Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0218(AVC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0078/2008

Ingediende teksten :

A6-0078/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/04/2008 - 4.1

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0164

Aangenomen teksten
PDF 191kWORD 29k
Woensdag 23 april 2008 - Straatsburg
Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ***
P6_TA(2008)0164A6-0078/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 april 2008 betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (16731/2007 – COM(2007)0623 – C6-0093/2008 – 2007/0218(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (COM(2007)0623 - 16731/2007),

–   gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid 3, tweede alinea juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea en artikel 310 van het EG-Verdrag (C6-0093/2008),

–   gelet op artikel 75, artikel 83, lid 7 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0078/2008),

1.   stemt in met de sluiting van de overeenkomst;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Juridische mededeling - Privacybeleid