Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2255(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0080/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0080/2008

Συζήτηση :

PV 22/04/2008 - 16
CRE 22/04/2008 - 16

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2008 - 4.10
CRE 23/04/2008 - 4.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0173

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 459kWORD 193k
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο
H πολιτική της Kίνας και ο αντίκτυπός της στην Aφρική
P6_TA(2008)0173A6-0080/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Aπριλίου 2008 σχετικά με την πολιτική της Κίνας και τον αντίκτυπό της στην Αφρική (2007/2255(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον πολιτικό διάλογο ΕΕ-Κίνας, ο οποίος ξεκίνησε επισήμως το 1994 ως αναγνώριση του καθεστώτος της Κίνας ως μελλοντικής παγκόσμιας δύναμης και τις ιδιαιτέρως μεγάλης εμβέλειας διεθνείς δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Μια μακροπρόθεσμη πολιτική για τις σχέσεις Κίνας-Ευρώπης" (COM(1995)0279), καθώς και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 1997 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για μια μακροπρόθεσμη πολιτική για τις σχέσεις Κίνας-Ευρώπης(1),

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετηρίδα, της 8ης Σεπτεμβρίου 2000,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας-Αφρικής (FOCAC) στο Πεκίνο και το πρόγραμμά του για τη συνεργασία Κίνας-Αφρικής στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τον Οκτώβριο του 2000,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Καΐρου (2000) της συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικής υπό την αιγίδα του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας (ΟΑΕ) και της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) του 2001 με τίτλο "The DAC Guidelines; Strategies for Sustainable Development; Guidance for Development Cooperation" (Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΒ: Στρατηγικές για βιώσιμη ανάπτυξη – Κατευθύνσεις για την αναπτυξιακή συνεργασία),

–   έχοντας υπόψη τη συστατική πράξη της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), που θεσπίστηκε στις 11 Ιουλίου 2000 και τέθηκε σε ισχύ στις 26 Μαΐου 2001, και το έγγραφο των ηγετών της Αφρικής, του Οκτωβρίου του 2001, με τίτλο "Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής" (NEPAD), το οποίο μετατράπηκε επισήμως σε πρόγραμμα της ΑΕ κατά την πρώτη σύνοδο κορυφής της ΑΕ,

–   έχοντας υπόψη τα έγγραφα πολιτικής της Κίνας για την ΕΕ (2003)(2) και για την αφρικανική πολιτική (2006)(3),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής της Επιτροπής με τίτλο "Η ωρίμανση μιας εταιρικής σχέσης – κοινά συμφέροντα και προκλήσεις στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας", (COM(2003)0533), το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13 Οκτωβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας που δρομολογήθηκε το 2003,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Αντίς Αμπέμπα, του Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας-Αφρικής (FOCAC), το οποίο δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2003,

–   έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο 2004-2007 της Επιτροπής της ΑΕ, το οποίο εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2004 κατά την τρίτη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, η οποία εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου 2005, μετά τη συνεδρίαση του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας, από πολλές ευρωπαϊκές και αφρικανικές χώρες καθώς και από την Κίνα,

–   έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του Gleneagles, που εγκρίθηκαν από την Ομάδα των 8 στις 8 Ιουλίου 2005 στο Gleneagles,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2005 με θέμα "Η ΕΕ και η Αφρική: Προς μια στρατηγική εταιρική σχέση",

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ), στη συνεδρίασή του της 3ης Οκτωβρίου 2005, στα οποία εκφράζει την υποστήριξη της ΕΕ για μια διεθνή συνθήκη για το εμπόριο όπλων στο πλαίσιο του ΟΗΕ, μέσω της οποίας θα θεσπίζονται δεσμευτικά κοινά πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο συμβατικών όπλων(4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "ΕΕ-Κίνα: Στενότερη συνεργασία, αυξανόμενες ευθύνες" (COM(2006)0631) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "Στενότερη συνεργασία, αυξανόμενες ευθύνες – Έγγραφο πολιτικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας: Ανταγωνισμός και εταιρική σχέση" (COM(2006)0632),

–   έχοντας υπόψη την 9η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006 στη Φινλανδία και την κοινή δήλωση που εκδόθηκε κατά τη λήξη της,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του ΣΓΥΕΣ για την Κίνα, τα οποία εγκρίθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το ψήφισμα 1674(2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης του ΟΗΕ για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη του λαθρεμπορίου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού κάθε μορφής(5),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη" (2006)(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(7),

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ, την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ και το σχέδιο δράσης (2007) και την εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ για το εμπόριο και την περιφερειακή ενοποίηση, καθώς και για τους τομείς των επιστημών, της κοινωνίας των πληροφοριών και του διαστήματος,

–   έχοντας υπόψη τη δρομολόγηση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής για τις υποδομές (2007), η οποία αντανακλά την ανάγκη για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα των υποδομών (μεταφορές, ενέργεια, νερό και τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών) ώστε να διευκολυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ-Αφρικής επ' ευκαιρία της Δεύτερης Συνόδου ΕΕ-Αφρικής (2007),

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση που εκπονήθηκε το 2007 από τον ΟΗΕ σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ), στην οποία επισημαίνεται ότι η υποσαχάρια Αφρική δεν βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των ΑΣΧ και ότι οι τρέχοντες ρυθμοί των προσπαθειών μείωσης της φτώχειας στην Αφρική πρέπει να διπλασιαστούν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά το ήμισυ του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας έως το 2015,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Από το Κάιρο στη Λισαβόνα – Η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής", (COM(2007)0357) και το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου "Επέκεινα της Λισαβόνας: Για την ευόδωση της στρατηγικής σύμπραξης ΕΕ-Αφρικής" (SEC(2007)0856),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής της ΕΕ για την Κίνα (2007-2013) και το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2007-2010(8), βάσει του οποίου η ΕΕ διαθέτει στην Κίνα βοήθεια αναπτυξιακής συνεργασίας ύψους 128 εκατ. ευρώ,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 10ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας που εγκρίθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2007 στο Πεκίνο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0080/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη στην Αφρική μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά ή να επηρεαστεί από τις ενέργειες αναδυόμενων δυνάμεων, όπως η Κίνα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αφρικανικά κράτη είναι πρωτίστως υπεύθυνα για τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παρουσίας ξένων υπηκόων, οργανώσεων και κυβερνήσεων στην επικράτειά τους,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Κίνα έχουν ως σταθερό στόχο να συμβάλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Αφρική,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας και εμπορικός εταίρος της Αφρικής, καθώς και ότι η Κίνα έχει εξαγγείλει δεσμεύσεις για αυξημένη οικονομική συνεργασία και βοήθεια και ενδέχεται να καταστεί ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αφρικής έως το 2010,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφρικανική στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να διασφαλίζει ότι η συμμετοχή μη αφρικανικών παραγόντων δεν υπονομεύει την ανάπτυξη και ότι, για αυτόν τον λόγο, η δημιουργία ομάδας δράσης της ΑΕ για τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της Αφρικής με αναδυόμενες δυνάμεις είναι ευπρόσδεκτη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευπρόσδεκτες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διαλόγου με την Αφρική, όπως οι διασκέψεις κορυφής Κίνας-Αφρικής και ΕΕ-Αφρικής, το FOCAC, η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής, οι διευκολύνσεις ΕΕ-Αφρικής για την ειρήνη, την ενέργεια και το νερό και η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής για τις υποδομές, οι διάλογοι που διεξάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού(9) και τυχόν άλλοι διάλογοι που διεξάγονται μεταξύ της ΕΕ ή της Κίνας και των αφρικανικών οργανώσεων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2006, πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο η τρίτη σύνοδος κορυφής του FOCAC, η οποία ενέκρινε δήλωση που εξαγγέλλει τη δημιουργία "μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης νέου τύπου" μεταξύ Κίνας και Αφρικής, ότι αυτή η συνεργασία ανταποκρίνεται στην πρόκληση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και προάγει την κοινή ανάπτυξη, αλλά ορισμένα αφρικανικά κράτη που έχουν αναγνωρίσει την Ταϊβάν δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει ιδιαίτερη ευθύνη να συμβάλει στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· εκτιμώντας ότι η ΕΕ χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Κίνας σε διάφορα πολυμερή πλαίσια όπως αυτά υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και του Πρωτοκόλλου του Κιότο,

Βιώσιμη ανάπτυξη

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην αύξηση του επιπέδου της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) που παρέχει στο 0,7% του ΑΕγχΠ έως το 2015 (0,56% έως το 2010), και στη διάθεση τουλάχιστον του 50% της ΕΑΒ της ΕΕ στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΒ της ΕΕ περιλαμβάνει τη διάθεση 20 δισ. ευρώ στην υποσαχάρια Αφρική από το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (2008-2013)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε 350 εκατ. ευρώ στη Διευκόλυνση για τη Στήριξη της Ειρήνης στην Αφρική και 5,6 δισ. ευρώ στην εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής για τις υποδομές για την περίοδο 2008-2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί σημαντικό χρηματοδότη διεθνών ειρηνευτικών αποστολών στην Αφρική, του Παγκόσμιου Ταμείου για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, καθώς και άλλων διεθνών πρωτοβουλιών σε σχέση με την ανάπτυξη της ηπείρου,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία και τα συμφέροντα της Κίνας στην Αφρική αυξάνονται και ότι η Kίνα κατέστη καθαρός δωρητής στην υποσαχάρια Αφρική το 2005 και έκτοτε έχει αυξήσει τις δεσμεύσεις της για βοήθεια, υποσχόμενη να διπλασιάσει το επίπεδο βοήθειάς της του 2006 στην Αφρική έως το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει δεσμευθεί να χρηματοδοτήσει ένα αναπτυξιακό ταμείο Κίνας-Αφρικής με το ποσό των 5 δισ. δολαρίων, προκειμένου να ενθαρρύνει κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν στην Αφρική,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάδυση της Κίνας ως ενός ακόμα εναλλακτικού δωρητή θέτει υπό αμφισβήτηση την υπό όρους προσέγγιση της ΕΕ έναντι των κυβερνήσεων της Αφρικής με σκοπό την εξασφάλιση πολιτικών μεταρρυθμίσεων,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει ανασύρει 400 εκατομμύρια του ίδιου της του λαού από την απόλυτη ένδεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών και, ως εκ τούτου, διαθέτει σημαντική πείρα η οποία θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στις αφρικανικές χώρες· λαμβάνοντας, εντούτοις, υπόψη ότι η Κίνα αντιμετωπίζει πλέον μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και ανησυχητική περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενώ τα πολιτικά δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες είναι πάντοτε αυστηρά περιορισμένες και η Κίνα εξακολουθεί να επιδεικνύει χαλαρούς εργασιακούς κανόνες και ανεπαρκή κυβερνητική λογοδοσία,

ΙΓ.   επιδοκιμάζοντας την ενισχυμένη συμμετοχή της Κίνας στην αναπτυξιακή συνεργασία με αφρικανικές χώρες και, ειδικότερα, την πρόβλεψη για βοήθεια στην κατασκευή νοσοκομείων, σχολικών κτιρίων και καλύτερων υποδομών στον τομέα των μεταφορών,

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας και το εύλογο συμφέρον της για ίδια ανάπτυξη οδηγεί εκ του ασφαλούς στην αύξηση των αναγκών της σε φυσικούς και ενεργειακούς πόρους, καθώς και στην εξεύρεσή τους σε αναπτυσσόμενες χώρες, και δη στην Αφρική,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλούσιες σε πρώτες ύλες χώρες της Αφρικής αποκτούν καλύτερη θέση στην αγορά χάρη στη ζήτηση της Κίνας και άλλων ενδιαφερομένων,

P.  ΙΣΤ. ευελπιστώντας ότι η εμπλοκή της Κίνας στην Αφρική δεν θα περιλαμβάνει μόνο τα κράτη που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από άποψη ενεργειακής πολιτικής, αλλά ότι θα ληφθεί υπόψη η προοπτική συνεργασίας με όλα τα κράτη της Αφρικής,

ΙΖ.   επισημαίνοντας ότι η Κίνα αντιπροσωπεύει το 40% περίπου της συνολικής αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου τα τελευταία 4 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30% των εισαγωγών της Κίνας σε αργό πετρέλαιο προέρχεται από την Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται η εξάρτηση της Κίνας από το εισαγόμενο πετρέλαιο, τα ορυκτά και άλλες πρώτες ύλες, καθώς και ότι, έως το 2010, αναμένεται να εισάγει το 45% των αναγκών της σε πετρέλαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια και η επιθυμία της να διευρύνει την εισαγωγή ενέργειας την έχει οδηγήσει σε αναζήτηση πετρελαίου από τα αφρικανικά κράτη,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές πετρελαίου της Κίνας σχεδόν πενταπλασιάστηκαν μεταξύ του 1995 και του 2005, μετατρέποντας την Κίνα στον δεύτερο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο και εξισώνοντάς την με την ΕΕ από την άποψη των προμηθειών που εισάγονται από την Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CNPC (μια κρατική κινεζική εταιρεία πετρελαίου) ελέγχει περίπου το 60%-70% της παραγωγής πετρελαίου του Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 η Αγκόλα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κίνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα ήδη εισάγει περίπου το 28% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της από την υποσαχάρια Αφρική λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αφρικανικές εξαγωγές πετρελαίου στην Κίνα αναμένεται να αυξηθούν κατά τα προσεχή έτη,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση των αφρικανικών φυσικών πόρων από ξένες χώρες ή εταιρείες μπορεί να επιφέρει ανάπτυξη, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εξάντληση των πόρων, να υπονομεύσει τη διακυβέρνηση, σε ενδεχόμενη διαφθορά, ιδίως όπου η νοοτροπία διαφθοράς είναι ήδη διάχυτη, να επιτείνει τις κοινωνικές ανισότητες και τις δυσκολίες όσον αφορά τη μακροοικονομική σταθερότητα, καθώς και να προκαλέσει ή να επιτείνει τις συγκρούσεις, αποτελώντας σοβαρή απειλή για τη μείωση της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη,

Εμπόριο, επενδύσεις και υποδομές

Κ.   επισημαίνοντας ότι από την Αφρική προέρχεται το 9% σχεδόν των εισαγωγών της ΕΕ, οι οποίες αφορούν κατά το ήμισυ προϊόντα ενέργειας, κατά 23% βιομηχανικά προϊόντα και κατά 11% γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρική απορροφά το 8,3% των εξαγωγών της ΕΕ, το 78% των οποίων αφορά μηχανήματα, χημικά και βιομηχανικά προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νότιος Αφρική είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ (εισαγωγές και εξαγωγές), καθώς και ότι το ευρωπαϊκό εμπόριο με την Αφρική συνεχίζει να φθίνει, αν και η ΕΕ παραμένει ο σπουδαιότερος εμπορικός εταίρος,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας και ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Κίνα, καθώς και ότι η Κίνα είναι ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος με την Κίνα σχετικά με δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου δεν πρέπει να περάσει σε δεύτερη θέση, μετά τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η Κίνα γνωρίζει εκρηκτική οικονομική ανάπτυξη με μέσο όρο 9% κατ" έτος, έχει δε καταστεί ηγετική εξαγωγική χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεμφάνιση της Κίνας ως παγκόσμια οικονομία μείζονος σημασίας έχει θεμελιωδώς μεταβάλει το status quo των εμπορικών ροών και των διεθνών αγορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να στηρίξει αυτή την επέκταση, η Κίνα έχει καταστεί καθαρός εισαγωγέας πετρελαίου καθώς και πολλών άλλων πρώτων υλών και βασικών προϊόντων και η ζήτησή της έχει οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις των τιμών σε όλα τα είδη ορυκτών και γεωργικών προϊόντων,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει δικαίωμα να δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές στο πλαίσιο θεμιτού ανταγωνισμού με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η με γοργούς ρυθμούς οικονομική ανάπτυξη της Κίνας την τελευταία 20ετία είχε σημαντικό αντίκτυπο στο εμπόριο ΕΕ-Κίνας και, εν γένει, στις οικονομικές τους σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό εμπόριο (εισαγωγές και εξαγωγές) αυξήθηκε περισσότερο από 6 φορές μετά το 1978 και η αξία του ανήλθε σε 210 δισεκατομμύρια ευρώ το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ με την Κίνα στις αρχές της δεκαετίας του '80 μετετράπη σε έλλειμμα ύψους 106 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2005, το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα με οποιοδήποτε εταίρο και η Κίνα είναι τώρα ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ μετά τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2000, η ΕΕ προέβη στη σύναψη διμερούς συμφωνίας με την Κίνα σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά, γεγονός που υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος στη διαδικασία πρόσβασης της Κίνας στον ΠΟΕ, και ότι αυτή η πρόσβαση άλλαξε με πολλούς τρόπους τα εμπορικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 3,6% περίπου των εισαγωγών της Κίνας προέρχεται από την Αφρική και ότι η Αφρική απορροφά το 2,8% των κινεζικών εξαγωγών, ότι η αξία του κινεζικού εμπορίου με την Αφρική αυξήθηκε από 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 1999 σε 39,7 δισεκατομμύρια περίπου το 2005, ότι η Κίνα αποτελεί σήμερα τον τρίτο σπουδαιότερο εμπορικό εταίρο της Αφρικής, ότι η Αφρικανική ήπειρος καθίσταται αναμφιβόλως το νέο οικονομικό σύνορο της Κίνας, η οποία είναι πολύ αποτελεσματική στη χρήση στρατηγικών ανταλλαγής πετρελαίου με οικονομική βοήθεια ως εργαλεία εξωτερικής πολιτικής,

Z.  ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο μεταξύ Αφρικής και Κίνας εκτιμάται ότι αυξήθηκε από 4 δισ. δολάρια το 1995 σε 55 δισ. δολάρια το 2006, και ότι η Κίνα αποσκοπεί στην αύξησή του σε 100 δισ. δολάρια έως το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2007, η τράπεζα Exim της Κίνας εξήγγειλε την πρόθεσή της να χορηγήσει χρηματοδότηση ύψους 20 δισ. δολαρίων για εμπόριο και υποδομές στην Αφρική κατά τη διάρκεια της επόμενης τριετίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα υποσχέθηκε να χορηγήσει στην Αφρική δάνεια με προνομιακό επιτόκιο ύψους 3 δισ. δολαρίων και προνομιακές πιστώσεις αγοραστή ύψους 2 δισ. δολαρίων την επόμενη τριετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα υποσχέθηκε να ανοίξει περαιτέρω τις αγορές της στην Αφρική αυξάνοντας από 190 σε 440 και πλέον τον αριθμό των αντικειμένων που εξάγονται στην Κίνα και υπόκεινται σε μηδενικό δασμό από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στην Αφρική που διατηρούν διπλωματικούς δεσμούς με την Κίνα και θεσπίζοντας τρεις έως πέντε ζώνες εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας στην Αφρική την επόμενη τριετία,

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στον ΠΟΕ συνεπάγεται τόσο για την ΕΕ όσο και για την Κίνα σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης ότι η Kίνα εξακολουθεί να μην εκπληρώνει ούτε να υλοποιεί ικανοποιητικά πολλές από αυτές τις υποχρεώσεις,

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριοποίηση της Κίνας στην Αφρική δεν πρέπει να θεωρηθεί μόνο υπό το πρίσμα της εξασφάλισης ενέργειας και πρώτων υλών αλλά και της εξασφάλισης τροφίμων, δεδομένου ότι η εν λόγω χώρα αναμένει αύξηση των εισαγωγών της σε τρόφιμα στο μέλλον,

ΚΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελλοντικές σχέσεις της Ευρώπης με την Αφρική θα επηρεασθούν από την επιτυχή ή μη έκβαση των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης,

Λ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα, αντί για αναπτυξιακή βοήθεια, προσφέρει δάνεια που ενέχουν τον κίνδυνο μεγάλης χρέωσης για τις αφρικανικές χώρες,

ΛΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των δραστηριοτήτων της Κίνας, αποκτά και πάλι μεγαλύτερη σημασία το ουσιαστικό ζήτημα της βελτίωσης και χρηματοδότησης των υποδομών στην Αφρική,

ΛΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 50% των δημόσιων έργων στην Αφρική διεξάγονται από κινέζους εργολήπτες, καθώς και ότι, συχνά, στα κινέζικα έργα στην Αφρική απασχολούνται ως επί το πλείστον κινέζοι εργάτες,

ΛΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη χρησιμοποίηση δικού της εργατικού δυναμικού, η Κίνα εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη πρόσβαση στους κινέζους εμπόρους στην αφρικανική αγορά ασκώντας με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερη επιρροή στις αφρικανικές εθνικές οικονομίες,

ΛΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι Κινέζοι πρέπει να ενδιαφέρονται να επιτύχουν με την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης ορισμένο βαθμό επενδυτικής και νομικής ασφάλειας για τις επενδύσεις τους σε καταρρέουσες εθνικές οικονομίες,

ΛΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές κινεζικές εταιρείες μπορούν να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους επενδύοντας στην Αφρική, ότι η κινεζική εταιρεία ενέργειας CNΟΟC Ltd. ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει μερίδιο ύψους 45% σε εξωχώρια πετρελαιοπηγή στη Νιγηρία για 2.270.000.000 δολάρια ΗΠΑ,

AJ.  ΛΣT. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 η Κίνα ίδρυσε την China Investment Corporation Ltd., με περιουσιακά στοιχεία ύψους 200 δισ. δολάρια ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο,

Περιβάλλον

AK.  ΛZ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι ήδη, ή πρόκειται να καταστεί, η μεγαλύτερη χώρα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στον κόσμο και ότι οι Κινέζοι είναι τα άμεσα θύματα των εν λόγω εκπομπών· εκτιμώντας ότι η ΕΕ συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών εκπομπής CO2 παγκοσμίως και ότι οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν επίσης τις επιπτώσεις των εν λόγω εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δεσμεύσεις της συνόδου κορυφής G8+5 που αναλήφθηκαν το 2007 στο Heiligendamm περιλαμβάνεται δείκτης αναφοράς για περικοπές κατά 50% των εκπομπών έως το 2050, ότι έχουν οριστεί και άλλοι στόχοι από την ΕΕ και την Κίνα για μειωμένες εκπομπές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και ότι η Αφρική είναι η ήπειρος η οποία προβλέπεται ότι θα πληγεί περισσότερο από την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την αποψίλωση των δασών και την αλλαγή του κλίματος,

AL.  ΛH. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστεί στην Κίνα το γεγονός ότι έχει προσχωρήσει στο Πρωτόκολλο του Κιότο και στη Σύμβαση διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (CITES), καθώς και ότι η Κίνα διαθέτει πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη στην καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών και της απερήμωσης,

ΛΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από τις μισές δραστηριότητες υλοτόμησης σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Αφρικής, εκτιμάται ότι είναι παράνομες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα κατηγορείται ότι φέρει την κύρια ευθύνη για τις πρόσφατες αυξήσεις στην παράνομη υλοτομία παγκοσμίως και ότι, επί παραδείγματι, το 90% των εξαγωγών ξυλείας από την Ισημερινή Γουινέα στην Κίνα εκτιμάται ότι είναι παράνομες,

Διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα

Μ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα διακηρύσσει τις "πέντε αρχές ειρηνικής συνύπαρξης" ως τον ακρογωνιαίο λίθο της "ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής της για την ειρήνη", βάσει της έννοιας της "μη παρέμβασης", η οποία δεν είναι ουδέτερη, όπως γίνεται αντιληπτή στις αφρικανικές χώρες όπου έχουν εκφραστεί επικρίσεις για την Κίνα ή ακόμη και αντικινεζικά αισθήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι κινέζοι εργάτες πετρελαίου και ορυχείων έχουν δεχτεί επιθέσεις, απαχθεί ή δολοφονηθεί στη Ζάμπια, τη Νιγηρία και την Αιθιοπία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα επιθυμεί να θεωρείται αξιόπιστη παγκόσμια δύναμη και ότι πρέπει να της αναγνωρισθεί ότι έχει χρησιμοποιήσει την επιρροή της προκειμένου να ενθαρρύνει τη σουδανική κυβέρνηση να αποδεχτεί μια υβριδική δύναμη ΑΕ/ΟΗΕ στο Νταρφούρ· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μπορεί να διαδραματίσει κύριο ρόλο στην πρόληψη, τη μεσολάβηση και την επίλυση των συγκρούσεων,

AO.  ΜA. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα, παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει όσον αφορά ορισμένα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και ελευθερίες, εξακολουθεί να επιδεικνύει έλλειψη σεβασμού σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή και σε δίκαιη δίκη, της ελευθερίας έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και άλλων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, όπως τα εργατικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρατηρείται ιδιαίτερα σε σχέση με τους Θιβετιανούς και ότι τούτο επηρεάζει την εικόνα και τη δράση της Κίνας στο εξωτερικό, ιδίως στην Αφρική, όπου η ανάπτυξη και η χρηστή διακυβέρνηση δεν μπορούν να προοδεύσουν χωρίς δημοκρατική λογοδοσία, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου,

AP.  ΜB. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστεί στην Κίνα ότι ανταποκρίθηκε στις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ για το διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών και ότι εκπόνησε κατευθυντήριες γραμμές για υπεύθυνη συμπεριφορά των εταιρειών ξυλείας,

ΜΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστεί στην Κίνα ότι επικύρωσε τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, παρόλο που η διαφθορά παραμένει σοβαρό πρόβλημα στην Κίνα, επηρεάζοντας δραματικά την ικανότητα εκπλήρωσης, σε επαρχιακό και τοπικό επίπεδο, των πολιτικών στόχων και προδιαγραφών που καθορίζονται από την κεντρική κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πρακτικές έχουν αντίκτυπο στις αφρικανικές χώρες όπου επενδύουν η Κίνα και οι κινεζικές εταιρείες, ενισχύοντας συχνά τη διαφθορά και συντελώντας στον πλουτισμό και τη διαιώνιση διεφθαρμένων καθεστώτων στην εξουσία, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η χρηστή διακυβέρνηση, η λογοδοσία και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυστηρός σεβασμός της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς είναι απαραίτητος για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και του κράτους δικαίου,

Ειρήνη και ασφάλεια

ΜΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι, κινέζοι και άλλοι εξαγωγείς όπλων πυροδοτούν ένοπλες συγκρούσεις στην Αφρική, υπονομεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο σοβαρά την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν δεσμεύονται ακόμη νομικά από τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και ασκούν ανεπαρκή έλεγχο στα παράνομα όπλα που εξάγονται ή διαμετακομίζονται μέσω της Αφρικής,

ΜΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη ως μία από τους σημαντικότερους εξαγωγείς όπλων παγκοσμίως και ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

AT.  ΜΣT. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις κινεζικές εξαγωγές συμβατικών όπλων, καθώς και φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αμνηστία εξέθεσε πρόσφατα την Κίνα για "επικίνδυνα ανεκτική" προσέγγιση έναντι των εξαγωγών όπλων, καθώς και ότι η Κίνα είναι υπεύθυνη για σημαντικές μεταφορές όπλων σε χώρες που μαστίζονται από συγκρούσεις, ακόμη και κατά παράβαση του εμπάργκο στο Νταρφούρ, τη Λιβερία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

AU.  ΜZ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστεί στην Κίνα ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει ήδη απασχολήσει πάνω από 3.000 στρατιώτες σε ειρηνευτικές αποστολές στην Αφρική,

1.   τονίζει την ανάγκη οι πολιτικές της ΕΕ να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην Αφρική, διασφαλίζοντας ειδικότερα την τήρηση των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων· υπογραμμίζει υπό αυτό το πρίσμα, τη σημασία της Συνθήκης της Λισαβόνας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της συνεκτικότητας της δράσης της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, περιλαμβάνοντας δεόντως την προβληματική και τις πολιτικές που άπτονται της ανάπτυξης·

2.   προτρέπει την ΕΕ να αναπτύξει συνεκτική στρατηγική η οποία να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που δημιουργούν αναδυόμενοι χορηγοί στην Αφρική, όπως η Κίνα, συμπεριλαμβανομένης μιας συντονισμένης προσέγγισης από διάφορα κράτη μέλη και θεσμικά όργανα της ΕΕ· σημειώνει ότι μια τέτοια αντιμετώπιση δεν πρέπει να προσπαθεί να συναγωνισθεί την Κίνα στις μεθόδους και στους σκοπούς της, εφόσον κάτι τέτοιο δεν θα συμβιβαζόταν αναγκαστικά με τις αξίες, τις αρχές και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της ΕΕ· επισημαίνει ότι μια τέτοια ανταπόκριση θα πρέπει να εντάσσεται στον διάλογο της ΕΕ με την ΑΕ και στις σχέσεις με όλους τους αφρικανούς εταίρους· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με την Κίνα για την αναπτυξιακή πολιτική, προκειμένου να συζητηθούν μέθοδοι και στόχοι, πρέπει όμως επίσης να συνεχίσει να εμμένει σε μία αναπτυξιακή συνεργασία με γνώμονα την δική της προσέγγιση·

3.   προτρέπει την ΕΕ να διατηρήσει, ακόμη και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με άλλους δωρητές, τα υψηλά της πρότυπα όσον αφορά την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να λάβει θέση σε αυτόν τον ανταγωνισμό με ποιοτικά καλύτερες προσφορές, όπως για παράδειγμα με τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων για την επεξεργασία πρώτων υλών στη χώρα προέλευσης, οι οποίες δεν θα παραβλάπτουν το κλίμα, και με την πρόσληψη και κατάρτιση τοπικού εργατικού δυναμικού· σημειώνει ότι η προετοιμασία τέτοιων προσφορών πρέπει να ενταχθεί στον διάλογο της ΕΕ με την ΑΕ και στις σχέσεις με όλους τους αφρικανούς εταίρους, ειδικότερα όσον αφορά την υλοποίηση της κοινής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής και του σχεδίου δράσης της·

4.   επικροτεί την προθυμία της Κίνας να παράσχει πρακτική συνεργασία προς αφρικανικές χώρες χωρίς να τις χειραγωγεί· επισημαίνει ότι μια τέτοιου είδους συνεργασία είναι ρεαλιστικής φύσεως· εκφράζει τη λύπη του εν προκειμένω για τη συνεργασία της Κίνας με καταπιεστικά καθεστώτα στην Αφρική· τονίζει ότι είναι επιθυμητό η συνεργασία να συνδεθεί και με προϋποθέσεις πολιτικής φύσεως και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα πρέπει να διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο·

5.   καλεί την ΕΕ και την Κίνα να συζητούν, να αναπτύσσουν και να διατυπώνουν, όποτε είναι δυνατόν, τις στρατηγικές τους σε σχέση με την Aφρική με στόχο υπεύθυνη δέσμευση για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και την επιδίωξη των ΑΣΧ· τονίζει τη σημασία διαμόρφωσης εποικοδομητικών διαλόγων σε πολυμερές πλαίσιο με όλους τους σχετικούς παράγοντες στην ήπειρο, ιδίως την ΑΕ και τη NEPAD· ζητεί εν προκειμένω από την ΕΕ να διασφαλίσει ότι στο αφρικανικό φόρουμ εταιρικής σχέσης θα μετέχουν όλοι οι σημαντικοί χορηγοί και επενδυτές, και ιδίως η Kίνα·

6.   προτρέπει την ΕΕ και την Κίνα να αυξήσουν τη στήριξη της NEPAD ως κινητήριας δύναμης για μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης στην Αφρική και να υποστηρίξουν επίσης τους αφρικανικούς περιφερειακούς οργανισμούς, την ΑΕ, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο (ΠΚ) και τα αφρικανικά εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις ως προς την ενίσχυση του ηγετικού τους ρόλου και της οικειοποίησης μιας τέτοιας στρατηγικής· καλεί την ΕΕ να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της Αφρικής να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα χορηγών και επενδυτών και να εγγυηθεί ότι οι ξένες επενδύσεις συμβάλλουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

7.   τονίζει ότι είναι πρόθυμο να διεξαγάγει διάλογο με το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και τα αφρικανικά εθνικά κοινοβούλια με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων·

8.   καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει την Κίνα να αναλάβει τις ευθύνες της ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της "ευθύνης για προστασία", αναγνωρίζοντας ότι και μόνη η παρουσία της Κίνας στην Αφρική, ανεξαρτήτως των προθέσεων που μπορεί να εκφράζει μια "πολιτική μη ανάμειξης", έχει πραγματικό αντίκτυπο –μεταξύ άλλων, και πολιτικό– στις χώρες υποδοχής·

9.   καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από τα αφρικανικά κράτη, καθώς και από την ΑΕ, κατά τη μελέτη των επιπτώσεων της παρουσίας της Κίνας στην Αφρική· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποφεύγει τις γενικεύσεις για τον ρόλο της Κίνας, να την αντιμετωπίζει με ανοιχτή και εποικοδομητική στάση, και δεν θα πρέπει να επιχειρεί να επιβάλλει τα ευρωπαϊκά μοντέλα και απόψεις·

Βιώσιμη ανάπτυξη

10.   καλεί την ΕΕ να αρχίσει διάλογο με την Αφρική και την Κίνα προς αμοιβαίο όφελός τους, με βάση τις ανάγκες και προς το συμφέρον των αφρικανικών χωρών και λαών, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συνεκτικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας, η οποία θα αξιοποιήσει συγκεκριμένους διαύλους συνεργασίας και θα ενισχύσει τις συμπράξεις, αποφεύγοντας χωριστούς θύλακες δράσης· προτείνει να συστήσουν η ΕΕ, η ΑΕ και η Κίνα μόνιμο συμβουλευτικό όργανο που θα προάγει τη συνοχή και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας· καλεί την ΕΕ, την Κίνα και την Αφρική να θεσπίσουν παγκόσμιο πλαίσιο για συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια που αφορούν κοινές προκλήσεις, όπως η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η γεωργία, το νερό και η υγεία·

11.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τις χώρες της Αφρικής υλοποιώντας τις δεσμεύσεις για παροχή βοήθειας και ανάγοντας σε προτεραιότητα την προσπάθεια επίτευξης των AΣX· επικροτεί την αύξηση κατά 6% της βοήθειας της ΕΕ και κατά 2,9% της βοήθειας που παρασχέθηκε από τα 15 κράτη μέλη το 2006 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) από τα 15 κράτη μέλη προς όλες τις περιοχές μειώνεται ως μερίδιο του ΑΕΕ από 0,44 ΕΑΒ/ΑΕΕ το 2005 σε 0,43 ΕΑΒ/ΑΕΕ το 2006· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι τέσσερα κράτη μέλη απέτυχαν να εκπληρώσουν τον στόχο του 0,33% του ΑΕΕ το 2006 και θα αποτύγχαναν ακόμη περισσότερα εάν η ελάφρυνση του χρέους και άλλα κονδύλια που δεν αντιστοιχούν σε διαθέσιμα κονδύλια για αναπτυσσόμενες χώρες αφαιρούνταν από τα στοιχεία της ΕΑΒ·

12.   υπενθυμίζει ότι απώτερος στόχος οποιασδήποτε αναπτυξιακής πολιτικής, είτε αυτή εφαρμόζεται από την ΕΕ είτε από την Κίνα, θα πρέπει να είναι η μείωση και η εξάλειψη της φτώχειας·

13.   καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις δεσμεύσεις για παροχή βοήθειας χωρίς προϋποθέσεις και να ενθαρρύνει την Κίνα να προσφέρει βοήθεια χωρίς προϋποθέσεις στους αφρικανούς εταίρους της, διασφαλίζοντας ότι οι οικονομικοί όροι που συνοδεύουν διεθνείς δωρεές ή δάνεια δεν θα υπονομεύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη· προτρέπει υπό αυτή την έννοια την ΕΕ να ζητήσει από την Κίνα να δεσμευθεί υπέρ της επέκτασης της τοπικής αγοράς εργασίας στην Αφρική, αντί να εισκομίζει χιλιάδες κινέζων εργατών·

14.   καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει την Κίνα να χρησιμοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της στον τομέα της υγείας για τη στήριξη πρωτοβουλιών με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων δημόσιας υγείας στην Αφρική προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να στηριχθούν πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των πανδημιών που συνδέονται με τη φτώχεια και σπέρνουν τον όλεθρο στην Αφρική, όπως το HIV/AIDS, η ελονοσία και η φυματίωση·

15.   καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει στον εποικοδομητικό διάλογο, στο πλαίσιο της επιτροπής αναπτυξιακής βοήθειας (ΕAB) του ΟΟΣΑ, με νεοεμφανιζόμενους δωρητές εκτός ΕΑΒ, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, με στόχο την ενθάρρυνσή τους να υιοθετήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα της ΕΑΒ ή ισότιμους κώδικες και να σεβαστεί τις αρχές της Διακήρυξης του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας·

16.   προτρέπει την ΕΕ να ενθαρρύνει την Κίνα να δημιουργήσει ειδικό οργανισμό βοήθειας με στόχο την ενίσχυση της κινεζικής εμπειρογνωμοσύνης και ανεξαρτησίας όσον αφορά την παροχή βοήθειας και να δεσμευτεί για διαφανή διαδικασία υποβολής εκθέσεων σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού για τη βοήθεια· καλεί την ΕΕ να βοηθήσει την Κίνα προκειμένου να αναπτύξει αυτήν την εμπειρογνωμοσύνη, εφόσον της ζητηθεί·

17.   ενθαρρύνει την ΕΕ και τις αφρικανικές χώρες να καλέσουν τους κινέζους εκπροσώπους να συμμετάσχουν σε διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις συντονισμού των χορηγών·

18.   καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει την Κίνα να συμμετάσχει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη δημογραφική κατάσταση στην Αφρική· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού είναι υψηλότερο από το ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης σε πολλά μέρη της Αφρικής και ότι τα μέτρα για την αλλαγή αυτής της κατάστασης περιλαμβάνουν τη βελτίωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, όπως αναφέρεται στην έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Διάσκεψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη του 1994·

19.   τονίζει ότι όλες οι διεθνείς εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη πρέπει να εστιάζονται στους ανθρώπους, εφόσον η βιώσιμη ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο μέσω της ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι οι γυναίκες και οι μειονοτικές ή ευάλωτες ομάδες πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης στήριξης και να αντιμετωπίζονται ως σημαντικοί παράγοντες ανάπτυξης και ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η λειτουργία ελεύθερων και πολυφωνικών μέσων ενημέρωσης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και πρέπει να υποστηρίζονται από τέτοιες εταιρικές σχέσεις·

20.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιτύχουν μεγαλύτερη προβολή στην Αφρική και στην ΕΕ με την παρουσία, τις επισκέψεις και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις διαλόγου υψηλόβαθμων εκπροσώπων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων·

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

21.   πιστεύει ότι, όσον αφορά την εμπλοκή της Κίνας στην Αφρική, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη συνεργασία με την Αφρική στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια· ελπίζει σε μια ενεργό πολιτική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ της Αφρικής και της ΕΕ·

22.   αναγνωρίζει τη σημασία της διαφανούς διαχείρισης των φυσικών πόρων για την κινητοποίηση εσόδων τα οποία είναι καθοριστικά για την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του εφοδιασμού και αποτρέποντας τις συγκρούσεις που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους και την αστάθεια σε χώρες πλούσιες σε φυσικούς πόρους· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει τις πλούσιες σε πόρους αφρικανικές χώρες να συμμορφωθούν με την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια στην εξορυκτική βιομηχανία (ΠΔΕΒ) προσφέροντας ενισχυμένη πολιτική, οικονομική και τεχνική στήριξη στην ΠΔΕΒ, ώστε να δοθεί, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει ελεύθερα και αποτελεσματικά στην ΠΔΕΒ· προτρέπει την ΕΕ να ενθαρρύνει ενεργά την κινεζική κυβέρνηση και τις κινεζικές επιχειρήσεις να υποστηρίξουν την ΠΔΕΒ· καλεί την ΕΕ να ταχθεί υπέρ της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της ΠΔΕΒ σε άλλους φυσικούς πόρους, όπως η ξυλεία, αλλά και της συμπερίληψης της ροής εσόδων σε κυβερνήσεις μέσω δανείων που στηρίζονται σε φυσικούς πόρους·

23.   θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να καλέσει η ΕΕ όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Αφρική να τηρούν αυστηρά τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες προστασίας που θέσπισε η Παγκόσμια Τράπεζα, το 2002, για τις εξορυκτικές βιομηχανίες·

24.   καλεί την ΕΕ να προαγάγει ενεργά τη διαφάνεια, όχι μόνο όσον αφορά την είσπραξη εσόδων, αλλά και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα έσοδα από τους φυσικούς πόρους, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας στις χώρες της Αφρικής· προτρέπει την ΕΕ να προαγάγει τον "υπεύθυνο δανεισμό" από όλους τους χορηγούς, απαιτώντας από τις πλούσιες σε φυσικούς πόρους χώρες με ιστορικό κακής διακυβέρνησης και διαφθοράς να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των εσόδων ως προϋπόθεση για την αποστολή μη ανθρωπιστικής βοήθειας· καλεί την ΕΕ να εφαρμόζει με μεγαλύτερη συνέπεια τα άρθρα 96 και 97 της συμφωνίας του Κοτονού και έναντι των πλούσιων σε φυσικούς πόρους χωρών και να αρχίσει παράλληλα διάλογο με την Κίνα και άλλους χορηγούς προκειμένου να αυξήσει με συντονισμένες ενέργειες την αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων μέτρων· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα καθιστώντας τα ίδια της τα αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια υπόδειγμα διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης·

25.   προτρέπει την ΕΕ να συνηγορήσει υπέρ αυστηρότερων διεθνών ελέγχων στο εμπόριο παράνομης ξυλείας και ελεφαντόδοντου· καλεί την ΕΕ να ταχθεί υπέρ των αρχών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), καθώς επίσης να ενθαρρύνει την Κίνα να υιοθετήσει τις εν λόγω αρχές στις εισαγωγές ξυλείας της από την Αφρική, προκειμένου να αναχαιτίσει το εμπόριο παράνομης ξυλείας και να προωθήσει τη βιώσιμη διαχείριση των δασών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έγκαιρες προτάσεις με σκοπό να καταστούν παράνομες όλες οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας παράνομης προέλευσης στην ΕΕ, ώστε να αποθαρρύνει την Κίνα να προμηθεύεται παρανόμως αφρικανική ξυλεία για τις εξαγωγές επίπλων της· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο των διαπραγματεύσεών της και στις εθελούσιες συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες· ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει την ενίσχυση παρόμοιων πρωτοβουλιών, όπως τα FLEGT της Αφρικής και της Ασίας·

26.   καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τη σύναψη διεθνών συμβάσεων εξόρυξης ή εξερεύνησης ενεργειακών πόρων στις οποίες θα περιλαμβάνεται η διαφάνεια των ρυθμίσεων αδειοδότησης και των συμβατικών όρων που καθορίζουν τις δημοσιονομικές ροές προς τις κυβερνήσεις καθώς και ρήτρα σχετικά με την επένδυση ποσοστού των κερδών για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων·

27.   καλεί την ΕΕ και την Κίνα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων μέσω συντονισμένης δράσης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπεφωνημένο ορισμό της έννοιας των "πόρων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση συγκρούσεων" και τον ορισμό διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη πολυμερών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του θέματος·

28.   καλεί την ΕΕ και την Κίνα να επενδύσουν περισσότερο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως τρόπο αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της αλλαγής του κλίματος, καθώς και ως τρόπο πρόληψης των συγκρούσεων που σχετίζονται με τη σπανιότητα των πόρων όπως το πετρέλαιο·

Εμπόριο, επενδύσεις και υποδομές

29.   επισημαίνει ότι η διαφοροποίηση του εμπορίου αποτελεί, σε γενικές γραμμές, κομβικό παράγοντα που οδηγεί σε αξιόπιστη οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα αφρικανικά κράτη· υπογραμμίζει ότι οι εξαγωγές προϊόντων της Κίνας στην Αφρική δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη αφρικανικών βιομηχανιών ή να καταστρέψουν την ανταγωνιστικότητά τους·

30.   ζητεί από την ΕΕ και καλεί την Κίνα να προσφέρουν στην Αφρική διέξοδο από την "παγίδα των βασικών αγαθών" και να ενθαρρύνουν τη μετατροπή της από περιοχή που εξάγει βασικά προϊόντα σε περιοχή που μεταποιεί βασικά προϊόντα και αναπτύσσει υπηρεσίες· προτρέπει την ΕΕ, υπό αυτό το πρίσμα, να ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, κυρίως τα κράτη μέλη και τους νεοεμφανιζόμενους χορηγούς όπως η Κίνα, να διαφοροποιήσουν το εμπόριο και τις επενδύσεις, να μεταφέρουν τεχνολογία στους Αφρικανούς, να ενισχύσουν τους διεθνείς κανόνες δίκαιου εμπορίου, να διευρύνουν την πρόσβαση των αφρικανικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά, να μειώσουν τους δασμούς επί των μεταποιημένων εμπορευμάτων από την Αφρική, να προωθήσουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και την πρόσβασή του σε χρηματοδότηση, να προωθήσουν τη διευκόλυνση του εμπορίου, να ενθαρρύνουν την περιφερειακή ολοκλήρωση στην Αφρική και να διευκολύνουν τις ροές εμβασμάτων από αφρικανούς κατοίκους·

31.   καλεί την ΕΕ να διευρύνει τον οικονομικό της αντίκτυπο στην ανάπτυξη της Αφρικής μεταρρυθμίζοντας την κοινή γεωργική της πολιτική και διευκολύνοντας την πρόσβαση των αφρικανικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη στις μεταρρυθμίσεις της δικής τους γεωργικής πολιτικής τις αναπτυξιακές δυνατότητες της αφρικανικής γεωργίας, να διευκολύνουν την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων από την Αφρική και να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο, κατά τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής στην Αφρική, η οποία θα εξασφαλίζει είδη διατροφής και απασχόληση·

32.   καλεί την ΕΕ και την Κίνα να δραστηριοποιηθούν περισσότερο υπέρ ενός δίκαιου παγκοσμίου εμπορίου με σκοπό την επίτευξη της συνοχής μεταξύ των εμπορικών και αναπτυξιακών πολιτικών, τη σαφή αύξηση του μεριδίου των παραγωγών και των εργαζομένων στα κέρδη από το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών, τη διεύρυνση της πρόσβασης αφρικανικών προϊόντων στις παγκόσμιες αγορές και τη μείωση των δασμών εισαγωγής έτοιμων προϊόντων από την Αφρική· απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση της Κίνας και την ΕΕ να αναπτύξουν στρατηγική για τις εξαγωγές που δεν θα εμποδίζει την παραγωγή προϊόντων στην Αφρική υπό περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμους όρους·

33.   απευθύνει έκκληση στην Κίνα να λάβει υπόψη, κατά τη χορήγηση των δανείων της, τις εμπειρίες που οδήγησαν στην εμφάνιση κρίσης χρέους σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και να μην επαναλάβει τα παλαιότερα σφάλματα των δανειστών·

34.   επικροτεί το μέτρο που ελήφθη από την Κίνα για τη βελτίωση της κοινωνικής νομοθεσίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων από την 1η Ιανουαρίου 2008, ως αποτέλεσμα πίεσης εκ μέρους του ΠΟΕ και της διεθνούς κοινής γνώμης, τονίζει δε ότι περισσότερο δεσμευτικοί κοινωνικοί νόμοι στην Κίνα θα έχουν θετικές επιπτώσεις στις εμπορικές συναλλαγές της Kίνας στην Aφρική·

35.   υπογραμμίζει τη σημασία για την Αφρική της δυνατότητας να χαράξει τη δική της στρατηγική έναντι της Κίνας· διαπιστώνει ότι μια τέτοια στρατηγική έχει μεγάλη σημασία για την ενίσχυση της αμοιβαιότητας των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Κίνας και Αφρικής· τονίζει ότι η εν λόγω στρατηγική πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στη μεγαλύτερη συμμετοχή αφρικανών εργαζομένων σε σχέδια της Κίνας στην Αφρική, μεγαλύτερη προθυμία εκ μέρους της Κίνας για τη μεταφορά τεχνολογίας και σε μεγαλύτερη πρόσβαση σε κινεζικές αγορές τυπικών αφρικανικών εξαγωγών, όπως ο καφές, το κακάο και τα δερμάτινα είδη·

36.   συνιστά στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με την Κίνα για νέο εμπορικό κεφάλαιο στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, να επιμείνει σε δεσμευτική γλώσσα όσον αφορά τα βασικά πρότυπα εργασίας της ΔΟΕ, την εταιρική κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική ευθύνη, διατάξεις κατά του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, συστάσεις του ΔΟΕ για αξιοπρεπή εργασία, καθώς και την εκπλήρωση απαιτήσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

37.   υπογραμμίζει τη σημασία της χρησιμοποίησης τοπικού εργατικού δυναμικού με δίκαιους οικονομικούς όρους κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές και κατασκευές εργοστασίων· συνιστά μεγαλύτερη δέσμευση στην εξειδίκευση των εργαζομένων στο πλαίσιο υποτροφιών και κυκλικής μετανάστευσης· συνιστά μεγαλύτερη συμπερίληψη των αποδήμων Αφρικανών, μέρος των οποίων διαθέτει υψηλή εξειδίκευση, καθώς και τη διευκόλυνση μεταφοράς χρημάτων στην Αφρική από τους Αφρικανούς που ζουν στο εξωτερικό·

38.   κατανοεί τον έντονα θετικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) όσον αφορά την υποστήριξη της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· συνιστά στην Επιτροπή να ευθυγραμμίσει υφιστάμενα αφρικανικά και ευρωπαϊκά προγράμματα επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην οικοδόμηση δυνατοτήτων ΤΠΕ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τόσο οι θεσμοί όσο και οι πολιτικές αποσκοπούν στη διευκόλυνση των επενδύσεων, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογιών·

39.   καλεί την ΕΕ και την Κίνα να στηρίξουν τις προσπάθειες της ΑΕ και της NEPAD για τη διενέργεια εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αξιολόγηση της δυνατότητας προγραμμάτων ξένων επενδύσεων στην Αφρική να προσφέρουν ανάπτυξη υπέρ των φτωχών, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών, καθώς και για την ανάπτυξη διαφανέστερου συστήματος ανάθεσης συμβάσεων και δημοσίων δαπανών· υπογραμμίζει τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες των αφρικανικών χωρών σε σχέση με τα κέρδη τα οποία αποκομίστηκαν από την πρόσφατη αύξηση των τιμών των αγαθών, τα έσοδα από την εξερεύνηση πηγών ενέργειας και τις ροές ξένων επενδύσεων και συνιστά στην ΕΕ και στην Κίνα να υποστηρίξουν στοχοθετημένα σε αυτό το πλαίσιο τη δημιουργία ανάλογων διοικητικών ικανοτήτων·

40.   καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει σε κοινά σχέδια με την Κίνα και την Αφρική, στους τομείς της αναζήτησης ενεργειακών πόρων, των μεταφορών και των υποδομών, με στόχο την ανάπτυξη, από κοινού με την ΑΕ και τη NEPAD, κοινής δέσμης κανόνων δεσμευτικής συμμετοχής και επενδύσεων·

41.   καλεί την ΕΕ και την Κίνα να επενδύσουν στην κατάρτιση και την εκπαίδευση στην Αφρική, καθώς οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι αποτελούν τους πυλώνες μιας περισσότερο ανεξάρτητης ανάπτυξης·

42.   καλεί την ΕΕ να προχωρήσει πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού φόρουμ ΕΕ-Αφρικής και να αναπτύξει συνεκτικό σχέδιο δράσης με στόχο την τόνωση και τη διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Αφρική·

43.   αναγνωρίζει ότι υπάρχει συγκριτικό μειονέκτημα για τις ευρωπαϊκές οικονομικές επενδύσεις στην Αφρική λόγω της φανερής ή συγκεκαλυμμένης επιδότησης κινεζικών σχεδίων και προσφορών που πραγματοποιεί η κινεζική κυβέρνηση (ή ακραιφνώς κρατικές εταιρείες), λόγω του υψηλότερου κόστους που προκαλεί η μη εφαρμογή κοινωνικών και οικονομικών προτύπων εκ μέρους των κινέζων ανταγωνιστών, λόγω της υπό όρους κινεζικής βοήθειας, που παρεμποδίζει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να εμπλακούν σε σχέδια που χρηματοδοτούνται από την κινεζική βοήθεια και λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδοτικά και επενδυτικά μέσα επιχειρηματικού κινδύνου για ευρωπαϊκές εταιρείες·

Το περιβάλλον

44.   επισημαίνει τον οικολογικό αντίκτυπο της παρουσίας της Κίνας στην Αφρική· καλεί την Κίνα να ενεργήσει υπεύθυνα ως προς τη διαχείριση του περιβάλλοντος, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στην Αφρική·

45.   καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει τους κινεζικούς οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων, περιλαμβανομένης της Tράπεζας Exim, να διενεργούν συστηματικές εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα υποδομής στην Αφρική, όπως φράγματα, δρόμοι και ορυχεία·

46.   επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει παγκόσμια συμμαχία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, ενισχύοντας ειδικότερα τη συνεργασία για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος· ζητεί από την ΕΕ να καλέσει την Κίνα να συμμετάσχει σε βασικούς τομείς του σχεδίου εργασίας της συμμαχίας, όπως ο διάλογος για τη μείωση των κινδύνων καταστροφής και η ανάπτυξη θωράκισης έναντι της αλλαγής του κλίματος, που αποτελούν τομείς ζωτικής σημασίας της συνεργασίας λαμβανομένης υπόψη της θέσης της Κίνας ως μείζονος χορηγού βοήθειας και επενδυτή στην Αφρική, δεδομένου ότι επενδύει συχνά σε σχέδια υποδομής μεγάλης κλίμακας, τα οποία τείνουν να έχουν υψηλή ευαισθησία στην αλλαγή του κλίματος·

47.   ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, σύμφωνα με ένα σύστημα όπου η υποχρέωση για συνεισφορά εξαρτάται τόσο από τις παρελθούσες εκπομπές όσο και από την οικονομική ικανότητα, οι δε οικονομικοί πόροι δεν εκτρέπονται από τους υπάρχοντες προϋπολογισμούς βοήθειας· προτρέπει ως εκ τούτου την ΕΕ να ταχθεί υπέρ της ενισχυμένης, συντονισμένης και συμπληρωματικής διεθνούς δράσης για την παροχή οικονομικών πόρων και επενδύσεων με στόχο τη στήριξη μέτρων μετριασμού και προσαρμογής στην Αφρική, κυρίως υπό τη μορφή βελτιωμένης πρόσβασης σε επαρκείς, προβλέψιμους και βιώσιμους οικονομικούς πόρους, οικονομική και τεχνική στήριξη για τη δημιουργία υποδομής κατά την εκτίμηση του κόστους προσαρμογής σε σχέση με τη βοήθεια με στόχο τον καθορισμό των οικονομικών αναγκών της, και την παροχή νέων και πρόσθετων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης και με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης· προτρέπει οποιοδήποτε παρεχόμενο κονδύλι του προϋπολογισμού να χορηγείται με την ελάχιστη γραφειοκρατία· επιμένει να τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων·

48.   καλεί την ΕΕ να πραγματοποιήσει πολυμερή διάλογο με τα κράτη μέλη της ΑΕ και την Κίνα, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, σχετικά με τις παγκόσμιες απειλές που οφείλονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στην αλλαγή του κλίματος, και να προωθήσει τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του σχεδίου δράσης του Μπαλί που υπεγράφη κατά την 13η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP-13) στις 15 Δεκεμβρίου 2007 στο Μπαλί, ως πλαίσιο για μετά το 2012·

49.   καλεί την ΕΕ να ηγηθεί της προσπάθειας μετριασμού της κλιματικής αλλαγής εγκαινιάζοντας ένα "κατεπείγον πρόγραμμα" το οποίο θα παρέχει οικονομική στήριξη μεγάλης κλίμακας, επιπρόσθετης των υφιστάμενων κονδυλίων του προϋπολογισμού βοήθειας, στην ανάπτυξη τεχνολογιών πράσινης ενέργειας τόσο στις αναδυόμενες οικονομίες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις διαφορετικές ανάγκες τους· καλεί ειδικότερα την ΕΕ να παράσχει χρηματοδότηση προκειμένου να καταστήσει δυνατή τη μεταφορά φθηνών, πράσινων τεχνολογιών σε αφρικανικές χώρες, αναγνωρίζοντας ότι η αυξημένη χρηματοδότηση για τη μεταφορά τεχνολογίας αποτελεί καίριο βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας για ένα μετά το 2012 πλαίσιο για την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη έως το 2009·

50.   προτρέπει την ΕΕ και την Κίνα, σύμφωνα με τη συμφωνία σχέδιο δράσης του Μπαλί, να διασφαλίσουν ότι τα σχέδιά της στην Αφρική, ιδίως η εξερεύνηση ενεργειακών πόρων, είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα και συμβατά με το σχέδιο δράσης του Μπαλί·

51.   αναγνωρίζει το μερίδιο ευθύνης του εμπορίου και της κατανάλωσης της Δύσης στη δημιουργία αυξανόμενης ζήτησης εκ μέρους της Kίνας για φυσικούς πόρους στην Αφρική, καθώς και για αυξημένες εκπομπές CO2 στις αναπτυσσόμενες χώρες ως αποτέλεσμα της ανάθεσης ρυπογόνων βιομηχανιών σε τρίτους· καλεί την ΕΕ να εγείρει το ζήτημα της δικαιοσύνης όσον αφορά το εμπόριο και το κλίμα ως τμήμα της ατζέντας της τριμερούς συνεργασίας με την Κίνα και την Αφρική· καλεί επίσης την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα για την προώθηση κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης κατανάλωσης, (συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης προϊόντων η οποία θα καταδεικνύει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, από την εξόρυξη των φυσικών πόρων έως την παραγωγή και τη μεταφορά)·

52.   προτρέπει την ΕΕ να ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας, ιδίως με την Κίνα, προκειμένου να στηρίξει την επείγουσα εφαρμογή μέτρων προσαρμογής, κυρίως μέσω εκτιμήσεων της ευαισθησίας, τον καθορισμό προτεραιότητας των δράσεων, τις εκτιμήσεις οικονομικών αναγκών, τη δημιουργία υποδομών και στρατηγικών ανταπόκρισης, την ένταξη των μέτρων προσαρμογής στον τομεακό και εθνικό σχεδιασμό, ειδικά σχέδια και προγράμματα, μέσα για την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής, και άλλους τρόπους ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η φιλική προς το κλίμα ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις επείγουσες και άμεσες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών που είναι ευαίσθητες στις δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όπως οι χώρες της Αφρικής, που πλήττονται ιδιαίτερα από την ξηρασία, την απερήμωση και τις πλημμύρες·

53.   καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τον διάλογο με την Αφρική και την Κίνα και να αναπτύξει κοινές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η αποψίλωση των δασών, η απερήμωση και ο κατακερματισμός, η μείωση ή η απώλεια της βιοποικιλότητας και της γονιμότητας του εδάφους, καθώς και η ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας· καλεί την ΕΕ να προαγάγει την ενεργειακή απόδοση, τις πράσινες τεχνολογίες, τη διαχείριση κινδύνων και τις ικανότητες έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και την υπεύθυνη εκβιομηχάνιση και κατανάλωση·

Χρηστή διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα

54.   καλεί τις κινεζικές αρχές να σεβαστούν τις αρχές της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις τους με την Αφρική·

55.   καλεί την ΕΕ να ενεργεί σύμφωνα με τις αξίες, τις αρχές και τις δεσμεύσεις της, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με τις αφρικανικές κυβερνήσεις οι οποίες παρεμποδίζουν ή στρεβλώνουν τη δημοκρατία και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, στερώντας τους τον έλεγχο της βοήθειας, της δημοσιονομικής στήριξης ή των επενδύσεων· προτρέπει την ΕΕ να διασφαλίσει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανθρωπιστική ή άλλη βοήθεια παρέχεται μέσω τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και συμβάλλει στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων αυτών των οργανώσεων· καλεί την ΕΕ να απευθύνει έκκληση σε άλλους σημαντικούς δωρητές, όπως η Κίνα, οι οποίοι δεσμεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις, τα σύμφωνα και τα όργανα του ΟΗΕ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ενεργήσουν με παρόμοιο τρόπο·

56.   τονίζει ότι, παρά τη σημασία αρχών όπως η κυριαρχία, η κυριότητα και η ευθυγράμμιση, οι "χωρίς προϋποθέσεις" επενδύσεις της Κίνας σε αφρικανικές χώρες οι οποίες κακοδιοικούνται από καταπιεστικά καθεστώτα, συμβάλλουν στη διαιώνιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην περαιτέρω καθυστέρηση της δημοκρατικής προόδου και παρεμποδίζουν την αναγνώριση της χρηστής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου και του ελέγχου της διαφθοράς· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της ενίσχυσης της υποστήριξης από την ΕΕ προς τις κυβερνήσεις, τους θεσμούς και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αφρική, όπως τα εθνικά κοινοβούλια, οι οργανώσεις για την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πλουραλιστικά κομματικά συστήματα, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και οι φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς·

57.   καλεί την ΕΕ να ζητήσει από όλες τις χώρες που είναι δωρητές και αποδέκτες βοήθειας να σέβονται τις κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα διαφάνειας που έχουν θεσπιστεί από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· προτρέπει την ΕΕ να πείσει τις κινεζικές αρχές να ενθαρρύνουν τις εθνικές τράπεζες να υιοθετήσουν τις "αρχές του Ισημερινού" σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

58.   προτρέπει την ΕΕ να ενθαρρύνει την Κίνα να εγκρίνει οικειοθελώς τις διατάξεις της σύμβασης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και να διασφαλίσει την εφαρμογή της, όχι μόνο εντός της Κίνας, αλλά και στις σχέσεις της με τις χώρες της Αφρικής·

59.   καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη και την Κίνα να συμμετάσχουν στις τρέχουσες παγκόσμιες πρωτοβουλίες προκειμένου να διευκολύνουν την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων δυνάμει του τμήματος V της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πρωτοβουλίας για την ανάκτηση κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων (StAR), την οποία ξεκίνησαν πρόσφατα η Παγκόσμια Τράπεζα και η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UNODC)·

60.   καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει την Κίνα να επικυρώσει τις συμβάσεις της ΔΟΕ που δεν έχει ακόμη εγκρίνει και να διασφαλίσει την εφαρμογή τους στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου εμπλέκονται κινεζικές επενδύσεις, εταιρείες, εμπειρογνώμονες ή εργαζόμενοι, κυρίως στην Αφρική·

61.   καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει την ανάπτυξη διεθνών και νομικά δεσμευτικών κωδίκων συμπεριφοράς για τη χρηστή διακυβέρνηση, ασφαλείς και ισότιμους όρους εργασίας, εταιρική κοινωνική ευθύνη και πρακτικές περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς επίσης να στηρίξει την εταιρική λογοδοσία·

Ειρήνη και ασφάλεια

62.   καλεί την ΕΕ να μετατρέψει τον Κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων σε νομικώς δεσμευτικό κείμενο·

63.   καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει την Κίνα να αυξήσει τη διαφάνεια του εθνικού καθεστώτος της για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, ειδικότερα μέσω της διασφάλισης της πλήρους καταγραφής των εξαγωγών στο μητρώο εξαγωγών συμβατικών όπλων του ΟΗΕ και μέσω της αναβάθμισης των κανόνων της για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, προκειμένου να τερματιστούν οι μεταφορές όπλων σε χώρες και περιοχές, κυρίως της Αφρικής, στις οποίες καταστρατηγούνται συστηματικά τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο·

64.   καλεί την ΕΕ να διατηρήσει το εμπάργκο όπλων έναντι της Κίνας, εφόσον η Κίνα συνεχίζει να εξάγει όπλα σε ένοπλες δυνάμεις και ένοπλες ομάδες χωρών, πολλές εκ των οποίων βρίσκονται στην Αφρική, οι οποίες τροφοδοτούν και διαιωνίζουν τις συγκρούσεις και διαπράττουν κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

65.   καλεί την ΕΕ και την Κίνα να αναστείλουν τις συμφωνίες εμπορίας όπλων με τις κυβερνήσεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπλέκονται σε συγκρούσεις ή βρίσκονται στα πρόθυρα πολέμου, όπως οι κυβερνήσεις της Κένυα, της Ζιμπάμπουε, του Σουδάν, του Τσαντ, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Αιθιοπίας, της Ερυθραίας και της Σομαλίας· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να σταματήσουν, να παρεμποδίσουν και να απαγορεύσουν τις μεταφορές όπλων σε ένοπλους μη κρατικούς παράγοντες που απειλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτική σταθερότητα, και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην αφρικανική ήπειρο·

66.   καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τη θέσπιση νομικώς δεσμευτικής διεθνούς συνθήκης για το εμπόριο όπλων η οποία θα καλύπτει όλα τα συμβατικά όπλα και θα είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών·

67.   καλεί την ΕΕ και την Κίνα να στηρίξουν αφρικανικές πρωτοβουλίες, όπως μια εφεδρική δύναμη και τη χρήση περιφερειακών οργανώσεων ως πυλώνων ασφάλειας·

68.   καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει την Κίνα να συνεχίσει να αυξάνει τη συμμετοχή της στις αποστολές του ΟΗΕ ή της ΑΕ για τη διατήρηση της ειρήνης στην Αφρική και να επεκτείνει αυτή τη συμβολή της διαθέτοντας επίσης μάχιμα στρατεύματα, όταν τούτο καθίσταται αναγκαίο και σύμφωνα με τις εντολές των Ηνωμένων Εθνών·

69.   καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει την Κίνα στην ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων για την ανθρώπινη ασφάλεια, κυρίως στους τομείς του συμβατικού αφοπλισμού, του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης (DDR), της ανιχνευσιμότητας των όπλων, της άρσης ναρκοπεδίων και της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας· ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε μη παραδοσιακά θέματα ασφαλείας, όπως η πρόληψη των φυσικών καταστροφών, οι οικονομικοί πρόσφυγες και οι πρόσφυγες λόγω αλλαγής του κλίματος, οι εκτοπισθέντες, τα ναρκωτικά και οι μεταδιδόμενες ασθένειες·

o
o   o

70.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και στο Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας, στην Αφρικανική Ένωση, στη NEPAD, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και στο Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας-Αφρικής (FOCAC).

(1) ΕΕ C 200, 30.6.1997, σ. 158.
(2) Πεκίνο, Οκτώβριος 2003, http://www.china-un.ch/eng/xwdt/t88637.htm.
(3) Πεκίνο, 12 Ιανουαρίου 2006, http://www.gov.cn/misc/2006-01/12/content_156490.htm.
(4) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεδρίαση αριθ. 2678, Λουξεμβούργο, 3 Οκτωβρίου 2005.
(5) Έγγραφο ΟΗΕ A/Conf· 192/15, Ιούλιος 2001, http://disarmament.un.org/cab/poa.html.
(6) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(7) ΕΕ C 305 E, 14.12.2006, σ. 219.
(8) http://ec.europa.eu/external_relations/china/csp/index.htm
(9) Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (EE L 317, 15.12.2000, σ. 3). Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 1/2006 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ (ΕΕ L 247, 9.9.2006, σ. 22).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου