Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2027(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0108/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0108/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/05/2008 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0190

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 38k
Torstai 8. toukokuuta 2008 - Bryssel
Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 81 artiklan muuttaminen)
P6_TA(2008)0190A6-0108/2008

Euroopan parlamentin päätös 8. toukokuuta 2008 Euroopan parlamentin työjärjestyksen täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan 81 artiklan muuttamisesta (2008/2027(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon puhemiehen 27. maaliskuuta 2008 päivätyn kirjeen, jolla välitettiin puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2007 hyväksymä toimielinten välinen sopimus,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission välisen sopimuksen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 2 kohdan sekä 201 ja 202 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0108/2008),

1.   päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.   palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Euroopan parlamentin työjärjestys
81 artikla – 4 kohta – a alakohta
a)  Valvonta-aika alkaa, kun ehdotus toimenpiteistä on annettu parlamentille kaikilla virallisilla kielillä;
a)  Valvonta-aika alkaa, kun ehdotus toimenpiteistä on annettu parlamentille kaikilla virallisilla kielillä. Lyhennettyjä määräaikoja sovellettaessa (menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 5 kohdan b alakohta) ja erittäin kiireellisissä tapauksissa (päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohta) määräaika alkaa päivästä, jona Euroopan parlamentti vastaanottaa komitean jäsenille toimitetut kielitoisinnot lopullisesta ehdotuksesta täytäntöönpanotoimenpiteeksi, ellei asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja vastusta tätä. Tässä tapauksessa työjärjestyksen 138 artiklaa ei sovelleta;

(1) Hyväksytyt tekstit 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö