Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg
 Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE/Izrael w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej ***
 Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE/Egipt w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej ***
 Narażenie pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) ***I
 Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) ***I
 Tabliczki znamionowe i oznakowanie identyfikacyjne pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja ujednolicona) ***I
 Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja ujednolicona) ***I
 Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I
 Poziom hałasu wytwarzanego przez kołowe ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I
 Europejska Agencja Ochrony Środowiska oraz Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona) ***I
 Akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych (wersja ujednolicona) *
 Umowa WE/Szwajcaria w sprawie programu wspólnotowego MEDIA 2007 *
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Claudio Favę
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Witolda Tomczaka
 Wspólnotowy Kodeks Celny ***II
 Stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***I
 Przejrzystość w kwestiach finansowych
 Ochrona interesów finansowych Wspólnot – zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdania roczne 2005 i 2006
 Strategia EU na rzecz łatwiejszego dostępu do rynku dla europejskich eksporterów
 Nadużywanie władzy przez duże supermarkety
Teksty (160 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności