Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург
 Контрол на прилагането на правото на Общността
 Акредитация и наблюдение на пазара във връзка с пускането на продукти на пазара ***I
 Oбща рамка за пускането на продукти на пазара ***I
 Прилагане на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави -членки ***I
 Положението в ивицата Газа
 Седма сесия на Съвета на ООН по правата на човека
 Демографско бъдеще на Европа
 Научно сътрудничество с Африка
 Четвърти доклад за икономическо и социално сближаване
 Eвропейска програма за действие за териториално развитие и териториално сближаване
 Тимор Лесте
 Беларус
 Северно Киву
Текстове (395 kb)
Правна информация - Политика за поверителност