Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0232(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0085/2008

Pateikti tekstai :

A6-0085/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/05/2008 - 5.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0187

Priimti tekstai
PDF 285kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2008 m. gegužės 8 d. - Briuselis
Pakeitimai, susiję su Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarime numatytomis žvejybos galimybėmis ir finansiniu įnašu *
P6_TA(2008)0187A6-0085/2008

2008 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl susitarimo, sudaromo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas, nustatantis Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 18 d. iki 2011 m. sausio 17 d. (COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (COM(2007)0664),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0430/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto bei Vystymosi komiteto nuomones (A6-0085/2008),

1.   pritaria pasiūlymui dėl Tarybos reglamento su pakeitimais ir pritaria susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Seišelių Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

Komisijos tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Šio Protokolo VIII skyriuje, susijusiame su uostų įranga, teigiama, kad "Seišelių Respublikos valdžios institucijos, susitarusios su laivų savininkais, nustato uostų įrangos naudojimo sąlygas", tačiau iki šiol nebuvo atsižvelgta į mūsų sektoriaus prašymus tobulinti uostų infrastruktūrą.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)  Siekiant, kad sektorinė žvejybos politika Seišelių Respublikoje galėtų tapti realybe, reikia imtis tobulinti ir atnaujinti uostų, kurie šiuo metu yra stipriai perkrauti, infrastruktūrą ir apsvarstyti galimybę panaikinti specialų tunų iškrovimo mokestį, netaikomą jokiame kitame pasaulio uoste.
Pakeitimas 3
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Kiekvienais metais Komisija įvertina, ar valstybės narės, kurių laivai vykdo veiklą pagal šio susitarimo protokolą, laikosi reikalavimo teikti ataskaitas. Jeigu jos nesilaiko šio reikalavimo, Komisija atmeta jų prašymus dėl žvejybos licencijų kitiems metams.
Pakeitimas 4
3 a straipsnis (naujas)
3a straipsnis
Kiekvienais metais Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai Protokolo 7 straipsnyje aprašytos daugiametės sektoriaus programos rezultatų ataskaitą ir ataskaitą, kaip valstybės narės laikėsi reikalavimo teikti ataskaitas.
Pakeitimas 5
3 b straipsnis (naujas)
3b straipsnis
Prieš baigiantis Protokolo galiojimo laikotarpiui ar pradedant naujas derybas dėl galimo jo pakeitimo, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai Protokolo ex post vertinimą, taip pat ekonominės naudos analizę.
Teisinė informacija - Privatumo politika