Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0273(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0146/2008

Внесени текстове :

A6-0146/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/05/2008 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0188

Приети текстове
PDF 258kWORD 32k
Четвъртък, 8 май 2008 г. - Брюксел
Акцизна ставка за бира, произведена в Мадейра *
P6_TA(2008)0188A6-0146/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 май 2008 г. относно предложението за решение на Съвета за упълномощаване на Португалия да прилага намалена акцизна ставка за бира, произведена в автономната област Мадейра (COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0772),

–   като взе предвид член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0012/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие и становището на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0146/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност