Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2008. gada 21. februāris - Strasbūra
 Kopienas tiesību aktu piemērošanas pārraudzība (2005. gads)
 Akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz ražojumu tirdzniecību ***I
 Ražojumu tirdzniecības vienota sistēma ***I
 Valstu tehnisko noteikumu piemērošana citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem ražojumiem ***I
 Stāvoklis Gazā
 ANO Cilvēktiesību padomes (UNHRC) septītā sesija
 Eiropas demogrāfiskā nākotne
 Zinātniska sadarbība ar Āfriku
 Ceturtais ziņojums par kohēziju
 Teritoriālā programma un Leipcigas hartas īstenošana — Eiropas telpiskās attīstības un teritoriālās kohēzijas rīcības programmas izstrāde
 Austrumtimora
 Baltkrievija
 Ziemeļkivu reģions
Teksti (229 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika