Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 19 februari 2008 - Straatsburg
 Protocol bij de euromediterrane overeenkomst EG/Israël in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU ***
 Protocol bij de euromediterrane overeenkomst EG/Egypte in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU ***
 Blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***I
 Installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I
 Voorgeschreven platen en gegevens op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) ***I
 Achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) ***I
 Onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers (gecodificeerde versie) ***I
 Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I
 Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en –informatienetwerk (gecodificeerde versie) ***I
 Structuur en tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten (gecodificeerde versie) *
 Overeenkomst EG/Zwitserland betreffende het communautaire programma MEDIA 2007 *
 Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Claudio Fava
 Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Witold Tomczak
 Communautair douanewetboek ***II
 Toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***I
 Transparantie in financiële aangelegenheden
 Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen – Fraudebestrijding – Jaarverslagen 2005-2006
 EU-strategie voor markttoegang ten behoeve van Europese exporteurs
 Onderzoek naar een optreden tegen misbruik van machtsposities door grote supermarkten
Teksten (163 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid