Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0218(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0078/2008

Predkladané texty :

A6-0078/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/04/2008 - 4.1

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0164

Prijaté texty
PDF 195kWORD 33k
Streda, 23. apríla 2008 - Štrasburg
Uzatvorenie protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii ***
P6_TA(2008)0164A6-0078/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2008 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (16731/2007 – KOM(2007)0623 – C6-0093/2008 – 2007/0218(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (KOM(2007)0623 – 16731/2007),

   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada podala v súlade s článkom 300 ods. 3 druhý pododsek v spojení s článkom 300 ods. 2 prvý pododsek, druhá veta a článkom 310 Zmluvy o ES (C6-0093/2008),

   so zreteľom na články 75, 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A6-0078/2008),

1.   udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia