Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 19. února 2008 - Štrasburk
 Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Izraelem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU ***
 Protokol k Evropsko–středomořské dohodě mezi EU a Egyptem s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU ***
 Expozice zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) ***I
 Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) ***I
 Povinné štítky a nápisy pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla (kodifikované znění) ***I
 Svítilny zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (kodifikované znění) ***I
 Potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znění) ***I
 Hladina akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) ***I
 Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (kodifikované znění) ***I
 Spotřební daň z tabákových výrobků *
 Dohoda EU/Švýcarsko o programu Společenství MEDIA 2007 *
 Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Claudia Favy
 Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka
 Celní kodex Společenství ***II
 Vzájemná pomoc a spolupráce při používání celních a zemědělských předpisů ***I
 Průhlednost ve finančních záležitostech
 Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zprávy za rok 2005 a 2006
 Strategie EU pro zajištění lepšího přístupu evropských společností na trh
 Supermarkety
Texty (157 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí