Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0251(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0150/2008

Indgivne tekster :

A6-0150/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/04/2008 - 4.3
CRE 23/04/2008 - 4.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0166

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 33k
Onsdag den 23. april 2008 - Strasbourg
Direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område ***II
P6_TA(2008)0166A6-0150/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2008 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (15003/5/2007 - C6-0132/2008 - 2004/0251(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (15003/5/2007 - C6-0132/2008),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0718),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Retsudvalget (A6-0150/2008),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 129.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik