Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0112(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0148/2008

Predložena besedila :

A6-0148/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/04/2008 - 4.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0168

Sprejeta besedila
PDF 364kWORD 66k
Sreda, 23. april 2008 - Strasbourg
Razširitev področja uporabe Direktive 2003/109/ES na upravičence do mednarodne zaščite *
P6_TA(2008)0168A6-0148/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2008 o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite (KOM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0298),

–   ob upoštevanju člena 63(3) in (4) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0196/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A6-0148/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, da ustrezno spremeni predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5
(5)  Glede na pravico upravičencev do mednarodne zaščite do prebivanja v državi članici, ki jim ni dodelila mednarodne zaščite, je treba zagotoviti, da so te države članice obveščene o ozadju zaščite zadevnih oseb, tako da lahko izpolnijo svoje obveznosti glede spoštovanja načela nevračanja. V ta namen mora dovoljenje za prebivanje ES rezidenta za daljši čas, ki je bilo dodeljeno upravičencem do mednarodne zaščite, vsebovati opombo z informacijo glede dejstva, da je mednarodno zaščito imetniku dovoljenja dodelila država članica. Če mednarodna zaščita ni bila odvzeta, mora biti ta opomba navedena v dovoljenju za prebivanje ES rezidenta za daljši čas, ki ga je izdala druga država članica.
(5)  Glede na pravico upravičencev do mednarodne zaščite do prebivanja v državi članici, ki jim ni dodelila mednarodne zaščite, je treba zagotoviti, da so te države članice obveščene o ozadju zaščite zadevnih oseb, tako da lahko izpolnijo svoje obveznosti glede spoštovanja načela nevračanja. V ta namen mora dovoljenje za prebivanje ES rezidenta za daljši čas, ki je bilo dodeljeno upravičencem do mednarodne zaščite, vsebovati opombo z informacijo glede dejstva, da je mednarodno zaščito imetniku dovoljenja dodelila država članica. Če mednarodna zaščita ni bila odvzeta, mora biti ta opomba navedena v dovoljenju za prebivanje ES rezidenta za daljši čas, ki ga je izdala druga država članica. Druga država članica pa ne sme te opombe uporabiti, neposredno ali posredno, kot izgovor, da zavrne dodelitev dovoljenja za bivanje za daljši čas na njenem ozemlju.
Sprememba 2
Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)  Skladno z določbami te direktive dodelitev statusa rezidenta za daljši čas ne bi smela pomeniti preklica ali odvzema pravic, ki jih begunci, upravičenci do subsidiarne zaščite in člani njihove družine uživajo v skladu z Direktivo 2004/83/ES.
Sprememba 3
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2003/109/ES
Člen 2 – točka (f)
1.  V členu 2 se točka (f) nadomesti z naslednjim:
1.  V členu 2 se vstavi točka (fa):
"(f) "mednarodna zaščita" pomeni mednarodno zaščito, kakor je opredeljena v členu 2(a) Direktive Sveta 2004/83/ES;"
"(fa) 'mednarodna zaščita' pomeni mednarodno zaščito, kakor je opredeljena v členu 2(a) Direktive Sveta 2004/83/ES;"
Sprememba 4
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2003/109/ES
Člen 4 – odstavek 2
"Glede upravičencev do mednarodne zaščite se pri izračunavanju obdobja, navedenega v odstavku 1, upošteva obdobje med datumom, ko je bila vloga za mednarodno zaščito vložena, in datumom, ko je bilo dovoljenje za prebivanje iz člena 24 Direktive 2004/83/ES odobreno."
"Glede upravičencev do mednarodne zaščite se pri izračunavanju obdobja, navedenega v odstavku 1, upošteva obdobje med datumom, ko je bila vložena prva vloga za mednarodno zaščito – tudi kadar je to vloga za začasno zaščito za obdobje pred dostopom do mednarodne zaščite – in datumom, ko je bilo dovoljenje za prebivanje iz člena 24 Direktive 2004/83/ES odobreno."
Sprememba 5
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2003/109/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
3a.  V členu 5(1) se doda naslednji pododstavek:
"Zahteva se ne uporablja za upravičence do mednarodne zaščite, ki nimajo dostopa do zaposlitve."
Sprememba 6
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 b (novo)
Direktiva 2003/109/ES
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
3b.  V členu 5(2) se doda naslednji pododstavek:
"Izpolnjevanje nacionalnih pogojev za integracijo se od upravičencev do mednarodne zaščite lahko zahteva šele po individualni obravnavi, upoštevajoč njihov posebno ranljiv položaj, na podlagi utemeljenega sklepa in skladno s členom 33 Direktive 2004/83/ES."
Sprememba 7
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Direktiva 2003/109/ES
Člen 12 – odstavek 3 a
"3a. Ko se država članica odloči za izgon rezidenta za daljši čas, katerega dovoljenje za prebivanje ES za daljši čas vsebuje opombo iz člena 8(4), se posvetuje z državo članico, navedeno v opombi.
"3a. Ko se država članica odloči za izgon rezidenta za daljši čas, katerega dovoljenje za prebivanje ES za daljši čas vsebuje opombo iz člena 8(4), se obrne na državo članico, ki mu je podelila mednarodno zaščito, da potrdi njegov status rezidenta za daljši čas.
Država članica, ki podeli mednarodno zaščito, mora državi, ki je vložila zahtevo, pisno odgovoriti v roku največ enega meseca. Sklep o izgonu je lahko sprejet šele po prejetju odgovora države članice, ki je podelila mednarodno zaščito.
Razen če je bila medtem mednarodna zaščita odvzeta, se rezidenta za daljši čas izžene v to državo članico, ki bo rezidenta za daljši čas in njegove družinske člane nemudoma ponovno sprejela brez formalnosti."
Razen če je bila medtem mednarodna zaščita odvzeta skladno z načelom nevračanja, se rezidenta za daljši čas lahko izžene samo v to državo članico, ki bo rezidenta za daljši čas in njegove družinske člane nemudoma ponovno sprejela brez formalnosti."
Sprememba 8
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/109/ES
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)
Komisija pripravi seznam kontaktnih točk, ki ga redno posodablja in posreduje državam članicam.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov