Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2027(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0108/2008

Indgivne tekster :

A6-0108/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/05/2008 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0190

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 38k
Torsdag den 8. maj 2008 - Bruxelles
Ændring af forretningsordenens artikel 18
P6_TA(2008)0190A6-0108/2008

Europa-Parlamentets afgørelse af 8. maj 2008 om ændring af artikel 81 om gennemførelsesforanstaltninger i Europa-Parlamentets forretningsorden (2008/2027(REG))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til formandens skrivelse af 27. marts 2008 om fremsendelse af den interinstitutionelle aftale, der blev vedtaget af Formandskonferencen den 12. december 2007,

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 120, stk. 2, artikel 201 og artikel 202,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0108/2008),

1.   vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2.   gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Nuværende ordlyd   Ændring
Ændring 1
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 81 - stk. 4 - litra a)
a)  Kontrolperioden begynder at løbe, når udkastet til foranstaltninger er blevet forelagt Parlamentet på alle officielle sprog.
a)  Kontrolperioden begynder at løbe, når udkastet til foranstaltninger er blevet forelagt Parlamentet på alle officielle sprog. I tilfælde af afkortede frister, jf. artikel 5a, stk. 5, litra b), i Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen og i særligt hastende tilfælde, jf. artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, og medmindre formanden for det kompetente udvalg gør indsigelse, løber kontrolperioden fra datoen for Parlamentets modtagelse af det endelige udkast til gennemførelsesforanstaltninger i de sprogudgaver, der er forelagt medlemmerne af det i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF nedsatte udvalg. Forretningsordenens artikel 138 finder ikke anvendelse i dette tilfælde.

(1) Vedtagne tekster af 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik