Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 19 februarie 2008 - Strasbourg
 Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Israel pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE ***
 Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Egipt pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE ***
 Expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice)***I
 Instalarea de echipamente de iluminare şi semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) ***I
 Plăcuţele şi inscripţionările regulamentare ale autovehiculelor şi ale remorcilor (versiune codificată) ***I
 Dispozitive de iluminare a plăcuţelor de înmatriculare spate ale vehiculelor cu motor şi ale remorcilor acestora (versiune codificată) ***I
 Eliminarea paraziţilor radioelectrici produşi de tractoarele agricole sau forestiere (versiune codificată) ***I
 Nivelul sonor al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) ***I
 Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare pentru mediu (versiune codificată) ***I
 Accizele aplicate tutunului prelucrat (versiune codificată) *
 Acordul CE - Elveţia privind programul comunitar MEDIA 2007 *
 Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Claudio Fava
 Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Witold Tomczak
 Codul Vamal Comunitar ***II
 Asistenţă reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol ***I
 Transparența financiară
 Protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor - Lupta împotriva fraudei - rapoartele anuale 2005 şi 2006
 Strategia UE de ameliorare a accesului pe pieţele externe pentru întreprinderile europene
 Supermarketuri
Texte (163 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate