Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2027(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0108/2008

Esitatud tekstid :

A6-0108/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0190

Vastuvõetud tekstid
PDF 101kWORD 39k
Neljapäev, 8. mai 2008 - Brüssel
Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (rakendusmeetmed) muutmine
P6_TA(2008)0190A6-0108/2008

Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (rakendusmeetmed) muutmise kohta (2008/2027(REG))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse presidendi 27. märtsi 2008. aasta kirja, millega edastati esimeeste konverentsi poolt 12. detsembril 2007. aastal heakskiidetud institutsioonidevaheline kokkulepe;

–   võttes arvesse institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ) rakendamise korra kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 2 ning artikleid 201 ja 202;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0108/2008),

1.   otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2.   tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Kehtiv tekst   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikli 81 lõike 4 punkt a
(a) kontrolli kestust arvestatakse ajast, kui meetmete projekt on esitatud parlamendile kõigis ametlikes keeltes;
(a) kontrolli kestust arvestatakse ajast, kui meetmete projekt on esitatud parlamendile kõigis ametlikes keeltes. Kui kohaldatakse lühemaid tähtaegu (nõukogu otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, artikli 5a lõike 5 punkt b) ja tungivalt kiireloomulistel juhtudel (otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõige 6) ja kui vastutava komisjoni esimehel ei ole vastuväiteid, arvestatakse kontrolliks ettenähtud aega alates sellest, mil parlament saab kätte rakendusmeetmete lõpliku projekti nendes keeleversioonides, mis esitati otsuse 1999/468/EÜ kohaselt moodustatud komitee liikmetele. Artiklit 138 sellisel juhul ei kohaldata;

(1) Vastuvõetud tekstid, 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika