Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 21. února 2008 - Štrasburk
 Kontrola provádění práva Společenství (2005)
 Akreditace a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh ***I
 Společný rámec pro uvádění výrobků na trh ***I
 Uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků legálně uváděných na trh v jiném členském státě ***I
 Situace v Gaze
 Sedmá Rada pro lidská práva Spojených národů
 Demografická budoucnost Evropy
 Vědecká spolupráce s Afrikou
 Čtvrtá zpráva o soudržnosti
 Kroky v návaznosti na územní agendu a Lipskou chartu - směrem k evropskému akčnímu programu pro územní rozvoj a soudržnost
 Východní Timor
 Bělorusko
 Severní Kivu (Konžská demokratická repubika)
Texty (231 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí