Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0251(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0150/2008

Predkladané texty :

A6-0150/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/04/2008 - 4.3
CRE 23/04/2008 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0166

Prijaté texty
PDF 195kWORD 34k
Streda, 23. apríla 2008 - Štrasburg
Mediácia v občianskych a obchodných veciach ***II
P6_TA(2008)0166A6-0150/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (15003/5/2007 – C6-0132/2008 – 2004/0251(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (15003/5/2007 – C6-0132/2008),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2004)0718),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre právne veci (A6-0150/2008),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 129.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia