Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 21. februára 2008 - Štrasburg
 Kontrola uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2005
 Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh ***I
 Spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh ***I
 Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte ***I
 Situácia v Gaze
 Siedme zasadnutie Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva
 Demografická budúcnosť Európy
 Vedecká spolupráca s Afrikou
 Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti
 Vykonávanie územnej agendy a Lipskej charty – smerom k dosiahnutiu európskeho akčného programu územného rozvoja a územnej kohézie
 Východný Timor
 Bielorusko
 Severné Kivu (Konžská demokratická republika)
Texty (233 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia