Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 20 februari 2008 - Strasbourg
 Lissabonfördraget
 Folk- och bostadsräkningar ***I
 Lissabonstrategin
 Riktlinjerna för den allmänna ekonomiska politiken 2008–2010
 En EU-strategi för Centralasien
Texter (184 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy