Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 19. februar 2008 - Strasbourg
 Protokol til Euro-Middelhavsaftalen EF/Israel ***
 Protokol til Euro-Midddelhavsaftalen EF/Egypten ***
 Arbejdstagernes eksponering for risici (elektromagnetiske felter) ***I
 Lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I
 Skilte og foreskrevne påskrifter for køretøjer (kodificeret udgave) ***I
 Belysningsanordninger til bagnummerplader på køretøjer (kodificeret udgave) ***I
 Radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I
 Støjniveau for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I
 Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave) ***I
 Punktafgifter for forarbejdet tobak (kodificeret udgave) *
 Aftale EF/Schweiz om fællesskabsprogrammet Media 2007 *
 Beskyttelse af Claudio Favas immunitet
 Beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet
 EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) ***II
 Gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ***I
 Åbenhed i finansielle anliggender
 Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser
 Markedsadgang for EU's virksomheder
 Store supermarkeders magtmisbrug
Tekster (151 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik