és a Bizottságnak az igazgató által összeállított jelentést, amely összefoglalja a belső ellenőr által végzett belső ellenőrzések számát és típusát, a javasolt ajánlásokat és az ezek nyomán hozott intézkedéseket; kéri az ügynökségeket, hogy jelezzék, ez megtörtént-e, és ha igen, milyen formában;

26.   a belső ellenőrzési képességekre vonatkozóan, és különösen a kisebb ügynökségek tekintetében tudomásul veszi a belső ellenőr által a Parlament illetékes bizottsága előtt 2006. szeptember 14-én tett javaslatot arra vonatkozóan, hogy a kisebb ügynökségek számára engedélyezni kellene a belső ellenőri szolgáltatások magánszektorból történő igénybevételét;

Az ügynökségek értékelése

27.   emlékeztet az ECOFIN Költségvetési Tanács 2007. július 13-i ülését megelőző egyeztetés során a Parlament, a Tanács és a Bizottság által elfogadott közös nyilatkozatra(8), amelyben kérik i. a Bizottság által értékelni kívánt ügynökségek és ii. a már értékelt ügynökségek jegyzékét, továbbá a főbb megállapítások összefoglalását;

Fegyelmi eljárások

28.   megjegyzi, hogy méretüknél fogva az egyes ügynökségek számára nehézséget jelent megfelelő besorolási fokozatú munkatársakból álló eseti fegyelmi tanácsokat létrehozni, és hogy a Bizottság IDOC irodájának (Vizsgálati és Fegyelmi Iroda) hatásköre nem terjed ki az ügynökségekre; felhívja az ügynökségeket, hogy fontolják meg egy több ügynökséget átfogó fegyelmi tanács felállítását;

Az intézményközi megállapodás tervezete

29.   emlékeztet a Bizottság által benyújtott, az európai szabályozási ügynökségek keretszabályáról szóló intézményközi megállapodás-tervezetre (COM(2005)0059), amely az európai szabályozási ügynökségek létrehozására, felépítésére, működésére, értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó horizontális keret kialakítására irányult; megjegyzi, hogy a tervezet hasznos kezdeményezés az ügynökségek létrehozásának és működtetésének ésszerűsítése irányában; rámutat a Bizottság 2006-os összefoglaló jelentésében foglalt megállapításra (COM(2007)0274, 3.1. bekezdés), amely szerint annak ellenére, hogy a tervezet közzétételét követően elakadtak a tárgyalások, a lényegi kérdésekről folytatott vitát 2006 végén újra kezdte a Tanács; sajnálatát fejezi ki, hogy az elfogadás irányában nem lehetett további előrelépést tenni;

30.   ezért üdvözli a Bizottság arra tett kötelezettségvállalását, hogy 2008 folyamán közleményt terjeszt elő a szabályozási ügynökségek jövőjéről;

Önfinanszírozó ügynökségek

31.   emlékeztet arra, hogy a két önfinanszírozó ügynökség esetében az igazgatótanács adja meg az igazgató számára a mentesítést; megjegyzi, hogy mindkét ügynökség jelentős felhalmozódott tartalékokkal rendelkezik az előző évekből átvitt, díjakból származó bevételeknek köszönhetően:

   Belső Piaci Harmonizációs Hivatal – készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek: 281 millió euró(9);
   Közösségi Növényfajta-hivatal – pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek: 18 millió euró(10);

Egyedi észrevételek

32.   tudomásul veszi a Számvevőszék 2006-os jelentésében megfogalmazott megállapítást, amely szerint egy 80 tranzakcióból álló reprezentatív minta ellenőrzése során olyan hiányosságokra derült fény az irányítási és ellenőrzési rendszerek működésében, mint például tranzakciók megkezdése a szükséges felhatalmazás nélkül, vagy jogi kötelezettség vállalása előzetes költségvetési kötelezettségvállalás nélkül, ami ellentétes a költségvetési rendelet előírásaival;

33.   megjegyzi, hogy 2007. január 1-től a Galileo program fejlesztési szakasza során létrehozott vagy kifejlesztett összes tárgyi és nem tárgyi eszköz a Hatóság tulajdonát képezi;

34.   emlékeztet arra, hogy a Galileo közös vállalkozás tevékenységeinek a Hatóság számára történő átadása 2006 decemberében kezdődött meg 70 millió euró, valamint az FP6-, a MEDA-, az EGNOS- és egyéb szerződésekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházásával; ezért annak ellenére, hogy a Hatóság számára nyújtott közösségi támogatás és egyéb bevételek 2006-ban éppen meghaladták a 7 millió eurót, 2006 végére a Hatóság eszközeinek összértéke 76,6 millió eurót tett ki;

35.   rámutat arra, hogy ezenfelül – a Hatóság válaszai szerint – 2007 során a GNSS és a közös vállalkozás három tagja (az Európai Űrügynökség, a kínai nemzeti távérzékelési központ és a MATIMOP nevű izraeli kutatási és fejlesztési ipari központ) közötti megegyezést követően a Hatóság egy 65 millió eurós további összeg 97 %-át is megkapta; tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, mely szerint ez az összeg nem tartalmazza a Galileo közös vállalkozás felszámolásából származó pénzeszközök egyenlegét, amit a Hatóság csak a felszámolási eljárás befejezése után kap meg;

36.   a Tanács 2007. december 3-i ülését követően elfogadott következtetéseiből úgy értelmezi, hogy a GNSS programok 2007–2013-as időszakra vonatkozó becsült költségei 3,4 milliárd eurót tesznek ki, és hogy a projektet közpénzekből fogják finanszírozni;

37.   ezért arra a következtetésre jut, hogy a Hatóság – habár EU-s ügynökség – a Galileo eszközeinek tulajdonosaként olyan szerepet kap, ami nem hasonlítható semelyik másik szabályozó hatóságéhoz, és hogy a mérlegében szereplő jelentős összegek folytán a jövőben különösen alapos átvizsgálásra lesz szükség az EU kiadásainak felügyeletéért felelős szervek részéről;

38.   tudomásul veszi, hogy a Galileo közös vállalkozás felszámolásáról a Számvevőszék 2008 folyamán különjelentést fog készíteni;

(1) HL C 261., 2007.10.31., 38. o.
(2) HL C 309., 2007.12.19., 72. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 246., 2004.7.20., 1. o. Az 1942/2006/EK rendelettel (HL L 367., 2006.12.22., 18. o.) módosított rendelet.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) Az ügynökségekkel kapcsolatos összes állásfoglalás itt található: HL L 196., 2005.7.27.
(7) HL C 273., 2007.11.15., 1. o.
(8) DS 605/1/07 Rev 1. tanácsi dokumentum.
(9) Forrás: Jelentés a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Hivatal válaszaival együtt (HL C 309., 2007.12.19., 141. o.).
(10) Forrás: Jelentés a Közösségi Növényfajta Hivatalnak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról, a Hivatal válaszaival együtt (HL C 309., 2007.12.19., 135. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat