Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0234(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0132/2008

Indgivne tekster :

A6-0132/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/05/2008 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0200

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 33k
Tirsdag den 20. maj 2008 - Strasbourg
Sammenlignelighed af opnåede kvalifikationer ved erhvervsuddannelse ***I
P6_TA(2008)0200A6-0132/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. maj 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ophævelse af Rådets beslutning 85/368/EØF om sammenlignelighed af de ved erhvervsuddannelse i medlemsstaterne opnåede kvalifikationer (KOM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0680),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 150, stk. 4, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0398/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0132/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik