Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 19. veebruar 2008 - Strasbourg
 EÜ ja Iisraeli vahelise Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist ELiga ***
 EÜ ja Egiptuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist ELiga ***
 Töötajate kokkupuuted füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega ***I
 Põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamine (kodifitseeritud versioon) ***I
 Mootorsõidukite ja nende haagiste andmesildid ning kirjed (kodifitseeritud versioon) ***I
 Mootorsõidukite ja nende haagiste tagumised numbritulelaternad (kodifitseeritud versioon) ***I
 Põllu- või metsamajanduslike traktorite tekitatud raadiohäirete summutamine (kodifitseeritud versioon) ***I
 Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite müra tase (kodifitseeritud versioon) ***I
 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamine (kodifitseeritud versioon) ***I
 Tubakatoodetele kohaldatavad aktsiisid (kodifitseeritud versioon) *
 EÜ ja Šveitsi vaheline leping programmi MEDIA 2007 kohta *
 Claudio Fava puutumatuse kaitsmise taotlus
 Witold Tomczaki puutumatuse kaitsmise taotlus
 Ühenduse tolliseadustik ***II
 Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide kohaldamine ***I
 Läbipaistvus finantsküsimustes
 Ühenduse finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2005. ja 2006. aasta aruanded
 ELi strateegia turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele
 Suurte selvehallide jõupositsiooni kuritarvitamine
Tekstid (146 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika