Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 21 februari 2008 - Strasbourg
 Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning 2005
 Ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter ***I
 Gemensam ram för saluföring av produkter ***I
 Tillämpning av nationella tekniska regler för varor som lagligt saluförs i en annan medlemsstat ***I
 Situationen i Gaza
 Sjunde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter
 Europas demografiska framtid
 Vetenskapligt samarbete med Afrika
 Fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen
 Uppföljning av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning
 Östtimor
 Vitryssland
 Norra Kivu (Demokratiska republiken Kongo)
Texter (234 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy