Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2115(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0105/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0105/2008

Viták :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Szavazatok :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0197

Elfogadott szövegek
PDF 224kWORD 61k
2008. május 8., Csütörtök - Brüsszel
Az EU intézményei mellett működő lobbisták tevékenységét szabályozó keret
P6_TA(2008)0197A6-0105/2008

Az Európai Parlament 2008. május 8-i állásfoglalása az EU intézményei mellett működő érdekképviseletek (lobbisták) tevékenységi keretének fejlesztéséről (2007/2115(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel eljárási szabályzata 9. cikkének (4) bekezdésére,

–   tekintettel az "Európai átláthatósági kezdeményezés" című, a Bizottság által előterjesztett zöld könyvre (COM(2006)0194),

–   tekintettel "Az európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyvet követő intézkedésekről" című bizottsági közleményre (COM(2007)0127),

–   tekintettel a Bizottság érdekképviseletekre vonatkozó magatartási kódexének 2007. december 10-i tervezetére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 1996. július 17-i határozatára (lobbizás a Parlamentben)(1),

–   tekintettel eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 1997. május 13-i határozatára (a lobbistákra vonatkozó magatartási kódex)(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményeire (A6-0105/2008),

A.   mivel az Európai Parlamentben a lobbizás mértéke a Parlament hatásköreinek bővülésével jelentősen megnőtt,

B.   mivel a lobbisták nem csupán a politikai és jogalkotási döntésekre kívánnak hatást gyakorolni, hanem a közösségi alapok elosztására, valamint a jogszabályok nyomon követésére és végrehajtására is,

C.   mivel a Lisszaboni Szerződés várható ratifikálását követően az Európai Parlament hatásköre kibővül, és társjogalkotóvá válik a rendes jogalkotási eljárás szinte egészében, amivel még több lobbicsoportot vonz majd,

D.   mivel az érdekképviseletek alapvető szerepet játszanak a demokratikus rendszer alapjául szolgáló nyílt és pluralista párbeszédben, továbbá a képviselők fontos információforrását képezik feladataik végrehajtása során,

E.   mivel a lobbicsoportok nemcsak a képviselők körül lobbiznak, hanem a Parlament döntéseit is befolyásolni kívánják a parlamenti bizottságok titkárságainak tisztviselői, a képviselőcsoportok személyzete és a képviselők asszisztensei mellett történő lobbizással,

F.   mivel a becslések szerint nagyjából 15 000 egyéni lobbista és 2500 lobbiszervezet működik Brüsszelben,

G.   mivel európai átláthatósági kezdeményezése részeként a Bizottság azt javasolta, hogy az európai intézményekben tevékenykedő érdekképviseletek tekintetében vezessenek be közös nyilvántartást,

H.   mivel a Parlament 1996-tól rendelkezik saját lobbista-nyilvántartással(3), valamint egy, többek között a lobbistákat magas etikai normáknak megfelelő eljárásra kötelező magatartási kódexszel(4),

I.   mivel a Parlament mellett jelenleg megközelítőleg 5000 nyilvántartásba vett lobbista működik,

J.   mivel a lobbicsoportok körében helyi és nemzeti szervezetek is szerepelnek, amelyek működésének szabályozása a tagállamok feladata,

A Parlament átláthatóságának javítása

1.   elismeri a lobbicsoportoknak az EU döntéshozatalára gyakorolt befolyását és ezért létfontosságúnak ítéli, hogy a parlamenti képviselők ismerjék a lobbicsoportok képviselte szervezetek kilétét; hangsúlyozza, hogy a valamennyi EU-intézménybe való átlátható és egyenlő bejutás az Unió legitimitásának és a polgárok bizalmának abszolút előfeltétele; hangsúlyozza, hogy az átláthatóság olyan kétélű fegyver, amelyre mind az intézmények munkájában, mind pedig a lobbisták körében szükség van; hangsúlyozza, hogy a lobbicsoportoknak az EU-intézményekbe való egyenlő bejutása bővíti az Unió működtetéséhez rendelkezésre álló ismereteket; létfontosságúnak tartja, hogy a civil társadalom képviselői közvetlenül kapcsolatba léphessenek az EU intézményeivel, leginkább és elsősorban a Parlamenttel;

2.   úgy ítéli meg, hogy az európai parlamenti képviselőknek megvan a saját felelőssége azért, hogy kiegyensúlyozott tájékoztatásban részesüljenek; hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament képviselőit alkalmasnak kell ítélni a lobbistáktól függetlenül történő politikai döntéshozatalra;

3.   elismeri, hogy az előadók belátásuk szerint (önkéntesen) igénybe vehetik a "jogalkotási lábnyomot", azaz azon regisztrált érdekképviseleteknek a Parlament jelentéseihez csatolt indikatív listáját, amelyekkel a jelentés elkészítése során konzultáltak és amelyek ennek során jelentős mértékben közreműködtek; úgy ítéli meg, hogy különösen kívánatos, hogy egy ilyen listát csatoljanak a jogalkotási jelentésekhez; hangsúlyozza azonban: ugyanilyen fontos, hogy a Bizottság ilyen "jogalkotási lábnyomot" csatoljon jogalkotási kezdeményezéseihez;

4.   fenntartja, hogy a Parlamentnek teljesen függetlenül kell eldöntenie, hogy milyen mértékben veszi figyelembe a civil társadalomtól kapott véleményeket;

5.   tudomásul veszi a jelenlegi szabályokat, amelyek értelmében a képviselők kötelesek nyilatkozni pénzügyi érdekeltségeikről; felkéri elnökségét, hogy a quaestoroktól származó javaslat alapján dolgozzon ki tervet arra vonatkozóan, hogy miként lehet az olyan parlamenti szabályok(5) végrehajtását és ellenőrzését tovább javítani, amelyek értelmében a képviselőnek be kell jelentenie minden olyan támogatást, amelyben részesül, legyen az pénzügyi, személyzeti vagy anyagi támogatás;

6.   tudomásul veszi a frakcióközi csoportokra vonatkozó hatályos szabályokat, amelyek a finanszírozásra vonatkozó nyilatkozatokat írnak elő; felszólít az átláthatóság növelésére a frakcióközi csoportok tekintetében, azaz a Parlament honlapján szereplő összes regisztrált és nem regisztrált frakcióközi csoport listájának egyértelműbbé tételére, beleértve a frakcióközi csoport tevékenységeihez kapott külső támogatásokról szóló kimerítő nyilatkozatot és a frakcióközi csoport átfogó céljaira vonatkozó nyilatkozatot is; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a frakcióközi csoportok semmilyen módon nem tekinthetők parlamenti szerveknek;

7.   felszólítja az Elnökséget, hogy a quaestorok javaslata alapján, hogy vizsgálják meg a Parlament épületeiben lévő olyan szintekre való, nem engedélyezett bejutás korlátozásának módjait, ahol a képviselők irodái vannak, míg ellenben a közönség belépése a bizottsági termekbe csak kivételes körülmények között korlátozható;

A Bizottság javaslata

8.   üdvözli a Bizottságnak – az európai átláthatósági kezdeményezés részeként – egy, az érdekképviseletek tevékenységeit szabályozó strukturáltabb keretre irányuló javaslatát;

9.   egyetért a Bizottság által a lobbizásra adott alábbi meghatározással: "mindazon tevékenységek, amelyek célja az európai intézmények politikaalkotási és döntéshozatali folyamatainak befolyásolása"; úgy véli, hogy ez a meghatározás összhangban van eljárási szabályzata 9. cikkének (4) bekezdésével;

10.   hangsúlyozza, hogy az e meghatározás hatálya alá tartozó és az intézményeket rendszeresen befolyásoló, európai intézményeken kívüli valamennyi szereplőt – az állami és magánjellegű érdekképviseleteket is beleértve – lobbistának kell tekinteni és ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni: hivatásos lobbisták, vállalati lobbirészlegek lobbistái, nem kormányzati szervezetek, "agytrösztök", kereskedelmi szövetségek, szakszervezetek és munkáltatói szervezetek, profitorientált és nonprofit szervezetek, valamint ügyvédek, amennyiben céljuk a politika befolyásolása, nem pedig segítségnyújtás és védelem biztosítása bírósági eljárás során, vagy jogi tanácsadás; hangsúlyozza azonban azt is, hogy a tagállami régiók és önkormányzatok, illetve a nemzeti és az európai szintű politikai pártok, valamint a szerződések értelmében jogi státusszal rendelkező szerveik nem tartoznak e szabályok hatálya alá, amikor ebbéli minőségükben járnak el és a Szerződésekben megjelölt feladataikat végzik;

11.   elvben üdvözli a Bizottságnak az "egyablakos" megoldásra irányuló javaslatát, amely keretében a lobbisták mind a Bizottságnál, mind pedig a Parlamentnél nyilvántartásba vetethetnék magukat, amint az a Parlamentnél a gyakorlatban már meg is valósult, és felhívást intéz a Parlament, a Bizottság és a Tanács által fenntartott közös kötelező nyilvántartásra vonatkozó intézményközi megállapodásra, amely nyilvántartás minden intézményre vonatkozna, és tartalmazná a teljes pénzügyi beszámolókat, a nyilvántartásból való törlés közös mechanizmusát és az etikus viselkedés közös kódexét; emlékeztet azonban a Tanács, a Bizottság és a Parlament, mint intézmények között fennálló alapvető különbségekre; ennélfogva fenntartja a jogot, hogy értékelje a Bizottság véglegesített javaslatát és csak akkor döntsön annak támogatásáról;

12.   emlékeztet arra, hogy az Európai Parlamentbe bejáratos lobbisták számának az ésszerűség határain belül kell maradnia; javasolja ezért egy olyan rendszer elfogadását, amelynek értelmében a lobbistáknak csak egyszer kell nyilvántartásba vetetniük magukat mindkét intézménynél, és az egyes intézmények eldönthetik, hogy engedélyt adnak-e az épületeikbe való bejutásra, és ilyen módon a Parlament folytathatja azt a gyakorlatát, hogy egyes szervezetek / vállalkozások számára kiadott belépőkártyák számát négyre korlátozza;

13.   felhív a Tanács, a Bizottság és a Parlament részéről a különálló nyilvántartások kölcsönös elismerésére abban az esetben, ha nem sikerül közös nyilvántartásban megállapodni; javasolja, hogy a lobbisták közös nyilvántartására vonatkozó rendelkezések hiányában az intézmények saját internetes nyilvántartásainak a többi intézmény nyilvántartásaira való hivatkozásokat kell tartalmazniuk a lobbisták bejegyzései összehasonlításának lehetővé tétele érdekében; felkéri a főtitkárt, hogy az akkreditált érdekcsoportok képviselőinek a Parlament által összeállított listáját helyezze át a Parlament internetes honlapjának egy könnyebben elérhető helyére;

14.   javasolja, hogy a lehető leghamarabb hozzanak létre közös munkacsoportot a Tanács képviselőiből, a Bizottság biztosaiból és az Európai Parlamentnek az Elnökök Értekezlete által kijelölt képviselőiből, az Európai Parlamentbe vagy a Bizottságba bejutni kívánó összes lobbistára vonatkozó közös nyilvántartás hatásainak 2008 végéig történő megvizsgálása, valamint a közös magatartási kódex kidolgozása céljából; utasítja főtitkárát a megfelelő intézkedések meghozatalára;

15.   sürgeti a Tanácsot, hogy csatlakozzon egy esetleges közös nyilvántartáshoz; véleménye szerint a lobbistáknak a Tanács titkárságával kapcsolatos tevékenységeit gondosan meg kell fontolni az együttdöntés összefüggésében;

16.   rámutat a Bizottság azon határozatára, hogy előbb önkéntes nyilvántartást vezet be és a rendszert egy év után értékeli, azonban aggasztja, hogy egy tisztán önkéntes rendszer a kevésbé felelős lobbisták számára lehetővé teszi a megfelelés elkerülését; felhívja a három intézményt, hogy a nyilvántartás életbe lépését követő három éven belül vizsgálják felül a lobbisták tevékenységére vonatkozó szabályokat annak értékelésére, hogy a módosított rendszerben megvalósul-e a kívánt átláthatóság a lobbisták tevékenységét illetően; tisztában van a kötelező nyilvántartás Lisszaboni Szerződés által biztosított jogalapjával, és úgy határoz, hogy közben a meglévő nyilvántartásokra épülő intézményközi megállapodás formájában együttműködik az intézményekkel; úgy ítéli meg, hogy a kötelező nyilvántartásba vétel előírás kell, hogy legyen az intézményekbe rendszeresen bejutni kívánó lobbisták esetében, amint az a Parlamentben már megvalósult;

17.   úgy ítéli meg, hogy mivel az érdekérvényesítő gyakorlatok továbbra is folyamatosan változnak, az ilyen gyakorlatokat előíró szabályoknak megfelelő mértékben rugalmasnak kell lenniük a változásokhoz való gyors alkalmazkodás érdekében;

18.   tudomásul veszi a Bizottság érdekképviseletekre vonatkozó magatartási kódexének tervezetét; emlékezteti a Bizottságot, hogy a Parlament már több mint 10 éve rendelkezik ilyen kódexszel, és kéri a Bizottságot, hogy folytasson tárgyalást a Parlamenttel közös szabályok létrehozásáról; úgy véli, hogy a kódexnek komoly ellenőrzést kellene biztosítania a lobbisták viselkedésére vonatkozólag; hangsúlyozza, hogy szankcionálni kell azokat a lobbistákat, akik megsértik a magatartási kódexet; hangsúlyozza, hogy elegendő erőforrást (személyzet és pénz) kell rendelkezésre bocsátani a nyilvántartásban szereplő információk ellenőrzéséhez; úgy ítéli meg, hogy ami a Bizottság nyilvántartását illeti, a szankciók között szerepelhet a nyilvántartásból való felfüggesztés, súlyosabb esetekben pedig az onnan való törlés is; úgy véli, hogy egy közös nyilvántartás létrehozását követően a lobbisták nem helyénvaló magatartásának eredménye a nyilvántartás hatálya alá tartozó valamennyi intézménybe való bejutással kapcsolatos szankció kell, hogy legyen;

19.   hangsúlyozza, hogy a nyilvántartásnak felhasználóbarátnak és az interneten könnyen hozzáférhetőnek kell lennie: a nyilvánosságnak könnyen meg kell tudnia találni a nyilvántartást és abban könnyen kell tudnia kereséseket végezni, és ebben nem csupán a lobbiszervezetek megnevezését, hanem maguknak a lobbistáknak a nevét is szerepeltetni kell;

20.   hangsúlyozza, hogy a nyilvántartásban külön kategóriáknak kell szerepelniük, amelyekben a lobbisták az általuk képviselt érdek típusa szerint nyilvántarthatók (pl. szakmai szövetségek, vállalatok képviselői, szakszervezetek, munkaadói szervezetek, ügyvédi irodák, nem kormányzati szervezetek stb.);

21.   üdvözli a Bizottság azon határozatát, hogy pénzügyi beszámolót kérjen a nyilvántartáshoz csatlakozó érdekképviseletektől a következők vonatkozásában:

   a hivatásos tanácsadó cégek és ügyvédi irodák EU-s intézményekben való lobbizásának betudható forgalma, valamint legnagyobb ügyfeleik relatív súlya;
   a lobbizás területén tevékenykedő vállalati lobbirészlegek és kereskedelmi szövetségek esetében az uniós intézményekben folytatott közvetlen lobbizásra fordított költségek becsült értéke;
   a nem kormányzati szervezetek és "agytrösztök" esetében a teljes költségvetés, valamint a fő támogatási források lebontása;

22.   hangsúlyozza, hogy a pénzügyi beszámoló követelményének egyformán kell valamennyi regisztrált érdekképviseletre vonatkoznia;

23.   felhívja az említett munkacsoportot, hogy tegyen javaslatot a pénzügyi beszámolóra vonatkozó sajátos követelményekre, például a lobbizással kapcsolatos ésszerű kiadások feltüntetésére (pontos adatok nem szükségesek);

24.   felhívja az illetékes bizottságot a Parlament eljárási szabályzata szükséges módosításainak elkészítésére;

o
o   o

25.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 261., 1996.9.9., 75. o.
(2) HL C 167., 1997.6.2., 20. o.
(3) Az eljárási szabályzat 9. cikkének (4) bekezdése.
(4) Az eljárási szabályzat IX. mellékletének 3. cikke.
(5) Az eljárási szabályzat I. mellékletének 2. cikke.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat