Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0232(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0085/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0085/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 08/05/2008 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0187

Pieņemtie teksti
PDF 352kWORD 49k
Ceturtdiena, 2008. gada 8. maijs - Brisele
Grozījumi attiecībā uz zvejas iespējām un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā *
P6_TA(2008)0187A6-0085/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par tāda nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā noslēgšanu, kas paredz izdarīt grozījumus protokolā, ar kuru laika posmam no 2005. gada 18. janvāra līdz 2011. gada 17. janvārim nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā (COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2007)0664),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu un 300. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0430/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, kā arī Attīstības komitejas atzinumus (A6-0085/2008),

1.   apstiprina grozīto Padomes regulas priekšlikumu un apstiprina nolīguma noslēgšanu;

2.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Seišelu Salu Republikas valdībām un parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Protokola VIII nodaļā par ostu iekārtām ir paredzēts, ka "Seišelu salu iestādes, vienojoties ar kuģu īpašniekiem, apstiprina ostu iekārtu izmantošanas nosacījumus un, ja vajadzīgs, kuģu apgādes, un ostu pakalpojumu izmantošanas nosacījumus", taču līdz šim nekas nav darīts, lai atbildētu uz Kopienas zvejas nozares pieprasījumiem uzlabot ostu infrastruktūras.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)
(1b)  Lai Seišelu Salu Republikā efektīvi īstenotu zivsaimniecības nozares politiku, ir jāņem vērā nepieciešamība uzlabot un modernizēt ostu infrastruktūras, kuru jauda pašlaik jau tiek izmantota maksimāli, un paredzēt, ka tiek atcelts īpašais tunzivju izkraušanas nodoklis, kādu nepiemēro nevienā citā pasaules ostā.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)
Komisija ik gadu novērtē, vai dalībvalstis, kuru kuģi zvejo saskaņā ar šā nolīguma protokolu, ir izpildījušas prasības sniegt pārskatu; ja šīs prasības nav pietiekami ievērotas, Komisija aptur attiecīgās valsts zvejas licenču pieprasījumus nākamajam gadam.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)
3.a pants
Komisija ik gadu sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par protokola 7. pantā minētās daudzgadu programmas rezultātiem nozarē un par to, kā dalībvalstis ir ievērojušas prasības sniegt pārskatu.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
3.b pants (jauns)
3.b pants
Pirms protokola darbības izbeigšanās vai pirms jaunu sarunu sākšanas par tā iespējamo aizvietošanu, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei protokola izpildes novērtējumu, kurā iekļauta izmaksu un ieguvumu analīze.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika