Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
 Протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между EO и Израел, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към ЕС ***
 Протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между EO и Египет, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към ЕС ***
 Минимални изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) ***I
 Монтиране на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) ***I
 Задължителни регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета ***I
 Устройства за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета ***I
 Заглушаване на радиосмущения, причинени от селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) ***I
 Ниво на шума, възприемано от водачите на селскостопански или горски колесни трактори (кодифицирана версия) ***I
 Създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда ***I
 Структура и ставки на акциза върху тютюневи изделия *
 Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област *
 Защита на привилегиите и имунитета на Claudio Fava
 Защита на привилегиите и имунитета на Witold Tomczak
 Митнически кодекс на Общността ***II
 Правилно прилагане на нормативната уредба в областта на митническите и земеделските въпроси ***I
 Прозрачност във финансовата област
 Борба срещу измамите
 По-добър достъп до външни пазари за европейските предприятия
 Злоупотреба с покупателна способност от страна на големите супермаркети
Текстове (244 kb)
Правна информация - Политика за поверителност